Tuesday 17 January 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 6 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 6 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI  CHỦ ĐỀ 1: SẮP XẾP HOẶC TÌM CẶP BẰNG NHAU  CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 3: CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 4: TOÁN CÓ LỜI VĂN TRONG PHẠM VI 100  CHỦ ĐỀ 5: SUY LUẬN LÔ - GIC, QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 6 : HÌNH HỌC

No comments: