Wednesday 18 January 2023

Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 15 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI  CHỦ ĐỀ 1 – CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN  CHỦ ĐỀ 3 – SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN  CHỦ ĐỀ 4 – TÌM X  CHỦ DỀ 5 – TỈ SỐ PHẦN TRĂM  CHỦ ĐỀ 6 – DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ  CHỦ ĐỀ 7 – TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 8 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 9 – DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 10 – TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ Ý NGHĨA CỦA CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 11 – DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 12 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 13 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ  CHỦ ĐỀ 14 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 15 – TÌM CẶP BẰNG NHAU, SẮP XẾP

No comments: