Saturday 22 April 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH theo FORM mới năm 2022 - 2023 - [Đấu trư...


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH theo FORM mới năm 2022 - 2023 - [Đấu trường Toán học 5 cấp Tỉnh MỚI]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MỚI. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH FORM MỚI DỰA THEO CÁC CHỦ ĐIỂM DƯỚI ĐÂY Bài toán một chuyển động đều Tính vận tốc của chuyển động đều Tính quãng đường đi được của chuyển động đều Tính thời gian của chuyển động đều Giải bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian Một số nội dung nâng cao về số thập phân Tính hợp lí với số thập phân Cấu tạo số số thập phân Bài toán thay đổi vị trí dấu phẩy của số thập phân Ôn tập hình khối Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương Hình trụ. Hình cầu Giới thiệu hình trụ Giới thiệu hình cầu Một số bài toán liên quan đến hình trụ, hình cầu

Thursday 13 April 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Theo Form mới)


Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 theo Form mới - [Đấu trường Toán học 6 cấp Tỉnh MỚI]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP 133 BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Wednesday 12 April 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 theo FORM mới


Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 theo FORM mới - [Đấu trường Toán học 3 cấp Tỉnh mới]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC NỘI DUNG ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH, CÁC BÀI TẬP SOẠN DỰA THEO CÁC CHỦ ĐIỂM SAU:  Thời gian  Xem đồng hồ hệ 12 giờ và hệ 24 giờ  Xem đồng hồ giờ đúng; giờ hơn và giờ kém  Tháng - Năm  Ôn tập về thời gian  Tiền tệ  Tiền Việt Nam  Các bài toán có lời văn về tiền Việt Nam  Diện tích của hình chữ nhật.  Diện tích của hình vuông  Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000  Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số  Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số  Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (mở rộng)  Tìm các thành phần của phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000  Time  12 hour and 24 hour clock, A.M and P.M  Months in a year  Các kiểu câu  Câu kể  Câu cảm  Câu khiến

Saturday 1 April 2023

ĐỀ ÔN thi cấp tốc Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 (Có đáp án)


ĐỀ THI SỐ 1 - ÔN thi cấp tốc Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 (Có đáp án). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy...