Wednesday 12 April 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 theo FORM mới


Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 theo FORM mới - [Đấu trường Toán học 3 cấp Tỉnh mới]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC NỘI DUNG ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH, CÁC BÀI TẬP SOẠN DỰA THEO CÁC CHỦ ĐIỂM SAU:  Thời gian  Xem đồng hồ hệ 12 giờ và hệ 24 giờ  Xem đồng hồ giờ đúng; giờ hơn và giờ kém  Tháng - Năm  Ôn tập về thời gian  Tiền tệ  Tiền Việt Nam  Các bài toán có lời văn về tiền Việt Nam  Diện tích của hình chữ nhật.  Diện tích của hình vuông  Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000  Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số  Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số  Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (mở rộng)  Tìm các thành phần của phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000  Time  12 hour and 24 hour clock, A.M and P.M  Months in a year  Các kiểu câu  Câu kể  Câu cảm  Câu khiến

No comments: