Saturday 22 April 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH theo FORM mới năm 2022 - 2023 - [Đấu trư...


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH theo FORM mới năm 2022 - 2023 - [Đấu trường Toán học 5 cấp Tỉnh MỚI]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MỚI. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH FORM MỚI DỰA THEO CÁC CHỦ ĐIỂM DƯỚI ĐÂY Bài toán một chuyển động đều Tính vận tốc của chuyển động đều Tính quãng đường đi được của chuyển động đều Tính thời gian của chuyển động đều Giải bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian Một số nội dung nâng cao về số thập phân Tính hợp lí với số thập phân Cấu tạo số số thập phân Bài toán thay đổi vị trí dấu phẩy của số thập phân Ôn tập hình khối Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương Hình trụ. Hình cầu Giới thiệu hình trụ Giới thiệu hình cầu Một số bài toán liên quan đến hình trụ, hình cầu

No comments: