Tuesday 12 December 2023

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024


Đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 (Đấu trường Toán học lớp 3 Vòng 12 sơ loại cấp Trường). Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 - 2024: • Tìm tỉ số phần trăm của hai số • Tìm giá trị một số phần trăm của một số • Viết phân số dưới dạng tỉ số phần trăm • Tables of Units of Measurement: Length, Weight, Area • Phân biệt âm đầu ch/tr *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

No comments: