Showing posts with label Đấu trường toán học lớp 6 năm 2023 - 2024. Show all posts
Showing posts with label Đấu trường toán học lớp 6 năm 2023 - 2024. Show all posts

Wednesday 24 April 2024

Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


Đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024 theo chủ điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi Vòng chung kết ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 6 CẤP TỈNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 - 2024: DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN VIOEDU LỚP 6 MÔN TOÁN CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn ôn luyện đề thi Vioedu lớp 6 cấp Tỉnh thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

Saturday 6 April 2024

Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm (Có đáp án)


Đề thi Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 6 cấp Tỉnh - VIOLYMPIC Toán 6 ôn thi cho vòng cấp Quốc gia năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 6 CẤP TỈNH THÀNH PHỐ NĂM 2023 - 2024 DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN VIOEDU LỚP 6 MÔN TOÁN CẤP TỈNH THÀNH PHỐ DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN CẤP TỈNH Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn ôn luyện đề thi Vioedu lớp 6 cấp Tỉnh thành phố năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

Monday 26 February 2024

Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn tập theo chủ điểm


Đề thi Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn tập theo chủ điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU lớp 6 - VIOLYMPIC Toán 6 ôn thi cho vòng cấp Quận/ Huyện năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Thursday 4 January 2024

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm


Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm có đáp án (Vòng chung kết). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024.

LIÊN HỆ ĐẶT MUA TÀI LIỆU THẦY THÍCH: 0919.281.916 (ZALO) – CÔ TRANG: 0948.228.325 (ZALO)

Lớp 6

Chủ đề

Chủ điểm

Toán

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

So sánh hai lũy thừa

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Tìm số mũ chưa biết của một lũy thừa

Nâng cao: Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ

Thứ tự thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính theo thứ tự cho trước

Tìm số chưa biết (Thứ tự thực hiện phép tính)

Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra TNST

Nhận biết số nguyên tố, hợp số

Phân tích một số cho trước ra thừa số nguyên tố và ứng dụng

Ước chung lớn nhất

Tìm ước chung và ước chung lớn nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài toán thực tế đưa về việc tìm ước chung lớn nhất

Bội chung nhỏ nhất

Tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài toán thực tế đưa về việc tìm bội chung nhỏ nhất

Cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu

Thực hiện phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Thực hiện phép cộng hai số nguyên khác dấu

Tính chất phép cộng các số nguyên

Tính tổng nhiều số nguyên cho trước

Tính hợp lý (Tính chất phép cộng các số nguyên)

Phép trừ số nguyên

Thực hiện phép trừ các số nguyên

Tìm số chưa biết trong phép trừ số nguyên


Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm


Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm có đáp án (Vòng chung kết). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).