Showing posts with label Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5. Show all posts
Showing posts with label Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5. Show all posts

Tuesday 21 November 2023

Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn thi theo 12 chủ đề


Luyện Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn thi theo 12 chủ đề. Đăng ký tài liệu ôn thi TNTV lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Wednesday 8 November 2023

Ôn tập Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 4 năm 2023 - 2024 vòng điều kiện cấp Trường


Ôn tập Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 4 năm 2023 - 2024 vòng điều kiện cấp Trường theo chủ điểm. Đăng ký tài liệu ôn thi TNTV lớp 5 năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Wednesday 1 March 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới(Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 cấp Tỉnh và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 5 CẤP TỈNH / THÀNH PHỐ. *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 18 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC BÀI 1 – TRÂU VÀNG UYÊN BÁC (10 CÂU) BÀI 2 – TRẮC NGHIỆM (20 CÂU) CHỦ ĐIỂM 1 – TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ NHIỀU NGHĨA CHỦ ĐIỂM 2 – TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA CHỦ ĐIỂM 3 – ĐẠI TỪ, DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ CHỦ ĐIỂM 4 – CÁC BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TU TỪ CHỦ ĐIỂM 5 – CÁC BÀI TẬP ĐỌC, ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN CHỦ ĐIỂM 6 – TỪ LÁY, TỪ GHÉP CHỦ ĐIỂM 7 – CHÍNH TẢ CHỦ ĐIỂM 8 – CA DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ CHỦ ĐIỂM 9 – QUAN HỆ TỪ CHỦ ĐIỂM 10 – TỪ HÁN VIỆT, MỞ RỘNG VỐN TỪ CHỦ ĐIỂM 11– CÂU ĐƠN, CÂU GHÉP, XÁC ĐỊNH CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ TRONG CÂU. CHỦ ĐIỂM 12 – CÁC KIỂU CÂU, DẤU CÂU CHỦ ĐIỂM 13 – SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN HOÀN CHỈNH CHỦ ĐIỂM 14 – GIẢI CÂU ĐỐ

Wednesday 23 February 2022

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com BÀI 1: PHÉP THUẬT MÈO CON. BÀI 2. HỔ CON THIÊN TÀI BÀI 3: ĐIỀN TỪ Câu hỏi 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Chết .....vinh...... còn hơn sống nhục. Câu hỏi 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Rộng lượng, thứ tha cho người có lỗi được gọi là .......khoan dung.... Câu hỏi 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Chết đứng còn hơn sống ......quỳ...... Câu hỏi 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Thong thả và được yên ổn, không phải khó nhọc, vất vả thì gọi là nhàn nhã. Câu hỏi 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Vượt hẳn lên trên những cái tầm thường, nhỏ nhen về phẩm chất, tinh thần thì được gọi là ....cao thượng....... Câu hỏi 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Ham hoạt động, hăng hái và chủ động trong các công việc chung thì được gọi là .......năng nổ........ …

Monday 10 January 2022

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 1: Trâu vàng uyên bác. Em hãy giúp Trâu vàng điền chữ cái, từ, số, ký hiệu toán học hoặc phép tính phù hợp vào ô trống còn thiếu. 1. Trẻ trồng .na.... già trồng chuối. 2. Cha ...sinh...... mẹ dưỡng. 3. Cánh hồng ...bay.... bổng. 4. Được ....voi... đòi tiên. 5. Được mùa ...cau..... đau mùa lúa. 6. Cày .....sâu.. cuốc bẫm. 7. Con rồng cháu ...tiên......... 8. Bĩ cực thái ....lai..... 9. Dục ....tốc..... bất đạt. 10. Tay làm hàm nhai ....tay..... quai miệng trễ. … Bài 2: Phép thuật mèo con: Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành đôi. … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Monday 29 November 2021

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Trường Vòng 16 năm 2021-2022


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Trường Vòng 16 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 1: Trâu vàng uyên bác Câu 1: Nam thanh nữ tú. Câu 2: Không thầy đố mày làm nên. Câu 3: Công cha nghĩa mẹ. Câu 4: Ân đền oán trả Câu 5: Tôn …sư…..trọng đạo Câu 6: Giặc đến ………nhà…..đàn bà cũng đánh Câu 7: Nhường cơm ……sẻ……..áo Câu 8: Cọp chết để …da…người ta chết để tiếng Câu 9: Yêu nước……thương……nòi Câu 10: Non …xanh…..nước biếc … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp trường vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Monday 18 March 2019

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 16 cấp Quận/ Huyện (Có đáp án)TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5
VÒNG 16 CẤP QUẬN/ HUYỆN (Có đáp án)
ĐỀ SỐ 3
Liên hệ đặt mua tài liệu:
·        Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
·        Email: nguyentrangmath@gmail.com
·        Website: www.nguyentrangmath.com

PHẦN ĐỀ
Bài 1: Phép thuật mèo con


Bất hòa

Khen ngợi

Kiểu mẫu

Lưu loát

Bác sĩ

Hấp dẫn

Láng giềng

Cổ vũ

Động viên

Diễn đạt

Hàng xóm

Trôi chảy

Nghênh tiếp

Hoan nghênh

Mâu thuẫn

Khuôn mẫu

Biểu dương

Diễn tả

Lương y

Lôi cuốn

Để xem tiếp các bài tập trong vòng thi và các mã đề khác vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

Ngoài ra, Cô Trang cung cấp tài liệu: “Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 5, Đề ôn thi Violympic Toán 5 cấp Trường, Quận/ Huyện, Tỉnh, Quốc Gia và Toán quốc tế Sasmo, Kangaroo, Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ MYTS khối 5 ”.
Liên hệ tư vấn và đặt mua: 0948.228.325 (cô Trang).