Showing posts with label Bồi dưỡng Hình học lớp 5 nâng cao. Show all posts
Showing posts with label Bồi dưỡng Hình học lớp 5 nâng cao. Show all posts

Saturday 15 June 2024

Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp 6 trường chuyên


Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào trường chuyên lớp 6. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 9 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 5 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO ÔN THI VÀO LỚP 6 ♣ CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN SỐ: ♦ Bài 1: Bài 1: Phân số. Hỗn số và Tính chất cơ bản của Phân số. ♦ Bài 2: Rút gọn phân số. Quy đồng phân số. ♦ Bài 3: So sánh phân số. ♦ Bài 4: Bốn phép tính về phân số. ♦ Bài 5: Phép cộng và phép trừ phân số . ♦ Bài 6: Phép nhân phân số. ♦ Bài 7: Phép chia phân số. ♦ Bài 8: Đếm số các phân số ♦ Bài 9: Thêm bớt một số ở Tử số - Mẫu số của phân số. ♦ Bài 10: Tính nhanh với phân số ♦ Bài 11: Tỉ số - Tỉ lệ bản đồ và Ứng dụng. ♦ Bài 12: Bài toán tỉ lệ thuận. ♦ Bài 13: Bài toán tỉ lệ nghịch. ♦ Bài 14: Tìm hai số khi biết Hiệu - Tỉ liên quan đến phân số. ♦ Bài 15: Tìm hai số khi biết Tổng - Tỉ liên quan đến phân số. ♣ CHUYÊN ĐỀ 2: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG ♦ Bài 1: Đo độ dài khối lượng. ♦ Bài 2: Đo diện tích. Đo thể tích. ♦ Bài 3: Số đo thời gian ♣ CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN ♦ Bài 1: Dãy số cách đều, ♦ Bài 2: Bài toán trồng cây, ♦ Bài 3: Các bài toán về số trung bình cộng, ♦ Bài 4: Dấu hiệu chia hết, ♦ Bài 5: Một số bài toán liên quan đến số tự nhiên, ♦ Bài 6: Bài toán về cộng trừ nhân chia sai, ♦ Bài 7: Thêm bớt chữ số vào số tự nhiên ♣ CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ THẬP PHÂN ♦ Bài 1: Số thập phân, ♦ Bài 2: Cộng trừ số thập phân, ♦ Bài 3: Phép nhân số thập phân, ♦ Bài 4: Phép chia số thập phân, ♦ Bài 5: Thay đổi vị trí dấu phẩy số thập phân, ♦ Bài 6: Tỉ số phần trăm, ♦ Bài 7: Tìm tỉ số phần trăm của một số, ♦ Bài 8: Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm, ♦ Bài 9: Các bài toán về giá bán tiền, vốn, lãi suất ngân hàng, ♦ Bài 10: Tìm giá bán, giá gốc sau khi giảm giá hoặc tăng giá so với dự định ♣ CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ♦ Bài 1: Phương pháp tính ngược, ♦ Bài 2: Phương pháp giả thiết tạm, ♦ Bài 3: Phương pháp thế, ♦ Bài 4: Thủ thuật đếm gián tiếp, ♦ Bài 5: Rút về đơn vị ♣ CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC ♦ Bài 1: Tổng quan về hình học, ♦ Bài 2: Tam giác, ♦ Bài 3: Hình thang, ♦ Bài 4: Hình chữ nhật - Hình bình hành, ♦ Bài 5: Hình vuông - Hình thoi, ♦ Bài 6: Hình tròn, ♦ Bài 7: Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương, ♦ Bài 8: Giải toán liên quan đến tỉ lệ chiều cao tam giác, ♦ Bài 9: Giải toán liên quan đến tỉ lệ diện tích tam giác, ♦ Bài 10: Thêm bớt số đo Hình chữ nhật - Hình vuông, ♦ Bài 11: Tô màu hình hộp, ♦ Bài 12: Diện tích cánh hoa, ♦ Bài 13: Cắt ghép hình ♣ CHUYÊN ĐỀ 7: CHUYỂN ĐỘNG ♦ Bài 1: Các bài toán về Lịch, ♦ Bài 2: Bài toán chuyển động của kim đồng hồ, ♦ Bài 3: Bài toán tính tuổi và số đo thời gian, ♦ Bài 4: Công thức chuyển động và các bài toán khởi đầu, ♦ Bài 5: Chuyển động cùng chiều đuổi nhau, ♦ Bài 6: Chuyển động ngược chiều gặp nhau, ♦ Bài 7: Vận tốc trung bình, ♦ Bài 8: Chuyển động trên dòng nước, ♦ Bài 9: Động tử có chiều dài đáng kể, ♦ Bài 10: Chuyển động lên dốc và xuống dốc, ♦ Bài 11: Một số bài toán chuyển động khác ♣ CHUYÊN ĐỀ 8: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ ♣ CHUYÊN ĐỀ 9: CÁC BÀI TOÁN VỀ CHỮ SỐ TẬN CÙNG

Sunday 1 October 2023

Các bài toán Đếm Hình trong chương trình Bồi dưỡng Toán lớp 5


Các bài toán Đếm Hình trong chương trình Bồi dưỡng Toán lớp 5. Liên hệ hỗ trợ tư vấn tài liệu bồi dưỡng vui lòng liên hệ Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).