Showing posts with label Toán lớp 5 ôn thi vào chuyên. Show all posts
Showing posts with label Toán lớp 5 ôn thi vào chuyên. Show all posts

Saturday 15 June 2024

Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp 6 trường chuyên


Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào trường chuyên lớp 6. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 9 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 5 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO ÔN THI VÀO LỚP 6 ♣ CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN SỐ: ♦ Bài 1: Bài 1: Phân số. Hỗn số và Tính chất cơ bản của Phân số. ♦ Bài 2: Rút gọn phân số. Quy đồng phân số. ♦ Bài 3: So sánh phân số. ♦ Bài 4: Bốn phép tính về phân số. ♦ Bài 5: Phép cộng và phép trừ phân số . ♦ Bài 6: Phép nhân phân số. ♦ Bài 7: Phép chia phân số. ♦ Bài 8: Đếm số các phân số ♦ Bài 9: Thêm bớt một số ở Tử số - Mẫu số của phân số. ♦ Bài 10: Tính nhanh với phân số ♦ Bài 11: Tỉ số - Tỉ lệ bản đồ và Ứng dụng. ♦ Bài 12: Bài toán tỉ lệ thuận. ♦ Bài 13: Bài toán tỉ lệ nghịch. ♦ Bài 14: Tìm hai số khi biết Hiệu - Tỉ liên quan đến phân số. ♦ Bài 15: Tìm hai số khi biết Tổng - Tỉ liên quan đến phân số. ♣ CHUYÊN ĐỀ 2: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG ♦ Bài 1: Đo độ dài khối lượng. ♦ Bài 2: Đo diện tích. Đo thể tích. ♦ Bài 3: Số đo thời gian ♣ CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN ♦ Bài 1: Dãy số cách đều, ♦ Bài 2: Bài toán trồng cây, ♦ Bài 3: Các bài toán về số trung bình cộng, ♦ Bài 4: Dấu hiệu chia hết, ♦ Bài 5: Một số bài toán liên quan đến số tự nhiên, ♦ Bài 6: Bài toán về cộng trừ nhân chia sai, ♦ Bài 7: Thêm bớt chữ số vào số tự nhiên ♣ CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ THẬP PHÂN ♦ Bài 1: Số thập phân, ♦ Bài 2: Cộng trừ số thập phân, ♦ Bài 3: Phép nhân số thập phân, ♦ Bài 4: Phép chia số thập phân, ♦ Bài 5: Thay đổi vị trí dấu phẩy số thập phân, ♦ Bài 6: Tỉ số phần trăm, ♦ Bài 7: Tìm tỉ số phần trăm của một số, ♦ Bài 8: Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm, ♦ Bài 9: Các bài toán về giá bán tiền, vốn, lãi suất ngân hàng, ♦ Bài 10: Tìm giá bán, giá gốc sau khi giảm giá hoặc tăng giá so với dự định ♣ CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ♦ Bài 1: Phương pháp tính ngược, ♦ Bài 2: Phương pháp giả thiết tạm, ♦ Bài 3: Phương pháp thế, ♦ Bài 4: Thủ thuật đếm gián tiếp, ♦ Bài 5: Rút về đơn vị ♣ CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC ♦ Bài 1: Tổng quan về hình học, ♦ Bài 2: Tam giác, ♦ Bài 3: Hình thang, ♦ Bài 4: Hình chữ nhật - Hình bình hành, ♦ Bài 5: Hình vuông - Hình thoi, ♦ Bài 6: Hình tròn, ♦ Bài 7: Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương, ♦ Bài 8: Giải toán liên quan đến tỉ lệ chiều cao tam giác, ♦ Bài 9: Giải toán liên quan đến tỉ lệ diện tích tam giác, ♦ Bài 10: Thêm bớt số đo Hình chữ nhật - Hình vuông, ♦ Bài 11: Tô màu hình hộp, ♦ Bài 12: Diện tích cánh hoa, ♦ Bài 13: Cắt ghép hình ♣ CHUYÊN ĐỀ 7: CHUYỂN ĐỘNG ♦ Bài 1: Các bài toán về Lịch, ♦ Bài 2: Bài toán chuyển động của kim đồng hồ, ♦ Bài 3: Bài toán tính tuổi và số đo thời gian, ♦ Bài 4: Công thức chuyển động và các bài toán khởi đầu, ♦ Bài 5: Chuyển động cùng chiều đuổi nhau, ♦ Bài 6: Chuyển động ngược chiều gặp nhau, ♦ Bài 7: Vận tốc trung bình, ♦ Bài 8: Chuyển động trên dòng nước, ♦ Bài 9: Động tử có chiều dài đáng kể, ♦ Bài 10: Chuyển động lên dốc và xuống dốc, ♦ Bài 11: Một số bài toán chuyển động khác ♣ CHUYÊN ĐỀ 8: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ ♣ CHUYÊN ĐỀ 9: CÁC BÀI TOÁN VỀ CHỮ SỐ TẬN CÙNG

Wednesday 29 July 2020

Tuyển tập 106 Đề thi vào lớp 6 trường chuyên môn Toán (có đáp án)

Tuyển tập 106 Đề thi vào lớp 6 trường chuyên môn Toán (có đáp án)
Liên hệ tư vấn và mua tài liệu ôn thi vào chuyên lớp 6 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

TUYỂN TẬP 106 ĐỀ THI VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN MÔN TOÁN QUA CÁC NĂM
PHỤ LỤC
PHẦN 1 – ĐỀ BÀI (TỪ NĂM 1993 – 2021)
 ĐỀ SỐ 1: Trường Hà Nội – Amsterdam 1993 – 1994
 ĐỀ SỐ 2: Trường Hà Nội – Amsterdam 1994 – 1995
 ĐỀ SỐ 3: Trường Hà Nội – Amsterdam 1995 – 1996
 ĐỀ SỐ 4: Trường Hà Nội – Amsterdam 1999 – 2000
 ĐỀ SỐ 5: Trường Hà Nội – Amsterdam 2000 – 2001
 ĐỀ SỐ 6: Trường Hà Nội – Amsterdam 2001 – 2002
 ĐỀ SỐ 7: Trường Hà Nội – Amsterdam 2003 – 2004
 ĐỀ SỐ 8: Trường Hà Nội – Amsterdam 2004 – 2005
 ĐỀ SỐ 9: Trường Hà Nội – Amsterdam 2005 – 2006
 ĐỀ SỐ 10: Trường Hà Nội – Amsterdam 2006 – 2007
 ĐỀ SỐ 11: Trường Hà Nội – Amsterdam 2007 – 2008
 ĐỀ SỐ 12: Trường Hà Nội – Amsterdam 2008 – 2009
 ĐỀ SỐ 13: Trường Hà Nội – Amsterdam 2009 – 2010
 ĐỀ SỐ 14: Trường Hà Nội – Amsterdam 2010 – 2011
 ĐỀ SỐ 15: Trường Hà Nội – Amsterdam 2011 –2012
 ĐỀ SỐ 16: Trường Hà Nội – Amsterdam 2012 – 2013
 ĐỀ SỐ 17: Trường Hà Nội – Amsterdam 2013 – 2014
 ĐỀ SỐ 18: Trường Hà Nội – Amsterdam 2014 – 2015
 ĐỀ SỐ 19: Trường Marie Curie 1994 – 1995
 ĐỀ SỐ 20: Trường Marie Curie 1995 - 1996
 ĐỀ SỐ 21: Trường Marie Curie 1996 – 1997
 ĐỀ SỐ 22: Trường Marie Curie 1997 - 1998
 ĐỀ SỐ 23: Trường Marie Curie 1998 - 1999
 ĐỀ SỐ 24: Trường Marie Curie 1999 - 2000
 ĐỀ SỐ 25: Trường Marie Curie 2000 - 2001
 ĐỀ SỐ 26: Trường Marie Curie  2001 - 2002
 ĐỀ SỐ 27: Trường Marie Curie  2002 - 2003
 ĐỀ SỐ 28: Trường Marie Curie  2003 - 2004
 ĐỀ SỐ 29: Trường Marie Curie  2004 - 2005
 ĐỀ SỐ 30: Trường Marie Curie  2005 - 2006
 ĐỀ SỐ 31: Trường Marie Curie  2006 - 2007
 ĐỀ SỐ 32: Trường Marie Curie  2007 - 2008
 ĐỀ SỐ 33: Trường Marie Curie  2008 - 2009
 ĐỀ SỐ 34: Trường Marie Curie  2009 - 2010
 ĐỀ SỐ 35: Trường Marie Curie  2010 - 2011
 ĐỀ SỐ 36: Trường Marie Curie  2011 - 2012
 ĐỀ SỐ 37: Trường Marie Curie  2012 - 2013
 ĐỀ SỐ 38: Trường Marie Curie  2013 – 2014
 ĐỀ SỐ 39: Trường Nguyễn Tất Thành 2006 – 2007
 ĐỀ SỐ 40: Trường Nguyễn Tất Thành 2007 - 2008
 ĐỀ SỐ 41: Trường Nguyễn Tất Thành 2008 - 2009
 ĐỀ SỐ 42: Trường Nguyễn Tất Thành  2009 - 2010
 ĐỀ SỐ 43: Trường Nguyễn Tất Thành 2010 - 2011
 ĐỀ SỐ 44: Trường Nguyễn Tất Thành 2011 – 2012
 ĐỀ SỐ 45: Trường Trần Đại Nghĩa 2010 – 2011
 ĐỀ SỐ 46: Trường Trần Đại Nghĩa 2011 - 2012
 ĐỀ SỐ 47: Trường Trần Đại Nghĩa 2012 - 2013
 ĐỀ SỐ 48: Trường Trần Đại Nghĩa 2013 – 2014
 ĐỀ SỐ 49: Trường Trần Đại Nghĩa 2014 – 2015
 ĐỀ SỐ 50: Trường Lương Thế Vinh 2004 – 2005
 ĐỀ SỐ 51: Trường Lương Thế Vinh 2005 – 2006
 ĐỀ SỐ 52: Trường Lương Thế Vinh 2006 – 2007
 ĐỀ SỐ 53: Trường Lương Thế Vinh 2007 – 2008
 ĐỀ SỐ 54: Trường Lương Thế Vinh 2008– 2009
 ĐỀ SỐ 55: Trường Lương Thế Vinh 2009 – 2010
 ĐỀ SỐ 56: Trường Lương Thế Vinh 2010 – 2011
 ĐỀ SỐ 57: Trường Lương Thế Vinh 2011 – 2012
 ĐỀ SỐ 58: Trường Lương Thế Vinh 2012 – 2013
 ĐỀ SỐ 59: Trường Lương Thế Vinh 2014 – 2015
 ĐỀ SỐ 60: Trường Lương Thế Vinh 2013 – 2014
 ĐỀ SỐ 61: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lương Thế Vinh 2018 – 2019
 ĐỀ SỐ 62: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lương Thế Vinh 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 63: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Nguyễn Tất Thành 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 64: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Marie Curie Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 65: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường THCS CLC Cầu Giấy Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 66: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Nguyễn Tất Thành Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 67: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Amstecdam Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 68: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Thcs Nguyễn Tri Phương Năm học 2012 – 2013
ĐỀ SỐ 69: Trường Nguyễn Tri Phương  NĂM 2011 – 2012
ĐỀ SỐ 70: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2010 – 2011
ĐỀ SỐ 71: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2009 - 2010
ĐỀ SỐ 72: Trường Nguyễn Tri Phương  Năm 2008 – 2009
ĐỀ SỐ 73: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2007 – 2008
ĐỀ SỐ 74: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2005-2006
ĐỀ SỐ 75: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2004 - 2005
ĐỀ SỐ 76: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường THCS Ngoại ngữ, Hà Nội Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 77: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Archimedes Năm 2020 – 2021
ĐỀ SỐ 78: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lê Quý Đôn – Bắc Giang Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 79 - Trường CLC Giảng Võ  Năm 2011 – 2012
ĐỀ SỐ 80 – Trường Lê Quý Đôn Cầu Giấy
ĐỀ SỐ 81: Trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn –Cầu Giấy
ĐỀ SỐ 82: Trường THCS Lê Quý Đôn Cấu Giấy Hà Nội Năm học 2007 - 2008
ĐỀ SỐ 83 - Trường Thcs Lê Quý Đôn Cầu Giấy Hà Nội Năm học 2006-2007
ĐỀ SỐ 84 - Trường Thcs Lê Quý Đôn Cầu Giấy Hà Nội  Năm Học 2008-2009
ĐỀ SỐ 85: Trường THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Năm học: 2011 - 2012
ĐỀ SỐ 86: Trường THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Năm học: 2010 - 2011
ĐỀ SỐ 87: Trường THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP Năm học: 2007 – 2008
ĐỀ SỐ 88: Trường THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP (ĐỀ MINH HỌA)
Năm học: 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 89: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP (ĐỀ MINH HỌA)
Năm học: 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 90: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP (ĐỀ MINH HỌA)
Năm học: 2020 – 2021
ĐỀ SỐ 91: Đề Thi Thử Vào Lớp 6 Trường Ams Đề Số 1
ĐỀ SỐ 92: Đề Thi Thử Vào Lớp 6 –Trường Ams – Đề Số 2
ĐỀ SỐ 93: Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 94: Sở Giáo Dục Hà Nội Năm 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 95: Trường Đoàn Thị Điểm – Hưng Yên
ĐỀ SỐ 96: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 97: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2017 – 2018
ĐỀ SỐ 98: TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 99: TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2015 – 2016
ĐỀ SỐ 100: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG ARCHIMEDES (THÁNG 4) Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 101: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY
ĐỀ KHẢO SÁT THỬ ONLINE NĂM HỌC 2020 – 2021 (25/4)
ĐỀ SỐ 102: Đề Minh Họa Vào Trường Archimedes Academy
Năm 2018 - 2019
ĐỀ SỐ 103: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 1
ĐỀ SỐ 104: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 2
ĐỀ SỐ 105: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 3
ĐỀ SỐ 106: Đề Thi Thử Vào 6 Trường AMS Đề Số 3