Thursday 1 December 2016

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 4 MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT CÓ HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TI

Trường Tiểu học ...
Họ tên:
Lớp:………………………………………

SỐ BÁO DANH

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN  LỚP 4
NĂM HỌC ...
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ


SỐ PHÁCH

SỐ THỨ TỰ


                 ĐIỂM                                          BẰNG CHỮ
SỐ PHÁCH
GIÁM KHẢO
Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Bài 1 (4 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi ý sau:
a/ Số gồm năm mươi triệu, bảy mươi nghìn và năm mươi viết là:
     A. 50 700 050                  B. 505 030                 C. 50 070 050           D. 50 070 030
b/ Giá trị của số 5 trong số 712 537 628 là:
     A. 50 000                          B. 50 000 000           C. 5 000 000             D. 500 000
c/ Tổng hai số là 25, hiệu hai số là 3. Vậy số bé là:
                 A. 14               B. 13                   C. 12             D. 11  
d/ Số nào sau đây chia hết cho cả 3 và 5?
                A. 45                B. 54                   C. 25              D. 50
Bài 2 (1 điểm): Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 5/7 là học sinh nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?
                A.   11                      B.   24                        C.   10                          D.   25

II. PHẦN TỰ LUẬN (15 điểm)

Bài 1: (2điểm) Tính giá trị của biểu thức:
            (a + b) : 2 + 5782 , biết a = 104, b = 28

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:
                 (6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3 (3 điểm): Tìm Y:
            a) 1200 : 24 - (17 - Y) = 36                                     b) 9 x (Y + 5) = 729

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4 (4 điểm): Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 4 B trồng được nhiều hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại kém lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5 ( 2 điểm): Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số  dư lớn nhất.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6 ( 2 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp lí nhất:
a, 54 x 133 + 45 x 113 + 113 ;                                         b, 265 x 236 + 265 x  265 – 265
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 4 BÀI THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Bài 1: (4 điểm) Học sinh khoanh đúng mỗi ý được 1  điểm.

a/ C. 50 070 050                   b/ D. 500 000                           c/ D. 11                   d/ A. 45

Bài 2 (1 điểm):                     C. 10

II. PHẦN TỰ LUẬN (15 điểm)

           Bài 1 : (2 điểm)

(a + b) : 2 + 5782 , Nếu a = 104, b = 28 thì:

(a + b) : 2 + 5782  = (104 + 28 ): 2 + 5782
                                    = 132 : 2 + 5782
= 66 + 5782
= 5848
Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:
                 (6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).
            Vì vế (6 x 5 + 7 - 37)= 30 +7 – 37 =0
            Nên tích đó bằng 0

            Bài 3 ( 3 điểm) Đúng mỗi câu ghi 1,5 điểm; tùy tình hình giáo viên chấm có thể linh động cho hợp lí.

a/ 1200: 24 - (17 – Y ) = 36
                50  - (17- Y ) = 36
                 17 - Y  = 50 - 36
                  17 - Y = 14
                   Y = 17 - 14
                   Y = 3
b/ 9 x (Y + 5) = 729
            Y + 5  = 729 : 9
             Y + 5 = 81
             Y  = 81 - 5
             Y  = 76

Bài 4 (4 điểm)
Theo đầu bài ta có sơ  đồ: (v được sơ đồ 0,25 điểm)
           

            Theo sơ đồ ta thấy 3 lần số cây 4A trồng là:           (0,25 điểm)
                        120 - (5 + 5 + 8) = 102 (cây)                      (0,75 điểm)

            Vậy lớp 4A trồng  được là;                                       (0,25 điểm)
                                                102 : 3 = 34 (cây)                 (0,5 điểm)

            Số cây lớp 4B trồng được là:                                   (0,25 điểm)
                                                34 + 5 = 39 (cây)                  (0,5 điểm)

            Số cây lớp 4C trồng được là:                                   (0,25 điểm)
                                                39 + 8 = 47 (cây)                  (0,5 điểm)
                                               
Đáp số:           4A: 34 (cây)   (0,5 điểm)
                                                                        4B: 39 (cây)
                                                                        4C:  47 (cây)Bài 5 ( 2 điểm)
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khi chia cho 675 thì thương là 1 và số dư lớn nhất là 674 vì: 675 - 1 = 674
Số phải tìm là: 1 x 675 + 674 = 1349
                                                            Đáp số: 1349
Bài 6: (2 điểm - Mỗi câu 1 điểm)
a, 54 x 133 + 45 x 113 + 113                       b, 265 x 236 + 265 x 265 -265
  = 113 x (54 + 45 + 1)                                                  = 265 x (236 + 265 – 1)
  = 113 x 100 = 11300                                                   = 265 x 500 = 132500TRƯỜNG TIỂU HỌC ...
Họ và tên:
Lớp:………………………………………

SỐ BÁO DANH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
MÔN: TIẾNG VIỆT  LỚP 4
NĂM HỌC ...
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ


SỐ PHÁCH

SỐ THỨ TỰ
                 ĐIỂM                                          BẰNG CHỮ
SỐ PHÁCH
GIÁM KHẢO
Câu 1: (2điểm) Xếp các từ sau thành 2 cột( từ láy, từ ghép):

                        nhăn nheo, cổ kính, trắng phau, thoang thoảng, xanh tươi

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: (2điểm) Tìm hai thành ngữ, tục ngữ nói về lòng tự trọng.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: (2điểm) Tìm tính từ trong câu sau:

            Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa hương lúa ngậm đòng và hương sen.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4:(2điểm) Ghi dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau (đánh dấu trực tiếp vào đoạn văn):

Bác tự cho mình là người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận, là đầy tớ trung thành của nhân dân. Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói: Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Câu 5: (4 điểm) Hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu trong đoạn văn dưới đây và cho biết chúng thuộc kiểu câu gì?
“Tảng sáng vòm trời cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi. Khoảng trời sau dãy núi phía tây ửng đỏ. Những tia nắng đầu tiên bắt chéo qua thung lũng trải lên đỉnh núi phía tây những vệt sáng màu lá mạ tươi tắn...”
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….........

 Câu 6: (7 điểm) Trong bài thơ “ Mẹ vắng nhà ngày bão” nhà thơ Đặng Hiển có viết:

Mấy ngày mẹ về quê                     Hai chiếc giường ướt một            
Là mấy ngày bão nổi                     Ba bố con nằm chung
Con đường mẹ đi về                      Vẫn thấy trống phía trong
Cơn mưa dài chặn lối.                    Nằm ấm mà thao thức....
                                                Nhưng chị vẫn hái lá
                                                Cho thỏ mẹ, thỏ con
                                                Em thì chăm đàn ngan
                                                Sáng lại chiều no bữa
                                                Bố đội nón đi chợ
                                                Mua cá về nấu chua
Hãy đặt mình vào vai em bé trong bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” viết một bức thư gửi mẹ.
Bài làm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm---------------
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC : 2015 - 2016
Môn : TIẾNG VIỆT -  LỚP 4
Câu 1: (2đ)  
 Từ láy: nhăn nheo, thoang thoảng
                        Từ ghép: cổ kính, trắng phau, xanh tươi
                                    Sai 1 nhóm: không ghi điểm
Câu 2: (2đ) Mỗi câu đúng: 1đ.
Giấy rách phải giữ lấy lề.
Đói cho sạch, rách cho thơm.
HS viết sai chính tả hoặc chỉ ghi được 1 câu: không ghi điểm
Câu 3:( 2đ) . Tìm được 2từ : vàng dịu, thơm  1 từ : 1đ

Câu 4: (2đ)
Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”,(0,5đ) là “đầy tớ trung thành của nhân dân”(0,5đ). Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.” (1đ)
Câu 5 (4 điểm)        
Tảng sáng/ vòm trời / cao xanh mênh mông.                        (Kiểu câu: Ai? thế nào?)
                       CN                    VN
Gió từ trên đỉnh núi / tràn xuống thung lũng mát rượi.        (Kiểu câu: Ai? Làm gì?)
                 CN                                       VN
Khoảng trời sau dãy núi phía tây /    ửng đỏ.                          (Kểu câu: Ai? thế nào?)
                       CN                                     VN

Những tia nắng đầu tiên  / bắt chéo qua thung lũng trải lên đỉnh núi phía tây những vệt sáng màu lá mạ tươi tắn...”                                                               VN                   (Kiểu câu: Ai? Làm gì?)
Câu 6:( 7 đ)
Học sinh viết đúng thể loại: Viết thư
Bố cục đầy đủ, rõ ràng.
Nội dung: Kể lại công việc hằng ngày của bố con khi mẹ vắng nhà (Sử dụng các chi tiết trong bài “Mẹ vắng nhà ngày bão” kết hợp với tưởng tượng để hình dung ra những việc ba bố con phải làm). Thể hiện được lòng thương nhớ mẹ, niềm vui, tự hào vì được góp phần làm các công việc trong nhà giúp bố mẹ.
 Mắc không quá 1-2 lỗi chính tả. Bài viết khoảng 10-12 dòng

Ghi chú: Trình bày sạch sẽ, chữ viết đẹp được cộng 1 điểm

No comments: