Saturday 23 March 2019

Tuyển tập 40 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo thông tư 22 (Có đáp án)

COMBO BỘ TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 4
(bản word)

BAO GỒM:
+) Tuyển tập 40 đề thi học kì 2 Toán 4 theo thông tư 22 (có đáp án)
+) Tặng kèm 14 đề thi học kì 2 Tiếng Việt 4 theo thông tư 22
+) Tặng kèm đề thi học kì 2 môn Tin học
+) Tặng kèm đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh
+) Tặng kèm đề thi học kì 2 môn Địa lí – Lịch sử

Ngoài ra, Cô Trang cung cấp các tài liệu bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 ôn luyện thi vào lớp 6 các trường chuyên trên toàn quốc, các tài liệu thi MYTS, Toán quốc tế Sasmo, Kangaroo, …

                   Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu:
·        Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
·        Facebook: @hoctoancotrang - @nguyentrangmath
·        Email: nguyentrangmath@gmail.com
·        Website: www.nguyentrangmath.com

Tuyển tập 40 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo thông tư 22 (Có đáp án)COMBO
BỘ TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 4
(bản
word)

BAO GỒM:
+) Tuyển tập 40 đề thi học kì 2 Toán 4 theo
thông tư 22 (có đáp án)
+) Tặng kèm 14 đề
thi học kì 2 Tiếng Việt 4 theo thông tư 22
+) Tặng kèm đề
thi học kì 2 môn Tin học
+) Tặng kèm đề
thi học kì 2 môn Tiếng Anh
+) Tặng kèm đề
thi học kì 2 môn Địa lí – Lịch sử

Ngoài ra, Cô Trang cung cấp các tài liệu bồi dưỡng HSG
Toán lớp 5 ôn luyện thi vào lớp 6 các trường chuyên trên toàn quốc, các tài
liệu thi MYTS, Toán quốc tế Sasmo, Kangaroo, …

                   Liên hệ tư vấn và đặt mua tài
liệu:
·        
Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
·        
Facebook: @hoctoancotrang - @nguyentrangmath
·        
Email: nguyentrangmath@gmail.com
·        
Website: www.nguyentrangmath.com

Friday 22 March 2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo thông tư 22 (Có đáp án)

COMBO BỘ TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 1

BAO GỒM:
+) Tuyển tập 20 đề thi học kì 2 Toán 1 theo thông tư 22
+) Tuyển tập 163 câu hỏi Toán lớp 1 mức độ Trung Bình – Khá
+) Tuyển tập 100 câu hỏi ôn tập Toán lớp 1 nâng cao dành cho HS Giỏi
+) Và tặng kèm 30 đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1.

Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu:
·        Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
·        Facebook: @hoctoancotrang - @nguyentrangmath
·        Email: nguyentrangmath@gmail.com
·        Website: www.nguyentrangmath.com


                             MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 1


CHỦ ĐỀ

Số câu/ Câu số/
Điểm số

Mức 1

( 3 )

Mức 2

( 3 )

Mức 3

( 3 )

Mức 4

( 1 )

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TLSỐ HỌC


Số câu

32

11

5

1

Câu số

1,2,34,5

810


Số điểm

32

1ĐẠI LƯỢNG


Số câu

1

1

1

1

Câu số

6

10


Số điểm


1


1

HÌNH HỌC

Số câu

11Câu số

7Số điểm

1


GIẢI TOÁN:


Số câu11

Câu số
9


Số điểm1

CỘNG

331

21

7

3