Monday 18 March 2019

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 16 cấp Quận/ Huyện (Có đáp án)


TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ
THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1
VÒNG 16 CẤP QUẬN/
HUYỆN
ĐỀ SỐ 3
Liên hệ đặt mua tài liệu:
·        Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
·        Email: nguyentrangmath@gmail.com
·        Website: www.nguyentrangmath.com
PHẦN ĐỀ THI

ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1
VÒNG 16 ĐỀ SỐ 3
Bài 1: Phép thuật mèo con

Thủy thủ

Kế hoạch

Từ có vần “uyên”

Từ có vần “uông”

Từ có vần “ươn”

Loanh quanh

Từ có vần “iêng”

Từ có vần “oanh”

Khăn choàng

Từ có vần “oang”

Từ có vần “uych”

Từ có vần “oach”

Ngã huỵch

Từ có vần “uy”

Láng giềng

Chuông chùa

Khu vườn

Từ có vần “ap”

Đạp xe

Tuyên truyền


No comments: