Thursday 31 December 2020

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 6 năm học 2020 - 2021


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=WptM95xjd90&t=61s +) Tuyển tập 180 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=DAC1AFX2fvQ&t=139s *** Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 và bồi dưỡng HSG toán lớp 1 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 10 chuyên đề và 25 đề thi Toán quốc tế Kangaroo dành cho HS khối 1 và khối 2. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 1 vòng 6 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 6 năm học 2020 - 2021


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=G-aSRIaj8Qw&t=91s +) Tuyển tập 100 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=d-8Rj-3KGew *** Tuyển tập 11 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 và bồi dưỡng HSG toán lớp 2 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 vòng 6 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=pA66isztr4M&t=84s +) Tuyển tập 150 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=sv7NL8XTWUk&t=98s *** Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và bồi dưỡng HSG toán lớp 3 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 vòng 6 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 6 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 350 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=rrJAWJxId_c&t=175s +) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=Y7Vu7kGfzZs&t=211s *** Tuyển tập 24 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 và bồi dưỡng HSG toán lớp 4 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 vòng 6 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 6 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 450 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=KKBqPvZobbk +) Tuyển tập 150 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=AAkCRE4rlhY *** Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 và ôn thi vào các trường chuyên lớp 6 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Monday 28 December 2020

Tuyển tập 180 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường


Tuyển tập 180 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) https://www.youtube.com/watch?v=WptM95xjd90 Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 1 VÀ ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 31TRÊN MẠNG.

Tuyển tập 100 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường

Tuyển tập 100 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) https://www.youtube.com/watch?v=G-aSRIaj8Qw Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 2 VÀ ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 TRÊN MẠNG.

Tuyển tập 150 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trườn...


Tuyển tập 150 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021 (có đáp án) https://www.youtube.com/watch?v=pA66isztr4M Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 VÀ ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 TRÊN MẠNG.

Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường


Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: Tuyển tập 350 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021 (có đáp án) https://www.youtube.com/watch?v=rrJAWJxId_c

Tuyển tập 150 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021

Tuyển tập 150 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm tuyển tập 450 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 7 cấp trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=KKBqPvZobbk Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 cấp trường năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 106 đề ôn thi vào lớp 6 trường chuyên môn Toán có giải chi tiết

Saturday 19 December 2020

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 5 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 5 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: Tuyển tập 450 bài toán qua 4 mã đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết): ​https://www.youtube.com/watch?v=KKBqPvZobbk Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 và ôn thi vào các trường chuyên lớp 6 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 5 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 5 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:

• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)

• Email: nguyentrangmath@gmail.com

• Website: http://www.nguyentrangmath.com

Xem thêm: Tuyển tập 350 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021 (có đáp án): https://www.youtube.com/watch?v=rrJAWJxId_c

Tuyển tập 24 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 và Bồi dưỡng HSG Toán 4.

Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết,

Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, …

Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 5 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 5 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021 (có đáp án): https://www.youtube.com/watch?v=pA66isztr4M Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và Bồi dưỡng HSG Toán 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 5 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 5 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm tuyển tập hơn 300 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 2 Vòng 7 cấp trường năm 2020 - 2021: https://youtu.be/G-aSRIaj8Qw Tuyển tập 11 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 và Bồi dưỡng HSG Toán 2. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 5 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 4 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 1 Vòng 7 cấp trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=WptM9... Tuyển tập 7 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 và Bồi dưỡng HSG Toán 1. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 10 chuyên đề thi Toán quốc tế Kangaroo lớp 1, 2 và Tuyển tâp 25 đề thi Toán Kangaroo khối 1, 2 có đáp án. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Wednesday 16 December 2020

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9 theo 19 chuyên đề

Tuyển tập 19 chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 trường chuyên. Nội dung mỗi chuyên đề có: Lý thuyết + các dạng bài tập vận dụng + bài tập tự luyện trích trong một số đề thi vào trường chuyên qua các năm và hướng dẫn giải. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu vui lòng liên hệ: - Tel - Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) - Email: hoctoaniq@gmail.com - Website: www.toaniq.com
PHỤ LỤC
BAO GỒM CÓ: ĐẠI SỐ & SỐ HỌC & HÌNH HỌC
 Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử  Chuyên đề 2: Rút gọn biểu thức  Chuyên đề 3: Tìm điều kiện để biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước  Chuyên đề 4: Hàm số và Ứng dung trong giải toán  Chuyên đề 5: Ứng dụng định lí Vi-ét trong giải toán  Chuyên đề 6: Bất đẳng thức  Chuyên đề 7: Phương trình đa thức một ẩn  Chuyên đề 8: Phương trình vô tỉ  Chuyên đề 9: Hệ phương trình  Chuyên đề 10: Hệ thức lượng trong tam giác vuông  Chuyên đề 11: Tứ giác nội tiếp  Chuyên đề 12: Các bài toán về tiếp tuyến và cát tuyến  Chuyên đề 13: Hai đường tròn cắt nhau  Chuyên đề 14: Một số định lí hình học  Chuyên đề 15: Điểm thẳng hàng, đường thẳng đồng quy và điểm cố định  Chuyên đề 16: Cực trị hình học  Chuyên đề 17: Số nguyên tố - Số chính phương – Đồng dư thức  Chuyên đề 18: Phương trình nghiệm nguyên  Chuyên đề 19: Nguyên lí Di-rich-lê

Tuyển tập 19 chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10...

Tuyển tập 19 chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 trường chuyên. Nội dung mỗi chuyên đề có: Lý thuyết + các dạng bài tập vận dụng + bài tập tự luyện trích trong một số đề thi vào trường chuyên qua các năm và hướng dẫn giải. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu vui lòng liên hệ: - Tel - Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) - Email: hoctoaniq@gmail.com - Website: www.toaniq.com
PHỤ LỤC
BAO GỒM CÓ: ĐẠI SỐ & SỐ HỌC & HÌNH HỌC
 Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử  Chuyên đề 2: Rút gọn biểu thức  Chuyên đề 3: Tìm điều kiện để biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước  Chuyên đề 4: Hàm số và Ứng dung trong giải toán  Chuyên đề 5: Ứng dụng định lí Vi-ét trong giải toán  Chuyên đề 6: Bất đẳng thức  Chuyên đề 7: Phương trình đa thức một ẩn  Chuyên đề 8: Phương trình vô tỉ  Chuyên đề 9: Hệ phương trình  Chuyên đề 10: Hệ thức lượng trong tam giác vuông  Chuyên đề 11: Tứ giác nội tiếp  Chuyên đề 12: Các bài toán về tiếp tuyến và cát tuyến  Chuyên đề 13: Hai đường tròn cắt nhau  Chuyên đề 14: Một số định lí hình học  Chuyên đề 15: Điểm thẳng hàng, đường thẳng đồng quy và điểm cố định  Chuyên đề 16: Cực trị hình học  Chuyên đề 17: Số nguyên tố - Số chính phương – Đồng dư thức  Chuyên đề 18: Phương trình nghiệm nguyên  Chuyên đề 19: Nguyên lí Di-rich-lê

Friday 11 December 2020

HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 4 NĂM 2019 (Vòng chung kết)

HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 4 NĂM 2019 (Vòng chung kết). TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KẾT VÀ TRUNG KẾT OLYMPIC TOÁN TITAN KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 - 2019). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế khối 4,5 & Tuyển tập các đề ôn thi toán quốc tế Kangaroo, Sasmo, Timo, HKIMO, Asmo, Toán Titan …khối 1,2,3,4,5 HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LẦN 7/ 2019 - LỚP 4(NĂM 2019) PHẦN 1. ĐIỀN ĐÁP SỐ (Trả lời đúng = 8 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời = 0 điểm) PART 1. GIVE ANSWERS (Correct answer = 8 points, wrong answer or no answer = 0) 1. Pi viết một số có 4 chữ số khác nhau như sau: • Chữ số hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng chục. • Chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng nghìn 2 đơn vị. • Chữ số hàng đơn vị khác 0. • Tổng các chữ số là 12. Hỏi số mà Pi viết là số mấy? Pi writes a number of 4 different digit as follows: • Digit of thousands is double digit of tens. • Digit of hundreds is smaller than digit of thousands 2 units. • The digit of unit is different from 0. • The sum of the digits is 12. What is the number that Pi wrote?

Thursday 10 December 2020

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 5 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 5 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 và bồi dưỡng HSG toán lớp 1 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 10 chuyên đề và 25 đề thi Toán quốc tế Kangaroo dành cho HS khối 1 và khối 2. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 1 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 5 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 5 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 11 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 và bồi dưỡng HSG toán lớp 2 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và bồi dưỡng HSG toán lớp 3 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 5 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 5 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 24 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 và bồi dưỡng HSG toán lớp 4 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 5 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 5 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 và ôn thi vào các trường chuyên lớp 6 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Tuesday 1 December 2020

Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 7 cấp Trường ...

Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 2 VÀ ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 TRÊN MẠNG.

Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 7 cấp Trường ...

Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 cấp Trường năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 VÀ ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 TRÊN MẠNG.

Tuyển tập 350 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 7 cấp Trường ...

Tuyển tập 350 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 cấp Trường năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 được phân theo các dạng toán dễ hiểu.

Tuyển tập 4 đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020...

Tuyển tập 4 đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021 bao gồm khoảng 450 bài toán (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 cấp trường năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 106 đề ôn thi vào lớp 6 trường chuyên môn Toán có giải chi tiết