Saturday 30 January 2021

Đề thi Violympic Toán tiếng việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm học 2020 - 2021 (1000 Điểm)


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=98g_fEHgCOA +) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=-kWKK1lVGZY *** Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và bồi dưỡng HSG toán lớp 3 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 vòng 7 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm học 2020 - 2021


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=98g_fEHgCOA +) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=-kWKK1lVGZY *** Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và bồi dưỡng HSG toán lớp 3 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 vòng 7 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm học 2020 - 2021


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 500 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=oyuPEigbXwY +) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=WdEhmaSETdA *** Tuyển tập 24 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng việt lớp 4 vòng 7 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm học 2020 - 2021 (1000 ...


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 500 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=oyuPEigbXwY +) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=WdEhmaSETdA *** Tuyển tập 24 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 và Bồi dưỡng HSG Toán lớp 4 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng việt lớp 4 vòng 7 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo).

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM)


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 7 năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 500 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=Mtgh1_Ljpjs +) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=I20l9syoyQs *** Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 và ôn thi vào các trường chuyên lớp 6 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 vòng 7 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Saturday 23 January 2021

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 1 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021


Tuyển tập 160 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 1 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021(có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 1 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1.

Bộ đề bao gồm các dạng toán ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Quận/...


Bộ đề bao gồm các dạng toán ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 1 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1.

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021


Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 2 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2.

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021


Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 2 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2.

Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp ...


Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 3 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3.

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021


Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 3 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3.

Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 8 cấp...


Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 3 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3.

Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp ...


Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4.

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021


Tuyển tập 500 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4.

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021


Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 106 đề ôn thi vào lớp 6 trường chuyên môn Toán có giải chi tiết.

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021


Tuyển tập 500 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (có giải chi tiết) . Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập các mã đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) Tuyển tập 106 đề ôn thi vào lớp 6 trường chuyên môn Toán có giải chi tiết.


Friday 15 January 2021

Đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 3 Vòng 5,6 cấp Tỉnh và Quốc gia năm 2020 - 2021


Bộ đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 3 Vòng 5,6 cấp Tỉnh và Quốc gia năm 2020 - 2021 (có đáp án). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com NỘI DUNG BAO GỒM CÁC CÂU HỎI ÔN THEO MÔN HỌC: - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI TIẾNG VIỆT LỚP 3 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI TIẾNG ANH LỚP 3 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 3 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI LỚP 3 PHẦN 1: ÔN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – TIẾNG VIỆT LỚP 3 Câu hỏi 1: Có những loại câu kể nào ? a/ Ai làm gì ? b/ Ai thế nào ? c/ Ai là gì ? d/ Cả 3 đáp án Câu hỏi 2: Câu "Thiếu nhi là măng non của đất nước." thuộc kiểu câu gì ? a/ Ai làm gì ? b/ Ai thế nào ? c/ Ai là gì ? d/Vì sao ? Câu hỏi 3: Câu "Mấy bạn học trò chạy quanh sân trường đùa nhau vui vẻ." thuộc kiểu câu gì ? a/ Ai làm gì ? b/ Ai thế nào ? c/ Ai là gì ? d/ Vì sao ? Câu hỏi 4: Câu "Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê." thuộc kiểu câu gì ? a/ Ai làm gì ? b/ Ai thế nào ? c/ Ai là gì ? d/ Vì sao ? Câu hỏi 5: Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi "Ai?" trong câu "Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về." a/ Sau b/ cuộc dạo chơi c/ đám trẻ d/ ra về Câu hỏi 6: Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi "thế nào?" trong câu "Nhìn các thầy, các cô Ai cũng như trẻ lại." a/ các thầy b/ các cô c/ cũng như d/ trẻ lại Để xem tiếp các câu hỏi và đáp án trong tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

Wednesday 13 January 2021

Bộ đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 1 Vòng 5,6 cấp Tỉnh và Quốc gia n...


Bộ đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 1 Vòng 5,6 cấp Tỉnh và Quốc gia năm 2020 - 2021 (có đáp án). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 1 VÒNG 5 & 6 – CẤP TỈNH & CẤP QUỐC GIA BÀI THI SỐ 1: TRẮC NGHIỆM Câu 1: Từ nào dưới đây viết đúng chính tả? a/ da giẻ b/ trăng sốp c/ rau riếp d/ rau diếp Câu 2: Văn nào không có trong câu thơ sau: “Mùa xuân gọi dậy chồi non Gọi bông hoa nở xoe tròn trên cây.” a/ on b/ ây c/ ai d/ oa Câu 3: Từ nào có nghĩa khác với những từ còn lại? a/ hoa hồng b/ hoa lan c/ hoa tay d/ hoa đào Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Chim ….. bận đi đâu Hôm nay về mở hội Lượn bay như dẫn lối Rủ mùa xuân cùng về.” a/ sâu b/ sáo c/ ri d/ én Để xem tiếp các câu hỏi và đáp án trong tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

Wednesday 6 January 2021

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 (1000 Đ...


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 450 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=KKBqPvZobbk +) Tuyển tập 150 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=AAkCRE4rlhY *** Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 và ôn thi vào các trường chuyên lớp 6 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 vòng 5 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 (1000 Đ...


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 350 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=rrJAWJxId_c&t=175s +) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=Y7Vu7kGfzZs&t=211s *** Tuyển tập 24 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 và bồi dưỡng HSG toán lớp 4 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, … Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 vòng 6 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 (1000 Đ...


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 3 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=pA66isztr4M&t=84s +) Tuyển tập 150 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=sv7NL8XTWUk&t=98s *** Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và bồi dưỡng HSG toán lớp 3 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 vòng 6 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 6 năm học 2020 - 2021(1000 ĐIỂM)


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 2 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=G-aSRIaj8Qw&t=91s +) Tuyển tập 100 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=d-8Rj-3KGew *** Tuyển tập 11 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 và bồi dưỡng HSG toán lớp 2 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 vòng 6 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 (1000 Đ...


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 6 năm học 2020 - 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Xem thêm: +) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=WptM95xjd90&t=61s +) Tuyển tập 180 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 - 2021: https://www.youtube.com/watch?v=DAC1AFX2fvQ&t=139s *** Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 và bồi dưỡng HSG toán lớp 1 Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết, Tuyển tập 10 chuyên đề và 25 đề thi Toán quốc tế Kangaroo dành cho HS khối 1 và khối 2. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 1 vòng 6 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Tuesday 5 January 2021

Bộ đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 2 Vòng 5,6 cấp Tỉnh và Quốc gia n...


Bộ đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 2 Vòng 5,6 cấp Tỉnh và Quốc gia năm 2020 - 2021 (có đáp án). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com NỘI DUNG BAO GỒM CÁC CÂU HỎI ÔN THEO MÔN HỌC: - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI TOÁN LỚP 2 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI TIẾNG ANH LỚP 2 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 2 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI LỚP 2 PHẦN 5: ÔN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – TIẾNG VIỆT 2 Câu hỏi 1: Chàng mồ côi trong truyện "Há miệng chờ sung" là người như thế nào? a/ chăm chỉ b/ độc ác c/ lười biếng d/ gian xảo Câu hỏi 2: Từ nào sau đây có nghĩa là lộn xộn, không có trật tự? a/ nhộn nhịp b/ nhộn nhạo c/ chần chừ d/ lộng lẫy Câu hỏi 3: Câu nào sau đây thuộc câu kiểu "Ai làm gì?" ? a/ Bố em là bác sĩ. b/ Mai đang viết bài. c/ Bông hoa này đẹp quá! d/ Bầu trời xanh và cao. Câu hỏi 4: Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi "Làm gì?" trong câu "Bác sĩ khám bệnh cho mọi người." ? a/ mọi người b/ bác sĩ c/ cho mọi người d/ khám bệnh cho mọi người Câu hỏi 5: Dòng nào dưới đây chỉ những người trong gia đình, họ hàng? a/ cô giáo, học sinh b/ bạn bè, bác sĩ c/ ông bà, bố mẹ d/ công nhân, nông dân Câu hỏi 6: Giải câu đố sau: Cây gì thân to Lá thưa răng lược Ai đem nước ngọt Đựng quả đầy xanh? a/ cây cam b/ cây vú sữa c/ cây dừa d/ cây chuối Câu hỏi 7: Khổ thơ sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả? "Chùm này hoa vàng dộm Rủ nhau giành tặng cô Lớp học chưa đến giờ Đã thơm bàn cô giáo." (Xuân Hoài) a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ 4 Để xem tiếp các câu hỏi và đáp án trong tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

Monday 4 January 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 2 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết)


HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 2 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết). (Olympic Toán TITAN VIỆT NAM VTMO LỚP 3). TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KẾT VÀ TRUNG KẾT OLYMPIC TOÁN TITAN (VTMO) KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 - 2019).
Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 14 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế khối 2,3 & Tuyển tập các đề ôn thi toán quốc tế Kangaroo, Sasmo, Timo, HKIMO, Asmo, Toán Titan …khối 1,2,3,4,5 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TITAN LẦN 7/ 2019 - LỚP 2(NĂM 2019) VÒNG CHUNG KẾT PHẦN 1 – CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG Câu 1: Trên bàn có 5 tấm thẻ bài như hình bên dưới. There are 5 cards on the table as shown below. 4 ---------5 -----------8 ------------9 -------------10 An và Bình mỗi bạn lấy một tấm thẻ bài như sau: An and Binh, each get a card like this: - An: Số chẵn, có một chữ số và không phải là nhỏ nhất. An: Even number, one digit and not the smallest number. - Bình: Số lẻ nhỏ hơn 8. The odd number is less than 8. Hỏi tổng số trên hai tấm thẻ bài của An và Bình bằng bao nhiêu? How much is the sum on the two cards of An and Binh? A/ 13 B/ 5 C/ 8 D/ 15 E/ 9 Câu 2: Cuối tuần trước, Su được bố mẹ dẫn đi sở thú. Lúc về nhà bạn Su làm một biểu đồ cột (như hình bên dưới) để biểu thị số con vật mà bạn ấy thấy trong sở thú. Last weekend, Su was taken to the zoo by his parents. When Su got home, he made a column (as figure below) chart to show the number of animals that he saw in the zoo. Hỏi số cá sấu nhiều hơn số sư từ bao nhiêu con? How many crocodiles more than lions? A/ 7 B/ 3 C/ 4 D/ 5 E/ 6 Câu 3: Lớp IQ2U của TITAN bắt đầu học lúc 15:30. Từ nhà Ly đến TITAN mất 35 phút. Để không trễ giờ học, hỏi Ly đi học trễ nhất là lúc mấy giờ? TITAN’s IQ2U class starts at 15:30, It takes 35 minutes from Ly’s house to TITAN. To not be late for class, what time does Ly go to shool at the latest? A/ 15:00 B/ 15:05 C/ 14:45 D/ 14:50 E/ 14:55 Để xem tiếp các câu hỏi và hướng dẫn giải chi tiết khác trong bộ đề thi Olympic Toán Titan vòng bán kết và trung kết các lớp 2,3,4,5 qua các năm vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 3 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết)


HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 3 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết). (Olympic Toán TITAN VIỆT NAM VTMO LỚP 3). TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KẾT VÀ TRUNG KẾT OLYMPIC TOÁN TITAN (VTMO) KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 - 2019). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế khối 4,5 & Tuyển tập các đề ôn thi toán quốc tế Kangaroo, Sasmo, Timo, HKIMO, Asmo, Toán Titan …khối 1,2,3,4,5
HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LẦN 7/ 2019 - LỚP 3(NĂM 2019) VÒNG CHUNG KẾT PHẦN 1. ĐIỀN ĐÁP SỐ (Trả lời đúng = 8 điểm, trả lời sai trừ 1 điểm; không trả lời = 0 điểm) PART 1. GIVE ANSWERS (Correct answer = 4 points, wrong answer = minus 1 point; no answer = 0 point). 1. Số kẹo của Dũng và Minh được cho như sơ đồ bên dưới. Hỏi tổng số kẹo của hai bạn bằng bao nhiêu? The candies of Dung and Minh is given as the diagram below. How much is the sum of their candies? 2. Cho phép trừ bên dưới. Tính (A + B). In the subtraction problem below. Find the value of (A + B). 3. Cô giáo mua một số quyển vở để làm quà tặng cho các bạn học sinh giỏi trong lớp. Mỗi phần quà gồm 15 quyển vở. Cô gói được 12 phần quà và còn dư 10 quyển vở. Hỏi cô đã mua tất cả bao nhiêu quyển vở? Teacher buys some notebooks as gifts for good students in class. Each gift consists of 15 notebooks. She packs 12 gifts and 10 notebooks left. How many notebooks did she buy? (A) 180 (B) 170 (C) 200 (D) 190 (E) 210
Để xem tiếp các câu hỏi và hướng dẫn giải chi tiết khác trong bộ đề thi Olympic Toán Titan vòng bán kết và trung kết các lớp 2,3,4,5 qua các năm vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 5 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết)


HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 5 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết). (Olympic Toán TITAN VIỆT NAM VTMO LỚP 5). TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KẾT VÀ TRUNG KẾT OLYMPIC TOÁN TITAN (VTMO) KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 - 2019). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế khối 4,5 & Tuyển tập các đề ôn thi toán quốc tế Kangaroo, Sasmo, Timo, HKIMO, Asmo, Toán Titan …khối 1,2,3,4,5 HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LẦN 7/ 2019 - LỚP 5(NĂM 2019) PHẦN 1. ĐIỀN ĐÁP SỐ (Trả lời đúng = 8 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời = 0 điểm) PART 1. GIVE ANSWERS (Correct answer = 8 points, wrong answer or no answer = 0) 1. Cho các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mỗi số được điền vào một vòng tròn nhỏ sao cho hiệu của 2 số bất kỳ (số lớn trừ số nhỏ) cạnh nhau luôn nhỏ hơn 3 (mỗi số chỉ điền đúng 1 lần). Số 6, x, y được điền sẵn như hình vẽ bên dưới. Tính giá trị của x + y. For natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, each number is filled in a small circle so that the difference of any two numbers (large numbers minus small numbers) next to each other less than 3 (each number is filled once). Number 6, x, y is pre-filled as shown below. Calculate the value of x + y. 2. Có 5 bạn nữ đang xếp thành một hàng. Tổng số tuổi của 3 bạn nữ đầu hàng là 33 tuổi. Tổng số tuổi của 3 bạn nữ đứng giữa hàng là 30 tuổi. Tổng số tuổi của 3 bạn nữ đứng cuối hàng là 35 tuổi. Bạn nữ đứng đầu hàng 12 tuổi, bạn nữ đứng cuối hàng 15 tuổi. Tính tuổi của bạn nữ đứng thứ 2 tính từ đầu hàng? There are 5 girls in a line. The total age of the top 3 girls is 33. The total age of 3 girls standing in the middle of the row is 30. The total age of 3 girls at the end of the row is 35. The girl at the top is 12 years old, the girl at the end of row is 15 years old. Calculate the age of girl at the second position of row?

Đ xem tiếp các câu hi và hướng dn gii chi tiết khác trong b đ thi Olympic Toán Titan vòng bán kết và trung kết các lớp 2,3,4,5 qua các năm vui lòng liên h trc tiếp ti cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) đ đt mua tài liu.