Wednesday 13 January 2021

Bộ đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 1 Vòng 5,6 cấp Tỉnh và Quốc gia n...


Bộ đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 1 Vòng 5,6 cấp Tỉnh và Quốc gia năm 2020 - 2021 (có đáp án). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 1 VÒNG 5 & 6 – CẤP TỈNH & CẤP QUỐC GIA BÀI THI SỐ 1: TRẮC NGHIỆM Câu 1: Từ nào dưới đây viết đúng chính tả? a/ da giẻ b/ trăng sốp c/ rau riếp d/ rau diếp Câu 2: Văn nào không có trong câu thơ sau: “Mùa xuân gọi dậy chồi non Gọi bông hoa nở xoe tròn trên cây.” a/ on b/ ây c/ ai d/ oa Câu 3: Từ nào có nghĩa khác với những từ còn lại? a/ hoa hồng b/ hoa lan c/ hoa tay d/ hoa đào Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Chim ….. bận đi đâu Hôm nay về mở hội Lượn bay như dẫn lối Rủ mùa xuân cùng về.” a/ sâu b/ sáo c/ ri d/ én Để xem tiếp các câu hỏi và đáp án trong tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

No comments: