Friday 15 January 2021

Đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 3 Vòng 5,6 cấp Tỉnh và Quốc gia năm 2020 - 2021


Bộ đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 3 Vòng 5,6 cấp Tỉnh và Quốc gia năm 2020 - 2021 (có đáp án). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com NỘI DUNG BAO GỒM CÁC CÂU HỎI ÔN THEO MÔN HỌC: - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI TIẾNG VIỆT LỚP 3 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI TIẾNG ANH LỚP 3 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 3 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI LỚP 3 PHẦN 1: ÔN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – TIẾNG VIỆT LỚP 3 Câu hỏi 1: Có những loại câu kể nào ? a/ Ai làm gì ? b/ Ai thế nào ? c/ Ai là gì ? d/ Cả 3 đáp án Câu hỏi 2: Câu "Thiếu nhi là măng non của đất nước." thuộc kiểu câu gì ? a/ Ai làm gì ? b/ Ai thế nào ? c/ Ai là gì ? d/Vì sao ? Câu hỏi 3: Câu "Mấy bạn học trò chạy quanh sân trường đùa nhau vui vẻ." thuộc kiểu câu gì ? a/ Ai làm gì ? b/ Ai thế nào ? c/ Ai là gì ? d/ Vì sao ? Câu hỏi 4: Câu "Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê." thuộc kiểu câu gì ? a/ Ai làm gì ? b/ Ai thế nào ? c/ Ai là gì ? d/ Vì sao ? Câu hỏi 5: Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi "Ai?" trong câu "Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về." a/ Sau b/ cuộc dạo chơi c/ đám trẻ d/ ra về Câu hỏi 6: Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi "thế nào?" trong câu "Nhìn các thầy, các cô Ai cũng như trẻ lại." a/ các thầy b/ các cô c/ cũng như d/ trẻ lại Để xem tiếp các câu hỏi và đáp án trong tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

No comments: