Monday 4 January 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 3 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết)


HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 3 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết). (Olympic Toán TITAN VIỆT NAM VTMO LỚP 3). TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KẾT VÀ TRUNG KẾT OLYMPIC TOÁN TITAN (VTMO) KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 - 2019). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế khối 4,5 & Tuyển tập các đề ôn thi toán quốc tế Kangaroo, Sasmo, Timo, HKIMO, Asmo, Toán Titan …khối 1,2,3,4,5
HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LẦN 7/ 2019 - LỚP 3(NĂM 2019) VÒNG CHUNG KẾT PHẦN 1. ĐIỀN ĐÁP SỐ (Trả lời đúng = 8 điểm, trả lời sai trừ 1 điểm; không trả lời = 0 điểm) PART 1. GIVE ANSWERS (Correct answer = 4 points, wrong answer = minus 1 point; no answer = 0 point). 1. Số kẹo của Dũng và Minh được cho như sơ đồ bên dưới. Hỏi tổng số kẹo của hai bạn bằng bao nhiêu? The candies of Dung and Minh is given as the diagram below. How much is the sum of their candies? 2. Cho phép trừ bên dưới. Tính (A + B). In the subtraction problem below. Find the value of (A + B). 3. Cô giáo mua một số quyển vở để làm quà tặng cho các bạn học sinh giỏi trong lớp. Mỗi phần quà gồm 15 quyển vở. Cô gói được 12 phần quà và còn dư 10 quyển vở. Hỏi cô đã mua tất cả bao nhiêu quyển vở? Teacher buys some notebooks as gifts for good students in class. Each gift consists of 15 notebooks. She packs 12 gifts and 10 notebooks left. How many notebooks did she buy? (A) 180 (B) 170 (C) 200 (D) 190 (E) 210
Để xem tiếp các câu hỏi và hướng dẫn giải chi tiết khác trong bộ đề thi Olympic Toán Titan vòng bán kết và trung kết các lớp 2,3,4,5 qua các năm vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

No comments: