Monday 17 January 2022

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 8 cấp Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết)


Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 8 cấp Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com LUYỆN ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 7 NĂM 2021-2022 THEO TỪNG VÒNG (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). NỘI DUNG CỦA VÒNG THI SỐ 8 Cấp Quận/ Huyện VIOLYMPIC TOÁN 7 CÓ 3 BÀI THI: - BÀI THI SỐ 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG - BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI - BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 8 cấp Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết)


Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 8 cấp Huyện năm 2020 - 2021 (Có giải chi tiết) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com LUYỆN ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 6 NĂM 2021-2022 THEO TỪNG VÒNG (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). NỘI DUNG CỦA VÒNG THI SỐ 8 Cấp Quận/ Huyện VIOLYMPIC TOÁN 6 CÓ 3 BÀI THI: - BÀI THI SỐ 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG - BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI - BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Monday 10 January 2022

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 1: Trâu vàng uyên bác. Em hãy giúp Trâu vàng điền chữ cái, từ, số, ký hiệu toán học hoặc phép tính phù hợp vào ô trống còn thiếu. 1. Trẻ trồng .na.... già trồng chuối. 2. Cha ...sinh...... mẹ dưỡng. 3. Cánh hồng ...bay.... bổng. 4. Được ....voi... đòi tiên. 5. Được mùa ...cau..... đau mùa lúa. 6. Cày .....sâu.. cuốc bẫm. 7. Con rồng cháu ...tiên......... 8. Bĩ cực thái ....lai..... 9. Dục ....tốc..... bất đạt. 10. Tay làm hàm nhai ....tay..... quai miệng trễ. … Bài 2: Phép thuật mèo con: Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành đôi. … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 4 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com BÀI 1 - TRÂU VÀNG UYÊN BÁC Câu 1: Đói cho sạch rách cho …….thơm….. Câu 2: Trung ……quân……. ái quốc Câu 3: Vạn sự khởi đầu ….nan…. Câu 4: An …..cư…. lạc nghiệp Câu 5: Trọng nghĩa khinh ….tài…. Câu 6: Đất khách ….quê…. người Câu 7: Tài cao …….đức…. trọng Câu 8: Quang ……minh…… chính đại Câu 9: Trẻ người ….non……. dạ Câu 10: Vườn ….không…. nhà trống … BÀI 2 – NGỰA CON DŨNG CẢM … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 3 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 1: Trâu vàng uyên bác. Em hãy giúp Trâu vàng điền chữ cái, từ, số, ký hiệu toán học hoặc các phép tính phù hợp vào ô trống còn thiếu. 1. Chia ngọt ....sẻ.... bùi. 2. Gió thổi là ...chổi...... trời. 3. Ăn ...no....... mặc ấm. 4. Chậm như ...rùa........ 5. Ăn trông nồi ngồi .....trông.......... hướng. 6. Ngưu tầm .....ngưu..... mã tầm mã. 7. Năng nhặt ...chặt..... bị. 8. Lừ đừ như ....ông...... từ vào đền. 9. Nhanh ....như..... cắt. 10. Chung .....lưng....... đấu cật. Bài 2: Phép thuật mèo con. Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi. … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 2 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 1: Điền từ Câu hỏi 1: Chữ cái phù hợp để điền vào các từ sau là chữ .....tr....... : ….ắng tinh, …ong xanh, cây …e,. Câu hỏi 2: Điền vào chỗ trống: Nghĩa mẹ như nước ....trong...... nguồn chảy ra. Câu hỏi 3: Chữ cái phù hợp để điền vào chỗ còn thiếu các từ sau là chữ ......s......: cây …ung, …áo trúc, …ân trường, …ạch ..ẽ. Câu hỏi 4: Điền vào chỗ trống: Công ....cha...... như núi thái sơn. Câu hỏi 5: Điền vào chỗ trống: V....oi...... chín ngà gà chín cựa. Câu hỏi 6: Điền vào chỗ trống: Ông là buổi trời ......ch....iều. Câu hỏi 7: Điền vào chỗ trống: “Ông vật thi với cháu. K....eo....... nào ông cũng thua.” Câu hỏi 8: Điền vào chỗ trống: Cháu là ngày ......r....ạng sáng. Câu hỏi 9: Điền vào chỗ trống: Ăn vóc học .....hay......... Câu hỏi 10: Điền vào chỗ trống: Lên .....non...... mới biết non cao. … Bài 2: Chuột vàng tài ba. Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau. … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 1 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 1: Chuột vàng tài ba … Bài 2. Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn. Câu hỏi 1: Chữ cái phù hợp để điền vào các từ sau là chữ: …ay …ưa, …óng sánh, sừng …ững. Đáp án: …………s…. Câu hỏi 2: Chữ cái phù hợp để điền vào các từ sau là chữ: …ương xương, …anh xanh, …inh xắn. Đáp án: ………x……. Câu hỏi 3: Chữ cái phù hợp để điền vào các từ sau là chữ: …ổ rá, …íu rít, …âm ran. Đáp án: ………r……. Câu hỏi 4: Điền vào chỗ trống trong câu: Trẻ .............. như búp trên cành. Đáp án: ………em……. Câu hỏi 5: Điền vào chỗ trống trong câu: Công ..........., nghĩa mẹ, ơn thầy. Đáp án: ………cha……. Câu hỏi 6: Điền vào chỗ trống trong câu: Trường ......... mái ngói đỏ tươi. Đáp án: ………em……. Câu hỏi 7: Điền vào chỗ trống trong câu: Mặt ............ăng tròn vành vạnh. Đáp án: ………tr……. … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Thursday 6 January 2022

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 6 năm học 2021 - 2022


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 6 năm học 2021 - 2022 (ngày mở 4/1/2022) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – BỨC TRANH BÍ ẨN BÀI THI SỐ 2 - ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM 2021-2022 VÒNG 6 (ngày mở vòng 4/ 1/ 2022) Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt: https://www.youtube.com/watch?v=V-zDx... - Toán Tiếng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=GK3FK...

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 6 năm học 2021 - 2022


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 6 năm học 2021 - 2022 (ngày mở 4/1/2022) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI THI SỐ 2 - ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 NĂM 2021-2022 VÒNG 6 (ngày mở vòng 4/ 1/ 2022) Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 4: https://www.youtube.com/watch?v=Pwqrj... - Toán Tiếng Anh 4: https://www.youtube.com/watch?v=KCdHm...

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 6 năm học 2021 - 2022


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 6 năm học 2021 - 2022 (ngày mở 4/1/2022) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI THI SỐ 2 - 12 CON GIÁP BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 6 (ngày mở vòng 4/ 1/ 2022) Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 3: https://www.youtube.com/watch?v=ZSibz... - Toán Tiếng Anh 3: https://www.youtube.com/watch?v=-cupe...

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 6 năm học 2021 - 2022


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 6 năm học 2021 - 2022 (ngày mở 4/1/2022) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – SẮP XẾP BÀI THI SỐ 2 - 12 CON GIÁP BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 6 (ngày mở vòng 4/ 1/ 2022) Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 2: https://www.youtube.com/watch?v=TXYpy... - Toán Tiếng Anh 2: https://www.youtube.com/watch?v=ux7P8...

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 6 năm học 2021 - 2022


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 6 năm học 2021 - 2022 (ngày mở 4/1/2022) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – Bức tranh bí ẩn. Chọn cặp giá trị bằng nhau BÀI THI SỐ 2 - Đừng để điểm rơi BÀI THI SỐ 3 – Điền ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 1 NĂM 2021-2022 VÒNG 6 (ngày mở vòng 4/ 1/ 2022) Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 1: https://www.youtube.com/watch?v=aaBP-... - Toán Tiếng Anh 1: https://www.youtube.com/watch?v=vfTD_...

Saturday 1 January 2022

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 6 năm 2021 - 2022


Cập nhật Giải Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 6 năm 2021 - 2022 (mở vòng 28/12/2021) đạt 1000 điểm. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 7: https://www.youtube.com/watch?v=gmDFH... LUYỆN ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 7 NĂM 2021-2022 THEO TỪNG VÒNG (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). NỘI DUNG CỦA VÒNG THI SỐ 6 VIOLYMPIC TOÁN 7 CÓ 3 BÀI THI: - BÀI THI SỐ 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI - BÀI THI SỐ 2: ĐI TÌM KHO BÁU - BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 6 năm 2021 - 2022


Cập nhật Giải Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 6 năm 2021 - 2022 (mở vòng 28/12/2021) đạt 1000 điểm. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 6: https://www.youtube.com/watch?v=3l6dQ... LUYỆN ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 6 NĂM 2021-2022 THEO TỪNG VÒNG (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). NỘI DUNG CỦA VÒNG THI SỐ 6 VIOLYMPIC TOÁN 6 CÓ 3 BÀI THI: - BÀI THI SỐ 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI - BÀI THI SỐ 2: ĐI TÌM KHO BÁU - BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 6 năm 2021 - 2022


Cập nhật Giải Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 6 năm 2021 - 2022 (mở vòng 28/12/2021) đạt 1000 điểm. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 1: https://www.youtube.com/watch?v=aaBP-... - Toán Tiếng Anh 1: https://www.youtube.com/watch?v=vfTD_... LUYỆN ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 1 NĂM 2021-2022 THEO TỪNG VÒNG (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). NỘI DUNG CỦA VÒNG THI SỐ 6 VIOLYMPIC TOÁN 2 CÓ 3 BÀI THI: - BÀI THI SỐ 1: BỨC TRANH BÍ ẨN - BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI - BÀI THI SỐ 3: ĐIỀN

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 6 năm 2021 - 2022


Cập nhật Giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 6 năm 2021 - 2022 (mở vòng 28/12/2021) đạt 1000 điểm. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 2: https://www.youtube.com/watch?v=TXYpy... - Toán Tiếng Anh 2: https://www.youtube.com/watch?v=ux7P8... LUYỆN ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 THEO TỪNG VÒNG (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). NỘI DUNG CỦA VÒNG THI SỐ 6 VIOLYMPIC TOÁN 2 CÓ 3 BÀI THI: - BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾP - BÀI THI SỐ 2: ĐẬP DẾ - BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm 2021 - 2022


Cập nhật Giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm 2021 - 2022 (mở vòng 28/12/2021) đạt 1000 điểm. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 3: https://www.youtube.com/watch?v=ZSibz... - Toán Tiếng Anh 3: https://www.youtube.com/watch?v=-cupe... LUYỆN ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 THEO TỪNG VÒNG (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). NỘI DUNG CỦA VÒNG THI SỐ 6 VIOLYMPIC TOÁN 3 CÓ 3 BÀI THI: - BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾP - BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI - BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 6 năm 2021 - 2022


Cập nhật Giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 6 năm 2021 - 2022 (mở vòng 28/12/2021) đạt 1000 điểm. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 4: https://www.youtube.com/watch?v=Pwqrj... - Toán Tiếng Anh 4: https://www.youtube.com/watch?v=KCdHm... LUYỆN ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM 2021-2022 THEO TỪNG VÒNG (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). NỘI DUNG CỦA VÒNG THI SỐ 6 VIOLYMPIC TOÁN 4 CÓ 3 BÀI THI: - BÀI THI SỐ 1: BỨC TRANH BÍ ẨN - BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI - BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 6 năm 2021 - 2022


Cập nhật Giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 6 năm 2021 - 2022 (mở vòng 28/12/2021) đạt 1000 điểm. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt: https://www.youtube.com/watch?v=V-zDx... - Toán Tiếng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=GK3FK... LUYỆN ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM 2021-2022 THEO TỪNG VÒNG (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). NỘI DUNG CỦA VÒNG THI SỐ 6 VIOLYMPIC TOÁN 5 CÓ 3 BÀI THI: - BÀI THI SỐ 1: BỨC TRANH BÍ ẨN - BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI - BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: Các câu hỏi ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 2 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: 2 đề ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 3 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: 3 đề ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 3 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: 3 đề ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 3 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: 3 đề ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: 2 đề ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: 4 bài thi thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: bộ câu hỏi ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 3 Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: 3 đề ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 4 Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: 4 đề ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 4 Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: 4 đề ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 4 Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 năm học 2021-2022 sau khi mở vòng thi tự do khoảng 2-3 ngày. Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2021-2022 có hướng dẫn giải bao gồm có: 4 đề ôn thi nhằm giúp các em nắm chắc các dạng toán và kỹ năng làm bài tập để bước vào vòng thi chính thức các em làm bài đạt kết quả tốt.