Wednesday 23 February 2022

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 2 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com BÀI 1 – PHÉP THUẬT MÈO CON BÀI 2 – HỔ CON THIÊN TÀI Câu 1: dòng/sông/sâu/đổ/Muôn/biển Muôn dòng sông đổ biển sâu Câu 2: chín/ngà,/voi/cựa/gà/chín voi chín ngà, gà chín cựa … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Vòng 18 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo). Bài 3 – Điền từ Câu hỏi 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: Hôm nay bạn Hương xinh quá…!…… Câu hỏi 2: Giải câu đố sau: Hoa gì nhỏ nhỏ Cánh màu hồng tươi Hễ thấy hoa cười Đúng là Tết đến? Đáp án: hoa ……đào..….. … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Vòng 18 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo). Bài 4 – Trắc nghiệm 1 Câu hỏi 1: Chọn cặp từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Điệu lục bát, khúc dân ca Việt Nam ………Bác, Bác ………..Việt Nam.” A – là – là B – có – là C – yêu – là D – thương – là Câu hỏi 2: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Giương mây chiếu cói, ………chăn gối Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn.” A – đôi B – thêm C – đơn D – sờn Câu hỏi 3: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống: “Quân dân ………lòng” A – đồng B – chung C – một D – đồng … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Vòng 18 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo). Bài 5: Trắc nghiệm 2 Câu hỏi 1: Trong các loài chim sau, loài chim nào không được gọi tên theo tiếng kêu ? a/ gõ kiến b/ tu hú c/ cuốc d/ quạ Câu hỏi 2: Loài chim nào không được nhắc đến trong bài tập đọc "Vè chim" ? a/ sáo b/ chìa vôi c/ chim sẻ d/ chim cánh cụt Câu hỏi 3: Chọn cặp từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu : "Quạ tắm thì ..................., sáo tắm thì ..................." a/ nắng – mưa b/ mưa – ráo c/ ráo – mưa d/ mưa - nắng Câu hỏi 4: Trong bài "Tôm Càng và Cá Con", vẩy của Cá Con có lợi ích gì ? a/ làm bánh lái b/ bộ áo giáp bảo vệ Cá Con c/ làm mái chèo d/ để búng ... Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

No comments: