Wednesday 23 February 2022

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 3 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com BÀI 1 – PHÉP THUẬT MÈO CON BÀI 2 – HỔ CON THIÊN TÀI Câu 1: đá/Gà/một/hoài/nhau/chớ/mẹ/cùng Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau Câu 2: ngoan/người/ngoài/đáp/đối/Khôn Khôn ngoan đối đáp người ngoài … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Vòng 18 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo). Bài 3 – Điền từ: … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Vòng 18 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo). Bài 4 – Trắc nghiệm 1 Câu 1: Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi: “Như thế nào?” trong câu: “Bác kim giờ thận trọng.”? a/ bác b/ kim giờ c/ bác kim giờ d/ thận trọng Câu 2: Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi. “Vì sao” trong câu “Ông Cản Ngũ chạm chạp thắng tên Quắm Đen khỏe mạnh vì mưu trí và kinh nghiệm.”? a/ mưu trí b/ khỏe mạnh c/ kinh nghiệm d/ vì mưu trí và kinh nghiệm Câu 3: Đoạn thơ dưới đây có bao nhiêu từ chỉ đặc điểm? “Gió sắc tựa gươm mài đá núi Rét như dùi nhọn chích cành cây Chùa xa chuông giục người nhanh bước Trẻ dắt trâu về tiếng sáo bay.” (Hồ Chí Minh) a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 6 … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Vòng 18 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo). Bài 5 – Trắc nghiệm 2 Câu 1: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây chưa chính xác? a/ Kính lão đắc thọ b/ Sinh cơ lập nghiệp c/ Nhường cơm sẻ áo d/ Học một biết nhiều Câu 2: Đoạn thơ sau đây muốn khuyên chúng ta điều gì? “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi vào lấp biển Quyết chí ắt làm nên.” (Hồ Chí Minh) a/ đoàn kết sẽ thành công b/ trung thực sẽ thành công c/ kiên trì sẽ thành công d/ may mắn sẽ thành công ... Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

No comments: