Wednesday 23 February 2022

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 1: Phép thuật mèo con Bài 2: Hổ con thiên tài Câu 1: đội/A-kay,/mẹ/Mẹ/thương/thương/bộ Mẹ thương A-kay, mẹ thương bộ đội. Câu 2: toàn/vô/Nhân/thập Nhân vô thập toàn Câu 3: làm/Rộng/hẹp/kép/đơn/làm Rộng làm kép hẹp làm đơn Câu 4: ữ/ạng/tr/ng trạng ngữ Câu 5: giao/lão/niên/Bách Bách niên giai lão … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Vòng 18 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo). Bài 3 – Điền từ Câu hỏi 1: Tìm từ chỉ thời gian dùng sai trong các câu dưới đây: Nó đang khỏi ốm từ tuần trước. Trả lời: ………..đang……. Câu hỏi 2: Điền những từ thích hợp để hoàn thành câu tục ngữ sau: Có cứng mới ……đứng……. đầu gió. Câu hỏi 3: Điền tr hoặc ch thích hợp vào chỗ trống: …….ắng muốt, mặt …..ăng, ……ường kì Trả lời: chữ điền vào chỗ trống là: ……..tr………… … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Vòng 18 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo). Bài 4: Trắc nghiệm 1 Câu hỏi 1: Cho câu “Lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy hoàng”, cụm từ “thật huy hoàng” là bộ phận gì? A. trạng ngữ B. chủ ngữ C. vị ngữ D. bổ ngữ Đáp án: C Câu hỏi 2: Trong các từ sau, từ nào phù hợp vào chỗ trống trong câu thơ: “Dòng sông mới điệu làm sao Nắng lên mặc áo lụa đào ….” A. thướt tha B. thiết tha C. mới may D. óng ả Đáp án: A Câu hỏi 3: Đáp án nào dưới đây chỉ chứa toàn là từ ghép phân loại? A. Xanh lè, đỏ thẫm, tím ngắt, vàng óng, trắng hồng. B. Cao vút, trong vắt, to kềnh, rộng lớn, thấp tẹt C. Đen kịt, đen sì, đen nhánh, đen láy, đen xám D. Đẹp lão, niềm vui, nỗi buồn, ác thú, ác quỷ. Đáp án: C … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Vòng 18 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo). Bài 5: Trắc nghiệm 2 Câu hỏi 1: Câu: “Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường” thuộc kiểu câu nào? A. Ai là gì? B. Ai làm gì? C. Ai thế nào? D. Ai ở đâu? Câu hỏi 2: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây viết chưa đúng? a/ Tốt danh hơn lành áo b/ Trâu buộc ghét trâu ăn c/ Bồng lai tiên cảnh d/ Nhường cơm sẻ canh Câu hỏi 3: Đoạn văn sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả? "Một tiếng ào ào rữ dội. Như một đàn cá voi lớn, xóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê dào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô xơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ." a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ 4 … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

No comments: