Sunday 6 February 2022

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1-2-3-4-5-6-7 VÒNG 7 cấp Trường năm 2021-2022

 Cập nhật đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1-2-3-4-5-6-7 VÒNG 7 cấp Trường năm 2021-2022 (Ngày mở vòng 18/ 01/ 2022).

- Lớp 5: https://www.youtube.com/watch?v=21sMKA1Ej5Q - Lớp 1: https://www.youtube.com/watch?v=7Q8pGojF4iA - Lớp 2: https://www.youtube.com/watch?v=5o7FwnPansM - Lớp 3: https://www.youtube.com/watch?v=G5ERy_2lEP0 - Lớp 4: https://www.youtube.com/watch?v=l32-ahWCrbk - Lớp 6: https://www.youtube.com/watch?v=3nq-zJoU354 - Lớp 7: https://www.youtube.com/watch?v=DoyG4BtcFUw
Đăng ký nhận tài liệu ôn thi Violympic Toán TV và Toán Tiếng Anh Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm học 2021-2022 vui lòng liên hệ: - Tel: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - Email: Hoctoancotrang@gmail.com

No comments: