Wednesday 18 January 2023

Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 11 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI  CHỦ ĐỀ 1: DẠNG BÀI SẮP XẾP, TÌM CẶP BẰNG NHAU  CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC , SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 3: CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 4: QUAN SÁT, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 5: PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 6: MỘT PHẦN MẤY  CHỦ ĐỀ 7: GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN, GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN  CHỦ ĐỀ 8: TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI  CHỦ ĐỀ 9: TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ Ý NGHĨA PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 10: HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 11: MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

No comments: