Wednesday 24 April 2024

Đấu trường VIOEDU lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


Đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024 theo chủ điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi Vòng chung kết ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 - 2024: DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN VIOEDU LỚP 4 MÔN TOÁN CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI • Chủ điểm 1: Ôn tập phép tính với số tự nhiên • Chủ điểm 2: Phép nhân phân số • Chủ điểm 3: Hình thoi • Chủ điểm 4: Đề-xi-mét vuông. Mét vuông. • Chủ điểm 5: Suy luận theo tổ hợp. • Chủ điểm 6: Suy luận theo logic • Chủ điểm 7: Ôn tập hình học và đo lường. • Chủ điểm 8: Tìm phân số của một số. • Chủ điểm 9: Dãy số tự nhiên • Chủ điểm 10: Toán nâng cao về trung bình cộng • Chủ điểm 11: Biểu đồ cột • Chủ điểm 12: Dãy số liệu thống kê. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn ôn luyện đề thi Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

No comments: