Showing posts with label Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1. Show all posts
Showing posts with label Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1. Show all posts

Sunday 3 March 2024

Tuyển tập 12 đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)


Tuyển tập 12 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án (THI HỘI). Đăng ký tài liệu ôn thi TNTV lớp 1 CẤP TỈNH năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** NỘI DUNG ÔN THI VÒNG VÒNG 7 THI HỘI - CẤP TỈNH TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 BAO GỒM CÓ 12 ĐỀ ÔN THI TỔNG HỢP, ĐA DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP THEO CHỦ ĐIỂM. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Thursday 2 February 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022-2023 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 1 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 1 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 17 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com ĐÁP ÁN THAM KHẢO BÀI 1: HỔ CON THIÊN TÀI Câu 1. Nhà/thì/sạch/mát  Nhà sạch thì mát Câu 2. sâu/khoan/hoắm/./Giếng  Giếng khoan sâu hoắm. Câu 3. sắc/hoa/Trăm/./khoe  Trăm hoa hoe sắc. Câu 4. cơm/Bát/ngon/sạch  Bát sạch ngon cơm Câu 5. ốm/./bị.Mẹ  Mẹ bị ốm. Câu 6. chim/bìm/bịp  chim bìm bịp ...... ................................... BÀI 2: TRẮC NGHIỆM Câu 1. Những vần nào có trong đoạn thơ sau? "Bạn mới đến trường Vẫn còn nhút nhát Em cùng bạn hát Rủ bạn cùng chơi."(Theo Nguyệt Mai) a. ôt, at, ang b. et, ôt, ang c. ut, at, ung d. ot, it, ung Câu 2. Giải câu đố sau: Con gì bé tí Chăm chỉ kiếm mồi Đi hàng thẳng tắp? a. con kiến b. con sên c. con ong d. con nhện Câu 3. Chọn vần thích hợp để điền vào chỗ chấm: Quê bé có th… lũng rộng lớn, thơ mộng. a. ăng b. ang c. ung d. un Câu 4. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm: Đêm về, … hiện lên sau rặng tre ngà, soi sáng cả con đường làng. a. vầng trăng b. vầng trán c. tia nắng d. đốm lửa Câu 5. Từ nào khác với các từ còn lại? a. nhà gỗ b. nhà tầng c. nhà văn d. nhà sàn … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Wednesday 23 February 2022

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh Vòng 18 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 1 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com BÀI 1 – PHÉP THUẬT MÈO CON BÀI 2: HỔ CON THIÊN TÀI Câu 1: ạp/ x/ đ/e xe đạp Câu 2: ồ/G/ươm/H Hồ Gươm Câu 3: buồn/ Mèo/ ta/ bực/ Mèo ta buồn bực Câu 4: chiêm/Gà/chiếp./con/kêu Gà con kêu chiêm chiếp.

Monday 10 January 2022

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 1 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 1: Chuột vàng tài ba … Bài 2. Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn. Câu hỏi 1: Chữ cái phù hợp để điền vào các từ sau là chữ: …ay …ưa, …óng sánh, sừng …ững. Đáp án: …………s…. Câu hỏi 2: Chữ cái phù hợp để điền vào các từ sau là chữ: …ương xương, …anh xanh, …inh xắn. Đáp án: ………x……. Câu hỏi 3: Chữ cái phù hợp để điền vào các từ sau là chữ: …ổ rá, …íu rít, …âm ran. Đáp án: ………r……. Câu hỏi 4: Điền vào chỗ trống trong câu: Trẻ .............. như búp trên cành. Đáp án: ………em……. Câu hỏi 5: Điền vào chỗ trống trong câu: Công ..........., nghĩa mẹ, ơn thầy. Đáp án: ………cha……. Câu hỏi 6: Điền vào chỗ trống trong câu: Trường ......... mái ngói đỏ tươi. Đáp án: ………em……. Câu hỏi 7: Điền vào chỗ trống trong câu: Mặt ............ăng tròn vành vạnh. Đáp án: ………tr……. … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Monday 29 November 2021

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Trường Vòng 16 năm 2021-2022


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Trường Vòng 16 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 3: Trắc nghiệm Câu hỏi 1: Chọn vần phù hợp điền vào chỗ trống: “Dù ai nói ngả nói ngh…… Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.” a/ iên b/ iêng c/ yêng d/ên Câu hỏi 2: Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng vào không tựa ngã kềnh ngay ra? a/ cái gậy b/ cái thang c/ cái áo d/ cái chậu Câu hỏi 3: Trong các vần sau, vần nào không xuất hiện trong câu: “Em bé rất vâng lời mẹ.”? a/ ân b/ em c/ ơi d/ âng … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp trường vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Monday 18 March 2019

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 16 cấp Quận/ Huyện (Có đáp án)


TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ
THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1
VÒNG 16 CẤP QUẬN/
HUYỆN
ĐỀ SỐ 3
Liên hệ đặt mua tài liệu:
·        Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
·        Email: nguyentrangmath@gmail.com
·        Website: www.nguyentrangmath.com
PHẦN ĐỀ THI

ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1
VÒNG 16 ĐỀ SỐ 3
Bài 1: Phép thuật mèo con

Thủy thủ

Kế hoạch

Từ có vần “uyên”

Từ có vần “uông”

Từ có vần “ươn”

Loanh quanh

Từ có vần “iêng”

Từ có vần “oanh”

Khăn choàng

Từ có vần “oang”

Từ có vần “uych”

Từ có vần “oach”

Ngã huỵch

Từ có vần “uy”

Láng giềng

Chuông chùa

Khu vườn

Từ có vần “ap”

Đạp xe

Tuyên truyền