Friday 21 October 2016

Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 5 cấp quận huyện (Vòng 13 - Vòng 15 năm 2014 - 2015) có hướng dẫn

[Toán lớp 5] - nguyentrangmath xin giới thiệu với các em bộ "Tổng hợp đề thi Violympic Toán lớp 5 cấp quận huyện (Vòng 13 - Vòng 15 năm 2014 - 2015)" có hướng dẫn chi tiết để các em tham khảo. Chúc các em thi tốt!
Bài viêt liên quan:
Tuyển tập 8 chuyên đề ôn luyện Violympic Toán lớp 5
866 bài toán lớp 5 có hướng dẫn qua 24 chuyên đề


No comments: