Wednesday 9 November 2016

46 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 CÓ ĐÁP ÁN

[Toán lớp 4] -  Nguyentrangmath sưu tầm và gửi các bạn tuyển tập 46 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 CÓ ĐÁP ÁN, chúc các bạn học 


ĐỀ SỐ 1
Dựa vào nội dungbài đọc “DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU” chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.
 1. Tác giả của bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu là ai?
  1. £  Tô Hoài.
  2. £  Trần Đăng Khoa.
  3. £  Dương Thuấn.
 2. Chi tiết nào trong bài cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt?
  1. £  Đã bé lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột.
  2. £  Hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn.
  3. £  Cả hai ý trên đều đúng.
 3. Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ như thế nào?
  1. £  Mấy lần bọn nhện đã đánh chị Nhà Trò.
  2. £  Chăng tơ ngang đường đe bắt, doạ vặt chân, vặt cánh, ăn thịt Nhà Trò.
  3. £  Cả hai ý trên đều đúng.
 4. Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn?
a.                   £  Em đừng sợ. Hãy trở về cùng tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khoẻ ăn hiếp yếu.
  1. £   Dắt Nhà Trò đi tới chỗ mai phục của bọn nhện.
  2. £  Cả hai ý trên đều đúng.
 1. Tác phẩm trên thuộc chủ đề nào?
  1. £  Thương người như thể thương thân.
  2. £  Măng mọc thẳng.
  3. £  Trên đôi cánh ước mơ.
 2. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
a.       £  12 tiếng
b.      £  14 tiếng
c.       £  16 tiếng.
 1. Trong câu tục ngữ trên, tiếng nào không có đủ bộ phận giống tiếng nói?
  1. £  Lòng.
  2. £  Như.
  3. £  Vững.                 


ĐÁP ÁN De 1
Câu
1
2
3
4
5
6
7
ý đúng
a
c
c
c
a
b
b


ĐỀ SỐ 2
Dựa vào nội dungbài đọc “DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU” (tiếp theo) chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.
1.      Những chi tiết nào trong bài cho thấy trận địa mai phục của bọn nhện rất đáng sợ?
a.       £  Chăng từ bên nọ sang bên kia đường biết bao tơ nhện.
b.      £  Các khe đá chung quanh, lủng củng những nhện là nhện.
c.       £  Cả hai ý trên đều đúng.    
2.      Câu nói nào dưới đây là lời của Dế Mèn khi gặp bọn nhện?
a.       £  Ai đứng chóp bu bọn này? Ra đây ta nói chuyện.
b.      £  Ai đứng đầu bọn này?  Ra đây ta nói chuyện.
c.       £  Ai cầm đầu bọn này?  Ra đây ta nói chuyện.
3.      Chi tiết nào trong bài miêu tả vị chúa trùm nhà nhện khi ra gặp Dế Mèn?
a.       £  Cong chân nhảy ra, trông cũng đanh đá, nặc nô lắm.
b.      £  Cong chân nhảy ra, trông rất dữ tợn.
c.       £  Cong chân nhảy ra, phóng càng đạp phanh phách ra oai.
4.      Khi thấy Dế Mèn ra oai, vị chúa trùm nhà nhện có hành động như thế nào?
a.       £  Cong chân nhảy ra, phóng càng đạp phanh phách vào người Dế Mèn.
b.      £  Co rúm lại rồi cứ rập đầu xuống đất như chày giã gạo.
c.       £  Đứng sừng sững chắn lối đi của Dế Mèn.
5.      Với hành động “bênh vực kẻ yếu” Dế Mèn xứng đáng nhận danh hiệu nào?
a.       £  Dũng sĩ.
b.      £  Hiệp sĩ.
c.       £  Võ sĩ.
6.      Từ ngữ nào trái nghĩa với từ “đoàn kết”?
a.       £  Hoà bình.
b.      £  Chia rẽ.
c.       £  Thương yêu.          
7.      Tiếng “nhân” trong từ nào dưới đây có nghĩa là người?
a.       £  Nhân tài.
b.      £  Nhân từ.
c.       £  Nhân ái.ĐÁP ÁN De 2
Câu
1
2
3
4
5
6
7
ý đúng
c
a
a
b
b
b
a


Trên đây chỉ thể hiện một phần tài liệu. Để tải về đầy đủ vui lòng tải về tại đây

No comments: