Wednesday 9 November 2016

ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 LỚP 4

         

Đề 1:     Đọc bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ( SGK trang4)
              Trả lời câu hỏi 1 :Tìm những chi tiết cho thấy chi Nhà Trò rất yếu ớt.


Đề2:              Đọc bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ( SGK trang15)
       Trả lời câu hỏi 2 :Dế  Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ?


Đề 3:              Đọc thuộc lòng bài thơ Mẹ ốm
  Cho biết: Sự quan tâm săn sóc mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào?


Đề4:                   Đọc thuộc lòng bài thơ Mẹ ốm  . Nêu nội dung bài


Đề 5:               Đọc thuộc lòng bài thơ Truyện cổ nước mình
           Cho biết: Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước mình?

Đề 6:                Đọc bài Người ăn xin ( SGK trang 30)
           Trả lời câu hỏi 1 : Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào?


Đề 7:     Đọc bài Một người chính trực ( SGK trang 36 ).  Nêu nội dung bài


 Đề 8:             Đọc thuộc lòng bài thơ Tre Việt Nam
        Cho biết:  Em thích hình ảnh nào về cây tre và búp măng non?

 Đề 9:        Đọc bài Những hạt thóc giống ( SGK trang 46) . Nêu nội dung bài

Đề 10:           Đọc thuộc lòng bài thơ Gà trống và Cáo
     Cho biết: Cáo làm gì để dụ Gà Trống xuống đất?

Đề 11:         Đọc đoạn 2 của bài Trung thu độc lập( SGK trang 56)
    Trả lời câu hỏi: Anh chiến sĩ  tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao?

 Đề 12:          Đọc thuộc lòng bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ
     Cho biết: Em thích ước mơ nào trong bài? Vì sao?

   
Đề 13:        Đọc bài Đôi giày ba ta màu xanh( SGK trang 81)

     Trả lời câu hỏi 1: Tìm những câu văn tả vẻ đẹp của đôi giày ba ta.

No comments: