Wednesday 9 November 2016

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ 1 LỚP 4

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I

Họ và tên:   ................           Lớp 4              Năm học : ....
Chiều cao:               ...........     Cân nặng :        ...........                           Sức khỏe: ...........
Giáo viên chủ nhiệm: ..............
Chuyên cần: Số ngày nghỉ:       .......      Có phép:    .......         Không phép:
Về các môn học và hoạt động giáo dục:
Các môn học:
-        Môn Tiếng Việt: Đọc to, rõ ràng, có diễn cảm, trả lời tốt các câu hỏi.Viết được bài văn hay, biết sử dụng câu văn một cách chọn lọc. Có khiếu kể chuyện hay
-        Môn Toán: Nắm chắc cộng trừ nhân chia và các bài toán liên quan, giải tốt các bài toán có lời văn, toán nâng cao.
-        Môn Khoa học: Nắm tốt nội dung bài sau mỗi bài học.
-        Môn Lịch sử & Địa lí:  Nắm tốt nội dung kiến thức các bài học.
Các hoạt động giáo dục
-        Đạo đức: Nắm được và thực hiện tốt các kĩ năng sống cơ bản.
-        Thể dục: Tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao.
-        Âm nhạc: Thích múa hát. Có năng khiếu về ca hát
-        Mỹ thuật: Vẽ tốt các bài theo hướng dẫn.
-        Kĩ thuật: Biết cắt, khâu, thêu sản phẩm đã học. Có sản phẩm sáng tạo
Về năng lực:
-        Có năng lực quản lí lớp, nhóm tốt
-        Mạnh dạn trong giao tiếp, hòa đồng với bạn bè
-        Trong các giờ học, em tự giác làm bài.
-        Tích cực trong các hoạt động cùng bạn.
-        Thực hiện tốt nội quy của lớp
Về phẩm chất:
-        Chuyên cần, đi học đúng giờ.
-        Có ý thức học tập cao, biết giữ gìn đồ dùng học tập, sách vở.
-        Đoàn kết yêu quý bạn bè, kính trọng người lớn tuổi.
-        Biết giúp đỡ mọi người.
Thành tích nổi bật: Có nhiều thành tích
+       Đạt giải nhì VSCĐ cấp trường.
+       Đạt giải nhì giỏi Tiếng Việt cấp trường
+       Đạt giải nhì tiếng anh qua mạng cấp trường
+       Đạt giải ba kể chuyện cấp trường
Hoàn thành chương trình lớp học: Hoàn thành chương trình học kì I.
Tuyên dương khen thưởng: Học sinh xuất sắc

                                                                     ..., ngày ... tháng ... năm 20...
Xác nhận của Hiệu trưởng                                      Giáo viên chủ nhiệm                                                                               ............


PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I

Họ và tên:   ...                                    Lớp 4...........              Năm học : ....
Chiều cao:               .............        Cân nặng :     ...........                               Sức khỏe: .....
Giáo viên chủ nhiệm: ..........
Chuyên cần: Số ngày nghỉ:     ....        Có phép:    ....      Không phép:
Về các môn học và hoạt động giáo dục:
Các môn học:
-        Môn Tiếng Việt: Đọc to, rõ ràng, có diễn cảm, trả lời tốt các câu hỏi.Viết được bài văn hay, biết sử dụng câu văn có nhiều xúc cảm.
-        Môn Toán: Tính toán tốt cộng trừ nhân chia và các bài toán liên quan, giải tốt các bài toán có lời văn, toán nâng cao.
-        Môn Khoa học: Nắm tốt nội dung bài sau mỗi bài học.
-        Môn Lịch sử & Địa lí:  Nắm tốt nội dung kiến thức các bài học.
Các hoạt động giáo dục
-        Đạo đức: Nắm được và thực hiện tốt các kĩ năng sống cơ bản.
-        Thể dục: Tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao.
-        Âm nhạc: Thích múa hát.
-        Mỹ thuật: Vẽ tốt các bài theo hướng dẫn. Có năng khiếu vẽ tranh
-        Kĩ thuật: Biết cắt, khâu, thêu sản phẩm đã học. Có nhiều sản phẩm sáng tạo
Về năng lực:
-        Có năng lực quản lí nhóm tốt
-        Mạnh dạn trong giao tiếp nói to, rõ ràng.
-        Tích cực trong các hoạt động cùng bạn.
-        Thực hiện tốt nội quy của lớp
Về phẩm chất:
-        Siêng năng, cần cù, chuyên cần trong học tập, đi học đúng giờ.
-        Có ý thức học tập cao, biết giữ gìn đồ dùng học tập, sách vở.
-        Yêu quý bạn bè, kính trọng người lớn tuổi.Biết giúp đỡ mọi người.
-        Đoàn kết, thân mật với bạn bè.
Thành tích nổi bật: Có nhiều thành tích
+       Đạt giải ba VSCĐ cấp trường.
+       Tiếng anh qua mạng công nhận cấp trường.
Hoàn thành chương trình lớp học: Hoàn thành chương trình học kì I.
Tuyên dương khen thưởng: Học sinh xuất sắc

                                                                     Tân Quan, ngày ........ tháng..........năm........

Xác nhận của Hiệu trưởng                                      Giáo viên chủ nhiệm

Trên đây chỉ thể hiện một phần tài liệu, để tải về đầy đủ vui lòng tải về file word tại đây

No comments: