Thursday 24 November 2016

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG CẤP TRƯỜNG

A - Kiến thức cần nhớ
1 . Học thuộc bảng nhân chia
2. Biết tìm một phần mấy của một số, một số gấp mấy lần số kia.
3. Chuyên đề về phép chia số dư
4. Tìm X
5. Dạng tăng giảm ít hơn nhiều hơn
6. Đếm số tự nhiên (dãy số theo quy luật)

BÀI THI SỐ 1: BÀNG NHAU

24 : 4
63 : 7
42 : 6
28 : 4
448
18 : 3
349 x 2
822
36 : 4
112 x 4
345 x 2
768
192 x 2
28
7 x 4
384
690
698
256 x 3
137 x 6


BÀI THI SỐ 2: Vượt chướng ngại vật
1/ Hiện nay tuổi bố An gấp 6 lần tuổi An. Biết hiện nay bồ An 36 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai bố con An hiện nay.  (42)
2/ Bác An nuôi tất cả 48 con thỏ, bác bán đi 1/8 số thỏ. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ ?  (42)
3/ Mẹ mua 45 quả cam, mẹ đựng vào các đĩa, mỗi đĩa 8 quả. Hỏi mẹ cần ít nhất bao nhiêu đĩa để đựng hết số cam đã mua ?  ( 6)
4/ Lan có 45 bông hoa, Lan tặng Nhung 1/5 số bông hoa của mình. Số hoa còn lại Lan cắn đều vào 3 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa ?  (12)
5/ Thùng thứ nhất chứa được 10 lít nước. Thùng thứ hai chứa được 80 lít nước. Hỏi số lít nước thùng thứ hai chứa gấp mấy lần số lít nước có ở thùng thứ nhất ?  (8)
6/ Một phép chia có số chia bằng 8, thương bằng 79 và số dư bằng 5. Hãy tìm số bị chia của phép chia đó ? (...........)
7/ Lớp 3A có 32 học sinh, cô chia số học sinh cả lớp thành 8 nhóm. Trong đó 2 nhóm đi tập văn nghệ, số còn lại ở lại lớp. Hỏi có bao nhiêu bạn ở lại lớp ? (24)
8/ Hiện nay An 5 tuổi, tuổi bố An gấp 8 lần tuổi An. Hỏi năm nay bố An bao nhiêu tuổi ?  (40)
9/ Trên bàn có 7 đĩa đựng cam, mỗi đĩa đựng 9 quả. Sau đó mẹ để thêm một đĩa nhỏ nữa, trên đĩa nhỏ có 4 quả cam. Em hãy tính số cam có trên bàn ?  (67)
10/ Tìm a biết:  a x 4 = 44    a = ............(11)
11/ Tìm a biết:  a : 7 = 7       a = ............(49)
12/ Để đánh số trang cuốn sách dày 48 trang người ta phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số ?  (87)
13/ Quãng đường từ nhà An đến trường dài 1km, biết quãng đường này gấp 5 lần quãng đường từ trường đến trạm xe buýt. Hỏi quãng đường từ nhà An đến trạm xe buýt dài bao nhiêu mét biết rằng để đi từ nhà đến trường An phải đi qua trạm xe buýt. ..................
14/ Tìm a biết:  a x 3 = 39    a = ............(13)
15/ Tổng của ba số là 134. biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 86, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 78. tìm ba số đã cho.
16/ Tuổi của bố Lan gấp 6 lần tuổi lan. Hiện nay bố Lan 36 tuổi. tính tuổi của hai bố con.
17/ Hiện nay An  6 tuổi. Bố gấp 6 lần tuổi An. Tính tuổi bố An.
18/ lớp 3A có 32 học sinh, được chia thành 8 nhóm. Hai nhóm đi tập văn nghệ. Tính số học sinh còn lại.
19/ Minh có 40 bông hoa, Hòa có 8 bông hoa. Hỏi số bông hoa của Minh gấp mẫy lần Hòa?
21/ Lan có 45 bông hoa, Lan đã tặng Nhung  số bông hoa. Số bông hoa của Lan còn lại cắm vào 3 lọ. hỏi mỗi lọ có mấy bông hoa?
22/ Một phép chi có số bị chia 61, thương là 8, số dư là 5. Tìm số chia.
23/ Tren bà có 7 cái đia, mỗi đĩa có 9 quả cam, mẹ dặt thêm lên bàn một đĩa nhỏ đựng 4 quả cam. Hỏi trên bàn có mấy quả cam?
24/ Hiện nay con 12 tuổi, ba năm trước tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hiện nay bố bao nhiêu tuổi?
25/ Mẹ mua 3 gói kẹo và một gói bánh. Một gói kẹo nặng 250g, một gói bánh nặng 150g. hỏi tất cả kẹo và bánh mẹ mua năng bao nhiêu gam?
26/ Chị đem 800 cái bánh xếp vào hộp, mỗi hộp 54 cái bánh, đem hộp bánh xếp vào thùng, mỗi thùng 5 hộp. hỏi đựng được bao nhiêu thùng?
27/ Một phép chia có số chia là 8, thương là 76 và số dư là 5. tìm số bị chia.
28/ Cô giáo có hai túi kẹo, túi thứ nhất đực 35 cái kẹo, túi thứ hai đựng 49 cái kẹo đem chia đều cho 7 bạn. hỏi mỗi bạn được bao nhiêu cái kẹo?
29/ Bác An Loan nhập về 125kg gạo nếp và bác nhập về số gạo tẻ gấp 3 lần số gạo nếp. hỏi bác Loan nhập về tất cả bao nhiêu kg gạo nếp và gạo tẻ?
30/ Con 12 tuổi, ba năm nữa bố gấp 3 lần tuổi con. Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi?
Minh có 36 quyển sách. Bình có số quyển sách gấp đôi của Minh. Hỏi Bình phải cho minh bao nhiêu quyển để số sách của hai bạn bằng nhau?
31/ An có 32 quyển sách, Bình có số sách gấp 3 lần An. Hỏi Bình phải cho an bao nhiêu quyển để số sách của hai bạn bằng nhau?
32/ Quảng đường từ nhà An đến trường dài 1km, Quãng đường từ bến xe buýt đến trường bằng  quãng đường từ nhà An đến trường. Quãng đường từ bến xe buýt đến trường bao nhiêu mét. Biết khi đi từ nhà đến trường An có đi qua bến xe buýt.
33/ Quãng đường từ nhà Bình đến trường dài 1km và gấp 5 lần quãng đường từ bến xe buýt đến trường. Quãng đường từ bến xe buýt dến trường dai bai nhiêu mét? Biết đi từ nhà đén trường Bình có đi qua bến xe buýt.
34/: Tính: 7469 + 1475 = 
35/: Điền dấu < ; > = thích hợp vào chỗ chấm: 6075   6059
36/: Tính : 4072 + 3986 = 
37/: Tính: 2016 + 3710 = 
38/: Cho một hình vuông có cạnh là 1m2cm. Tính chu vi hình vuông đó.
Trả lời : Chu vi hình vuông đó là  cm
39/: Cửa hàng lương thực A có 2015kg gạo nếp, số gạo tẻ cửa hàng có nhiều hơn số gạo nếp là 1215kg. Hỏi cửa hàng A có tất cả bao nhiêu ki – lô - gam cả hai loại gạo ?
Trả lời : Cửa hàng có tất cả   kg.
40/: Tìm y biết: y : 3 = 102 dư 2   Trả lời : y = 
41/: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số lớn hơn 900 ?
Trả lời: Có tất cả   số thỏa mãn đề bài.
42/:  Cho đoạn thẳng CD. E là trung điểm của đoạn thẳng CD, F là trung điểm của đoạn thẳng CE, G là trung điểm của đoạn thẳng FE. Biết độ dài đoạn CD là 80cm. Tính độ dài đoạn thẳng FG.
Trả lời: Độ dài đoạn thẳng FG là:   cm
43/: Tính tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 4 chữ số.
Trả lời : Tổng của hai số đó là 

BÀI THI SỐ 3: ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP
Câu 1: 37 cm + 8dm =  cm 
Câu 2: 2dam 3cm + 6cm =  cm 
Câu 3: Cần ít nhất bao nhiêu chiếc can cùng loại 5 lít để chứa hết 1235 lít nước mắm ?Trả lời :   Cần ít nhất chiếc can loại 5lít.
Câu 4:Giá trị của biểu thức (256 - 142) x (36 : 4) là 
Câu 5:136 : 4 + 24 x 6 – 48 =  
Câu 6:Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 0 đến số 2010 cótất cả bao nhiêu số ?
Trả lời : Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 0 đến số 2010 có 
 số. 
Câu 7:Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1975 đến số 2010 cótất cả bao nhiêu số chẵn ?
Trả lời : Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1975 đến số 2010 có tất cả 
 số chẵn. 
Câu 8:
Trong một phép chia có dư, biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số , thương bằng 216 và biết số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó.
Trả lời:Số bị chia của phép chia đó là 
Câu 9:Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều dài 84cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi tờ giấy là cm.
Câu 10:Hiện nay An 7 tuổi, biết 3 năm nữa tuổi bố An gấp 4 lần tuổi An.Vậy tuổi bố An hiện nay là  tuổi.
Câu 11:5 km 3dm =  dm  
Câu 12:Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 2090 với 8 bạn An đã sơ ý viết nhầm số 2090 thành số 2009. Hỏi tích giảm đi bao nhiêu đơn vị?
Trả lời:          Tích giảm đi 
 đơn vị.
Câu 13:Người ta đóng cọc rào quanh một khu vườn hình vuông có cạnh 38 m. Tính số cọc rào cần đóng biết rằng cọc nọ cách cọc kia 2m.
Trả lời:Số cọc rào cần cắm là 
 cọc. 
Câu 14:Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1945 đến số 2009 cótất cả bao nhiêu số ?
Trả lời :     Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1945 đến số 2009 có 
 số. 
Câu 15:Tìm số bị chia của một phép chia hết biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số; thương là số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau.
Trả lời:Số bị chia là 
Câu 16:Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 124cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật là cm.
Câu 17:Giá trị của biểu thức 164 x (12 – 4 x 3) là 
Câu 18:Trong một phép chia có dư, biết số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số , thương bằng 315 và biết số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó.
Trả lời:Số bị chia của phép chia đó là 
Câu 19:Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 1989 với 8 bạn An đã sơ ý viết nhầm số 1989 thành số 1998. Hỏi tích tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
Trả lời: Tích tăng thêm 
 đơn vị. 
Câu 20:Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều dài 56cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi tờ giấy là cm.
Câu 21:Trong một phép chia có dư, biết số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số , thương bằng 245 và biết số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó.
Trả lời:Số bị chia của phép chia đó là 
Câu 22:Hiện nay An 8 tuổi, biết 2 năm nữa tuổi bố An gấp 4 lần tuổi An.Vậy tuổi bố An hiện nay là  tuổi.
Câu 23:Minh có 24 quyển sách, Bình có số sách gấp 3 lần của Minh. Hỏi Bình phải chuyển cho Minh bao nhiêu quyển sách để số sách của Bình gấp 2 lần số sách của Minh?
Trả lời:Để số sách của Bình gấp đôi số sách của Minh thì Binh phải chuyển cho Minh  quyển sách. 
Câu 24:Lớp 3A có 8 bàn học, mỗi bàn có 4 bạn ngồi. Bây giờ lớp thay bằng loại bàn khác, mỗi bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi lớp 3A cần kê ít nhất bao nhiêu bàn để các bạn học sinh có đủ chỗ ngồi?
Trả lời:Lớp 3A cần kê ít nhất ……… bàn học.
Câu 25:Một số chẵn có 3 chữ số và có tổng các chữ số là 25, biết rằng khi đổi chỗ chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì số đó không đổi. Tìm số đó.
Trả lời: Số cần tìm là ………………… 
Câu 26:Minh lấy một số chia cho 6 thì được thương là 36, lấy số đó chia cho 9 thì được thương là …………..
Câu 27:Để đánh số trang của cuốn sách dày 48 trang người ta dùng tất cả bao nhiêu chữ số?
Trả lời:Cần dùng tất cả ………chữ số.
Câu 28:Mẹ mang bán cam và táo biết  số cam bằng  số táo và bằng 26 quả. Hỏi mẹ bán tất cả bao nhiêu quả cam và táo?
Trả lời:Mẹ bán tất cả ………….. quả cam và táo.
Câu 29:Tìm số có hai chữ số lớn hơn 60 và nhỏ hơn 70, biết rằng số viết bởi hai chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại bằng số phải tìm.
Trả lời:Số cần tìm là ………
Câu 30:Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 5 được bao nhiêu nhân với 8 thì được kết quả là 192.
Trả lời:Số cần tìm là …………….
Câu 31:Khối lớp 3 có 86 học sinh nữ và 69 học sinh nam. Nhà trường chia đều tất cả số học sinh đó vào 5 lớp. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Trả lời:Mỗi lớp có …………. học sinh.
Câu 32:

Cho tứ giác ABCD có 4 cạnhbằng nhau và bằng 8cm.
Chu vi tứ giác ABCD là……….cm
Câu 33:
Tích hai số là 84, nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần và gấp thừa số thứ hai lên 6 lần thì tích mới bằng bao nhiêu?
Trả lời:Tích mới là …………
Câu 34:Tìm một số biết số đó nhân với 5 được bao nhiêu trừ đi 16 thì được kết quả là 64.
Trả lời:Số cần tìm là ……….
Câu 35:Một hình chữ nhật có chiều dài 124cm, chiều dài gấp bốn lần chiều rộng. Em hãy tính chu vi của hình chữ nhật đó.
Trả lời:Chu vi hình chữ nhật là ………….cm.
Câu 36:Tích hai số là 1080, nếu giảm thừa số thứ nhất 2 lần và giảm thừa số thứ hai 5 lần thì tích mới bằng bao nhiêu?
Trả lời:Tích mới là ………..
Câu 37:Thương hai số là 96, nếu giảm số bị chia 2 lần và gấp số chia lên 6 lần thì thương mới bằng bao nhiêu?
Trả lời:Thương mới là ……………
Câu 38:Thương hai số là 108, nếu giảm số bị chia 9 lần và giảm số chia 6 lần thì thương mới là bao nhiêu?
Trả lời:Thương mới là …………………
Câu 39:Cho số chẵn có hai chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là …………………
Câu 40:Một cuốn sách dày 84 trang. Người ta đã dùng các chữ số để đánh số trang của quyển sách đó bắt đầu từ trang 1. Hỏi người ta đã phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số?
Trả lời:Người ta đã phải dùng ………… chữ số.
VÒNG 10
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Đi tìm kho báu
1.      Tính: 56cm : 8 + 54cm = …cm
2.      Tính: 418 : 2 = …
3.      Tính: 417 x 2 = …
4.      Tính: 56 : 7 + 145 = …
5.      Cho biết: 63 : 9 x 8 = 8 x ….. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
6.      Tính: 268 x 3 = …
7.      Điền số thích hợp vào chỗ chấm:…. x 5 = 45 : 9 x 7
8.      Lớp 3B có 32 học sinh được chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 8 bạn. Hỏi lớp 3B được chia thành mấy nhóm?
9.      Mẹ nuôi được 55 con gà. Mẹ đã bán đi 7 con gà, số gà còn lại nhốt đều vào trong 8 cái chuồng. Hỏi mỗi chuồng như thế có bao nhiêu con gà?
10. Tìm y biết: y x 8 = 72
11. Một phép chia cho 9 có số dư là 5. Muốn phép chia đó là phép chia hết và thương không thay đổi thì phải bớt ở số bị chia đi bao nhiêu đơn vị?
12. Một cửa hàng có 150l nước mắm và các can nhựa loại 9l. Muốn đựng hết số nước mắm đó thì cần ít nhất bao nhiêu can nhựa đó?
13. Tìm một số, biết rằng gấp số đó lên 9 lần thì được 81.
14. Một phép chia cho 8 có thương là số nhỏ nhất có hai chữ số, số dư là số dư lớn nhất có thể. Vậy số bị chia của phép chia đó là: …


Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ … nhé!
1.      Tính: 24 x 5 x 2 = …
2.      Tính: 87 : 3 = …
3.      Tính: 146 x 2 = …
4.      Tính: 128 x 4 – 328 = …
5.      Nhà bác Minh nuôi 120 con gà, dịp lễ vừa qua bác đem bán đi một số con gà, bác chỉ để lại  số gà đó để nuôi. Hỏi bác đã bán đi bao nhiêu con gà?
6.      Tìm y biết: y x 3 = 285
7.      Tìm y biết: y x 5 = 675
8.      Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số lớn hơn 286?
9.      Tìm y biết: y x 6 + 1 + 3 + 5 + … + 19 = 292
10. Điền dấu: >; < ; = vào chỗ chấm: 126 : 6 … 102 : 2


VÒNG 11

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Vượt chướng ngại vật
1.      Tính: 198 x 3 = …
2.      Tính: 81cm : 9 x 5 = …cm
3.      Tích của hai số bằng 86. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 2 lần, thừa số thứ hai tăng lên 3 lần thì tích mới sẽ bằng…
4.      Tìm X biết: X : 5 = 6 dư 4
5.      Cho biết, nếu thêm vào số A 3 đơn vị nữa thì nó chia hết cho 8. Vậy số A chia cho 8 có số dư là: …

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ …nhé!
1.      Tính: 308 x 3 = …
2.      Tính: 405 x 2 + 405 x 8 = …
3.      Tính: 75 : (51 – 46) = …
4.      Tính: 81: (41 – 38) = …
5.      Nhà bác An nuôi 128 con gà, vừa qua bác đã đem bán đi một số con gà. Hỏi bác đã bán đi bao nhiêu con gà, biết số gà còn lại chỉ bằng  số gà bác nuôi lúc đầu.
6.      Tìm y biết: y : 4 = 147 dư 1
7.      Tìm y biết: y : 6 = 136 dư 4
8.      Tìm y biết: y x 3 – 81 = 126
9.      Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số lớn hơn 286 nhưng nhỏ hơn 481?
10. Tích của hai số bằng 475. Hỏi nếu số lớn giảm đi 5 lần thì tích mới bằng bao nhiêu?


VÒNG 12
Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ …nhé!
1.      Tính: 238 x 4 = …
2.      Tính: 107 x 9 = …
3.      Tính: 7469 + 1475 = …
4.      Điền dấu: >; < ; = vào chỗ chấm: 4012 …4021
5.      Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 là số…
6.      Tính: 835 : 5 + 3986 = …
7.      Tìm y biết: y : 3 = 108 dư 1
8.      Cho hai số có hiệu bằng 686. Hỏi nếu giảm số lớn đi 86 đơn vị và tăng số bé lên 79 đơn vị thì hiệu sẽ bằng bao nhiêu?
9.      Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 1m 8cm. Biết chiều dài bằng  chu vi. Tính số đo chiều rộng.
10. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số nhỏ hơn 2015?


Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
1.      Tính: 3987 + 2465 = …
2.      Tính : 98cm  x 6 : 3 = …
3.      Số lớn nhất nhỏ hơn 2015 là:…
4.      Số bé nhất lơn hơn 999 là:…
5.      Tính: 175 : (63 – 58) = …
6.      Biết chu vi một hình vuông là 5dm 6cm.Tính số đo cạnh hình vuông đó.

7.      Tìm X biết: X : 5 = 18 dư 4
8.      Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số: 0; 4; 7; 9 là số: ….
9.      Tính cạnh một hình vuông biết chu vi hình vuông đó là 1m8cm
10. Tổng của hai số bằng 2015, nếu số bé tăng thêm 195 đơn vị, số lớn giảm đi 126 đơn vị thì tổng mới bằng…
11. Tìm một số biết, nếu thêm vào số đó 7 đơn vị nữa rồi đem chia cho 8 thì được thương đúng bằng số lớn nhất có hai chữ số.
12. Đem số 76 chia cho A có thương là 8 và số dư là 4. Vậy số A là….
13. Tích của hai số bằng 125. Hỏi nếu số lớn tăng 3 lần, số bé tăng 2 lần thì tích mới bằng bao nhiêu?
14. Tìm một số biết  số đó cộng với 36 thì bằng 100.
15. Số A chia cho 8 có thương là 75 số dư là 6. Vậy khi chia số A cho 9 thì số dư là…
16. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên lơn hơn 189 và nhỏ hơn 298

No comments: