Saturday 26 November 2016

VNEN - Chuyên đề 1: Tổ chức Hội Đồng Tự Quản Học Sinh

Với việc thành lập hội đồng tự quản bước đầu áp dụng mô hình VNEN vào hoạt động tự quản: "Tự giác, tự quản, tự học, tự tin, tự trọng, tự đánh giá hợp tác". Với 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch hội đồng tự quản và 6 ban: ban học tập, ban sức khỏe và vệ sinh, ban văn nghệ và TDTT, ban quyền lợi HS, ban đối ngoại, ban phụ trách thư viện. Việc thành lập một cách bài bản sẽ bước đầu tạo sự hứng thú mới mẻ cho học sinh.

Xây dựng kế hoạch
Trước khi thành lập hội đồng tự quản học sinh (HĐTQHS) là việc xây dựng kế hoạch. Đây là bước hết sức quan trọng mà giáo viên phụ trách cần lưu ý (GVCN). Công việc này đòi hỏi GV cần xây dựng một bản thảo kế hoạch chi tiết về tiến trình thành lập HĐTQHS
Trước bầu cử
Giáo viên, phụ huynh chuẩn bị tư tưởng cho học sinh về mục đích, ý nghĩa, khả năng học sinh… Định ngày bầu cử HĐTQ; Các ban của HĐTQ. Qua việc tuyên truyền bằng bản tin thông báo, tuyên truyền tại lớp học các em hiểu được về việc mục đích của HĐTQHS.
 
GV cần nắm vững
 
Mục đích của HĐTQHSThúc đẩy sự phát triển về đạo đức, tình cảm và ý thức xã hội của học sinh thông qua những kinh nghiệm hoạt động thực tế của các em trong nhà trường và mối quan hệ của các em với những người xung quanh.
Đảm bảo cho các em tham gia một cách dân chủ và tích cực vào đời sống học đường. Tạo Cơ chế khuyến khích các em tham gia một cách toàn diện vào các hoạt động của nhà trường và phát triển tính tự chủ, sự tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác và đoàn kết của học sinh.
 
Giúp các em phát triển kĩ năng ra quyết địnhkĩ năng hợp tác và kĩ năng lãnh đạo; đồng thời cũng chuẩn bị cho các em ý thức trách nhiệm khi thực hiện những quyền và bổn phận của mình.
 
Hội đồng tự quản HS: Thành lập vì HS, cho HS, bởi HS; HS tự bầu, tự tổ chức, tự quản. Tự XD kế hoạch, chương trình hoạt động. Tự điều hành HĐ.
 
 
  Tiến hành bầu cử
 
  Chúng ta sẽ làm các bước như sau:
 
  GV Chuẩn bị: Hộp phiếu, phiếu(có thể dùng giấy A4 chia 4 phần).
 
 
hnh1561_500
 
Ban kiểm phiếu (Ảnh: Phan Vượng)
 
Tiến hành Bầu ban kiểm phiếu; Ban kiểm phiếu làm việc.
 
GV tổ chức cho học sinh thuyết trình ứng cử, đề cử vào chức danh lãnh đạo HĐTQ gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch.
 
Các ứng cử viên lần lượt tranh cử bằng các bài thuyết trình đã được chuẩn bị trước. Giáo viên lưu ý không để học sinh cầm giấy đọc mà chủ động thể hiện khả năng thuyết trình của mình.
 
hnh1556_500
 
hnh1558_500
 
hnh1559_500
 
Phần ứng cử thuyết trình vào HĐTQHS (Ảnh: Phan Vượng) 
 
 
Sau phần thuyết trình ứng cử, đề cử là phần viết phiếu để bỏ phiếu. Các em lựa chọn lấy ra 3 em đạt số phiếu cao nhất vào HĐTQHS.
 
hnh1560_500
 
hnh1564_500
Các em hào hứng viết phiếu lựa chọn ra 3 bạn vào HĐTQHS(Ảnh: Phan Vượng)
 
Phần bỏ phiếu: GV cần nghiêm túc thực hiện một cách bài bản, khoa học.
 
hnh1565_500
 
hnh1567_500
 
hnh1568_500
 
hnh1569_500
 

Một số hình ảnh bỏ phiếu của các em HS thực hiện thật hào hứng, tạo không khí sôi nổi thi đua (Ảnh: Phan Vượng)
  
Phần kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu làm việc theo sự hướng dẫn của GV.
 
hnh1572_500
 
 Ban kiểm phiếu làm việc, các em thể hiện rõ trách nhiệm của mình (Ảnh: Phan Vượng)
 
Tổng hợp, thông báo kết quả
 
Lấy theo thứ tự: em nào cao phiếu nhất sẽ là Chủ Tịch HĐTQ. Số phiếu cao thứ 2 và 3 sẽ là 2 Phó Chủ Tịch HĐTQ.
 
Ban lãnh đạo HĐTQ ra mắt và tự hứa trước thầy cô, cả lớp sẽ đưa lớp học tốt, thi đua đứng đầu trong toàn trường.
 
hnh1578_500
 
Ban lãnh đạo HĐTQ lớp  ra mắt cả lớp (Ảnh: Phan Vượng)
 
 
Bầu các Ban tự quản: Lãnh đạo HĐTQ họp bàn.
 
Trước hết - Giới thiệu về các ban : Mục đích, quyền lợi và nghĩa vụ …
 
Học sinh tự nguyện đăng kí vào các ban:
 
Ban học tập, ban sức khỏe và vệ sinh, ban văn nghệ và TDTT, ban quyền lợi HS, ban đối ngoại, ban phụ trách thư viện.
 
 
Bầu trưởng ban - Các trưởng ban ra mắt.
 
GV khuyến khích tất cả  HS đều tham gia ít nhất vào một ban. Với những học sinh không chịu đăng kí tham gia một ban nào, GV phối hợp với phụ huynh có thể dành thời gian để tìm hiểu sở thích, nguyện vọng của em đó để tư vấn đúng hướng. Có thể nhờ tới sự trợ giúp của các bạn học sinh trong lớp.

Nguồn: http: thphuongmy.huongkhe.edu.vn

No comments: