Showing posts with label Đề thi HSG. Show all posts
Showing posts with label Đề thi HSG. Show all posts

Sunday 13 May 2018

TUYỂN TẬP 272 BÀI ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 1

[Toán lớp 1] - Nguyentrangmath.com xin giới thiệu với quý phụ huynh và các em học sinh bộ tài liệu: TUYỂN TẬP 272 BÀI ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 1  để các em rèn luyện và chuẩn bị tốt nhất cho cho kì thi cuối kì 1. Chúc các em học tốt!

Có thể bạn quan tâm:
Tuyển tập 11 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 2
Tuyển tập 19  đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1


Nguyễn Trang tổng hợp

Link tải về tại đây  HOẶC tại đây (facebook)

Có thể bạn quan tâm:

Friday 21 July 2017

ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 4 - ĐỀ SỐ 1

[Toán lớp 4] - ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 4 - ĐỀ SỐ 1 là đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 4 mà nguyentrangmath.com sưu tầm nhằm giúp các em có tài liệu luyện tập và nâng cao kiến thức. Chúc các em học tốt!Link tải về: tại đây

Tuesday 28 March 2017

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN TUỔI THƠ LỚP 3ĐỀ SỐ 1
(Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đà Nẵng)
Bài 1: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi tuổi con bằng  tuổi mẹ khi nào?

Bài 2: Năm nay (2017) An 10 tuổi và An hơn em 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi 2 chị em là 25 tuổi

Bài 3: Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang người ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/4 chiều dài, biết diện tích bằng 64cm2. Tìm chu vi?

Bài 5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 25, được bao nhiêu trừ đi 13 thì được kết quả cuối cùng là 48.

Bài 6: Có một thùng đựng 10 lít mật ong. Chỉ dùng cái can 3 lít và cái can 7 lít, em làm thế nào chia được số mật ong đó thành hai phần bằng nhau?

Nguyễn Trang sưu tầm và tổng hợp
Chúc các em học tốt
Trên đây chỉ thể hiện một phần tài liệu, để xem đầy đủ các bạn vui lòng tải về tại đây

Saturday 12 November 2016

BỘ 6 ĐỀ THI (TOÁN + TV) KHẢO SÁT NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Nguyentrangmath.com xin giới thiệu với các thầy cô bộ đề khảo sát năng lực giáo viên tiểu học để các thầy cô tham khảo. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và công tác tốt!

ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC MÔN TOÁN
- Có thể bạn quan tâm:


ĐỀ 1

Bài 1:
Tìm tất cả các số tự nhiên có 2 chữ số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 lại vừa chia hết cho 5?
Bài giải:
Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 tận cùng hải là chữ số 0; Số đó chia hết cho 3 nên tổng các chữ số hải chia hết cho 3.
Vậy các số tự nhiên cần tìm là: 30; 60; 90.
Bài 2:
Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; ... ; 108,9; 110,0.
a) Dãy số này có bao nhiêu số hạng?
b) Số hạng thứ 50 của dãy là số nào?
c) Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên. 
Bài giải:
a) Dãy số này có bao nhiêu số hạng?
Số các số hạng của dãy là: (110 – 1,1) : 1,1 + 1 = 100
b) Số hạng thứ 50 của dãy là số nào?- Số hạng cuối của 50 số hạng đầu của dãy là: (50 – 1) x 1,1 + 1,1 = 55
c) Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên. 
Số hạng cuối của 100 số tự nhiên đầu tiên là: (100 – 1) x 1 + 0 = 99
Dãy số 100 số tự nhiên đầu tiên là: 0; 1; 2; …; 98; 99.
Trung bình cộng dãy số trên là: (99 + 0) : 2 = 49,5
Tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên là: 49,5 x 100 = 4950

Sunday 9 October 2016

Thursday 18 August 2016

ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN

[Toán lớp 2] - ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN là bộ đề mà nguyentrangmath.com sưu tầm để các em rèn luyện các dạng bài nâng cao, thi học sinh giỏi toán lớp 2. Chúc các em ôn tập tốt!

Bài viết liên quan:

ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN
Bài 1: Tính nhanh:
a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1
b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0
Bài 2: Tìm x:
a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24
b. x + x + 8 = 24
Bài 3:
a. Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.
b. Tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5.
Bài 4: Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ nhà Hoa. Biết tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.
Bài 5: Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan: “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?
ĐÁP ÁN
Bài 1: Tính nhanh
a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1
= (10 – 9) + (8 – 7 ) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1)
= 1 + 1 + 1 + 1 + 1
= 5
b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0
= (0 +10) +(1 + 9) + (2 + 8 ) + (3 + 7) + (4 + 6)+ 5
= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5
= 55
Bài 2: Tìm x:
a. (x + 1) + (x + 2) + ( x + 3) = 24
(x + x + x) + (1 +2 + 3) = 24
X x 3 + 6 = 24
X x 3 = 24 - 6
X x 3 = 18
X = 18 : 3
X = 6
b. x + x + 8 = 24
2 x X + 8 = 24
2 x X= 24 - 8
2 x X = 16
X = 16 : 2
X = 8
Bài 3:
a. 2 số đó là 0 và 95 vì 95 + 0 = 95; 95 - 0 = 95
b. 2 số đó là 1 và 5 vì 5 x 1 = 5; 5 :1 = 5
Bài 4:
Giải
Vì số gà bằng số thỏ nên ta nhóm 1 con thỏ + 1 con gà vào 1 nhóm
Vậy 1 nhóm có số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)
42 : 6 = 7 (nhóm)
Vì mỗi nhóm có 1 con gà và 1 con thỏ nên 7 nhóm có 7 con gà và 7 con thỏ
Đáp số: gà: 7 con
Thỏ: 7 con
Bài 5: Giải
- Dựa vào câu nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Suy ra bạn Lan không trồng cây mai và không trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.
- Bạn Mai không trồng cây mai và không trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.
- Còn bạn Phượng trồng cây mai
ĐS: Lan trồng cây phượng
Mai trồng cây lan
Phượng trồng cây mai


Nguyễn Trang sưu tầm

Bài viết liên quan: