Showing posts with label Tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Show all posts
Showing posts with label Tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Show all posts

Wednesday 2 August 2017

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

[Toán lớp 4] - BÀI TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  là bộ bài tập Nguyentrangmath.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh nhằm giúp các em ôn tập rèn luyện dạng toán tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu. Chúc các em học tốt! 

Có thể bạn quan tâm: 
Tuyển tập 23 chuyên đề luyện Violympic Toán lớp 4
Tuyển tập 8 chuyên đề luyện Violympic Toán lớp 5 
Tải về: tại đây

Ngoài ra nhằm hỗ trợ các em luyện Violympic Toán lớp 5, hệ thống Toán IQ liên tục khai giảng khóa học video Luyện thi Violympic Toán lớp 5 cấp Trường, Quận/ Huyện, Tỉnh/ TP, Quốc gia theo chuyên đề năm học 2017 - 2018 dành cho các em HS trên toàn quốc.
Xem chi tiết chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho Tháng 8 tại đây

Friday 2 June 2017

PHIẾU ÔN TẬP HÈ TUẦN 2 - TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU - TOÁN LỚP 4

[Toán lớp 4] - PHIẾU ÔN TẬP HÈ TUẦN 2 - TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU - TOÁN LỚP 4 là bộ bài tập Nguyentrangmath.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh nhằm giúp các em ôn tập, củng cố lại kiến thức lớp 4 để có một nền tảng vững chắc chuẩn bị bước vào lớp 5. Chúc các em học tốt!

Có thể bạn quan tâm: 
Tuyển tập 23 chuyên đề luyện Violympic Toán lớp 4
Tuyển tập 8 chuyên đề luyện Violympic Toán lớp 5

Link tải: Tại đây hoặc tại đây

Ngoài ra nhằm hỗ trợ các em luyện Violympic Toán lớp 5, hệ thống Toán IQ liên tục khai giảng khóa học video Luyện thi Violympic Toán lớp 5 cấp Trường, Quận/ Huyện, Tỉnh/ TP, Quốc gia theo chuyên đề năm học 2017 - 2018 dành cho các em HS trên toàn quốc.

Các bậc PH, HS xem chi tiết nội dung và chương trình khuyến mại chào mừng ngày 1/6 tại đây: 
http://www.toaniq.com/thang-5-2017-giam-300-000-vnd-khoa-hoc-luyen-thi-violympic-toan-5-qua-chuyen-de-nam-hoc-2017-2018/

Chúc các em học tốt!

Thursday 15 December 2016

Cách giải bài toán: Tìm hai số biết tổng (Trung bình cộng) hai số và giữa chúng có n số hạng

[Toán lớp 4] - Đây là dạng toán các em sẽ gặp nhiều trong chương trình thi Violympic Toán lớp 4, là một dạng bài của bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Do nhiều em chưa hiểu cách làm nên hôm nay ad Hướng dẫn các trường hợp tổng quát và giải thích một trường hợp ví dụ. Các em đọc đề bài, phân tích và áp dụng vào từng trường hợp cụ thể. Chúc các em thi tốt!

Bài viết liên quan:
- Chuyên đề tìm hai số khi biết tổng và hiệu
Tuyển tập 23 chuyên đề ôn Violympic Toán lớp 4

Chú ý: Đối với bài cho trung bình cộng của hai số mà chưa cho tổng thì đầu tiên các em tìm tổng trước:
             Công thức: Tổng  = Trung bình cộng x 2
Dạng bài:  Tìm hai số biết tổng (Trung bình cộng) hai số và giữa chúng có n số hạng

 Sau khi tìm được hiệu thì bài toán đưa về dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 = Trung bình cộng + Hiệu : 2
Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2  =  Trung bình cộng - Hiệu : 2
Một số ví dụ cụ thể:

Sunday 13 November 2016

CÁC DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU TOÁN LỚP 4

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath giới thiệu với các bạn 4 dạng bài tìm hai số khi biết tổng và hiệu lớp 4. Chúc các bạn học tốt!

Dạng 1: Tìm 2 số tự nhiên biết giữa chúng có n số hạng:

Bài 1: Tìm 2 số lẻ liên tiếp có tổng là 2016 ?
Số bé là: (2016 – 2) : 2  = 1007 ;  Số lớn là: 1007 + 2 = 1009
Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2017 ?
Số bé là: (2017 – 1) : 2 = 1008 ;  Số lớn là: 1007 + 1 = 1009
Bài 3: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2017 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác?
            Hiệu của 2 số đó là: 20 x 1 + 1 = 21. Số lớn; (2017 + 21) : 2 = 1019
Số bé: 2017 - 1019 = 998
- Bài viết liên quan:

Tuyển tập 18 chuyên đề ôn luyện thi Violympic Toán lớp 3

Bài 4: Tìm hai số có tổng bằng 2017 và giữa chúng có tất cả 9 số chẵn ?
            Hiệu của 2 số đó là: 9 x 2 + 1 = 19 ;  Số lớn: (2017 + 19) : 2 = 1018
Số bé: 2017 - 1018 = 999
Bài 5: Tìm hai số có tổng bằng 2009 và giữa chúng có tất cả 5 số lẻ ?
            Hiệu của 2 số đó là: 5 x 2 + 1 = 11 ;  Số lớn: (2009 + 11) : 2 = 1010
Số bé: 2009 - 1010 = 999
Bài 6: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 18 số chẵn khác?
              Hiệu của 2 số đó là: 18 x 2 + 2 = 38 ;  Số lớn: (210 + 38) : 2 = 124
Số bé: 210 - 124 = 86
Bài 7: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 474 và giữa chúng có tất cả 37 số lẻ khác ?
             Hiệu của 2 số đó là: 37 x 2 + 2 = 76 ;  Số lớn: (474 + 76) : 2 = 275
Số bé: 474 - 275 = 199

Thursday 18 August 2016

[Toán lớp 4] - CHUYÊN ĐỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath.com xin giới thiệu tới quý phụ huynh và các em học sinh chuyên đề Tìm hai số khi biết tổng và hiệu trong chương trình Toán lớp 4 để các em nắm chắc kiến thức và rèn luyện. Các dạng toán này các em sẽ gặp khá nhiều trong kì thi Violympic. 

Có thể bạn quan tâm:

CHUYÊN ĐỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀO HIỆU
A - Lý thuyết
Bài toán 1: Cho hai số biết tổng và hiệu. Tìm hai số đó.
Cách 1: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Số lớn = Tổng – Số bé hoặc = Hiệu + Số bé
Cách 2: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Số bé = Tổng – Số lớn hoặc =  Số lớn – Hiệu