Thursday 18 August 2016

[Toán lớp 4] - CHUYÊN ĐỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath.com xin giới thiệu tới quý phụ huynh và các em học sinh chuyên đề Tìm hai số khi biết tổng và hiệu trong chương trình Toán lớp 4 để các em nắm chắc kiến thức và rèn luyện. Các dạng toán này các em sẽ gặp khá nhiều trong kì thi Violympic. 

Có thể bạn quan tâm:

CHUYÊN ĐỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀO HIỆU
A - Lý thuyết
Bài toán 1: Cho hai số biết tổng và hiệu. Tìm hai số đó.
Cách 1: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Số lớn = Tổng – Số bé hoặc = Hiệu + Số bé
Cách 2: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Số bé = Tổng – Số lớn hoặc =  Số lớn – Hiệu


Bài toán 2: Cho trung bình cộng và hiệu của hai số. Tìm hai số đó
Cách 1: Số bé = Trung bình cộng – Hiệu : 2
Số lớn = Số bé + Hiệu
Cách 2: Số lớn = Trung bình cộng + Hiệu : 2
Số bé  = Số lớn – Hiệu
Nhiều bài toán về tổng, hiệu có thể ẩn dưới dạng một bài toán khác (như bài toán tính ngược, bài toán tuổi …). Nếu biết bản chất trước khi làm bài thì bài toán sẽ trở thành đơn giản.
Chú ý: Chọn cách 1 hoặc cách 2 sao cho phép tính nhẩm dễ nhất (tổng hoặc hiệu tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, …hoặc là phép cộng hay trừ không nhớ, …)
B - Bài tập tự luyện
Bài 1.    Tìm hai số có tổng bằng 73 và hiệu bằng 29.
Hướng dẫn:
Số lớn là: (73 + 29) : 2 = 51
Số bé là: 73 – 51 = 22
Bài 2.    Tìm hai số có tổng bằng 345 và hiệu bằng 45.
     Hướng dẫn:
Nhận thấy (345 – 45) = 300 là số tròn tram, dễ chia nên ta tìm số bé trước
Số bé là: (345 – 45) : 2 = 150
Số lớn là: 150 + 45 = 195
Bài 3.  Tìm hai số có tổng bằng 915 và hiệu bằng 149.
    Hướng dẫn:
Số bé là: (915 – 149) : 2 = 383
Số lớn là: 383 + 149 = 532
Bài 4.    Tìm hai số có tổng bằng 758 và số lớn hơn số bé 242 đơn vị.
Hướng dẫn:
Nhận thấy: 758 + 242 = 1000 là số tròn nghìn dễ chia nên ta tìm số lớn trước.
Số lớn là: (758 + 242) : 2 = 500
Số bé là: 758 – 500 = 258

Trên đây chỉ thể hiện một phần tài liệu, để xem đầy đủ vui lòng tải về tại đây: CHUYÊN ĐỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀO HIỆU
Nguyễn Trang tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

No comments: