Showing posts with label Toán lớp 5 nâng cao. Show all posts
Showing posts with label Toán lớp 5 nâng cao. Show all posts

Saturday 15 June 2024

Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp 6 trường chuyên


Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào trường chuyên lớp 6. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 9 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 5 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO ÔN THI VÀO LỚP 6 ♣ CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN SỐ: ♦ Bài 1: Bài 1: Phân số. Hỗn số và Tính chất cơ bản của Phân số. ♦ Bài 2: Rút gọn phân số. Quy đồng phân số. ♦ Bài 3: So sánh phân số. ♦ Bài 4: Bốn phép tính về phân số. ♦ Bài 5: Phép cộng và phép trừ phân số . ♦ Bài 6: Phép nhân phân số. ♦ Bài 7: Phép chia phân số. ♦ Bài 8: Đếm số các phân số ♦ Bài 9: Thêm bớt một số ở Tử số - Mẫu số của phân số. ♦ Bài 10: Tính nhanh với phân số ♦ Bài 11: Tỉ số - Tỉ lệ bản đồ và Ứng dụng. ♦ Bài 12: Bài toán tỉ lệ thuận. ♦ Bài 13: Bài toán tỉ lệ nghịch. ♦ Bài 14: Tìm hai số khi biết Hiệu - Tỉ liên quan đến phân số. ♦ Bài 15: Tìm hai số khi biết Tổng - Tỉ liên quan đến phân số. ♣ CHUYÊN ĐỀ 2: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG ♦ Bài 1: Đo độ dài khối lượng. ♦ Bài 2: Đo diện tích. Đo thể tích. ♦ Bài 3: Số đo thời gian ♣ CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN ♦ Bài 1: Dãy số cách đều, ♦ Bài 2: Bài toán trồng cây, ♦ Bài 3: Các bài toán về số trung bình cộng, ♦ Bài 4: Dấu hiệu chia hết, ♦ Bài 5: Một số bài toán liên quan đến số tự nhiên, ♦ Bài 6: Bài toán về cộng trừ nhân chia sai, ♦ Bài 7: Thêm bớt chữ số vào số tự nhiên ♣ CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ THẬP PHÂN ♦ Bài 1: Số thập phân, ♦ Bài 2: Cộng trừ số thập phân, ♦ Bài 3: Phép nhân số thập phân, ♦ Bài 4: Phép chia số thập phân, ♦ Bài 5: Thay đổi vị trí dấu phẩy số thập phân, ♦ Bài 6: Tỉ số phần trăm, ♦ Bài 7: Tìm tỉ số phần trăm của một số, ♦ Bài 8: Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm, ♦ Bài 9: Các bài toán về giá bán tiền, vốn, lãi suất ngân hàng, ♦ Bài 10: Tìm giá bán, giá gốc sau khi giảm giá hoặc tăng giá so với dự định ♣ CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ♦ Bài 1: Phương pháp tính ngược, ♦ Bài 2: Phương pháp giả thiết tạm, ♦ Bài 3: Phương pháp thế, ♦ Bài 4: Thủ thuật đếm gián tiếp, ♦ Bài 5: Rút về đơn vị ♣ CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC ♦ Bài 1: Tổng quan về hình học, ♦ Bài 2: Tam giác, ♦ Bài 3: Hình thang, ♦ Bài 4: Hình chữ nhật - Hình bình hành, ♦ Bài 5: Hình vuông - Hình thoi, ♦ Bài 6: Hình tròn, ♦ Bài 7: Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương, ♦ Bài 8: Giải toán liên quan đến tỉ lệ chiều cao tam giác, ♦ Bài 9: Giải toán liên quan đến tỉ lệ diện tích tam giác, ♦ Bài 10: Thêm bớt số đo Hình chữ nhật - Hình vuông, ♦ Bài 11: Tô màu hình hộp, ♦ Bài 12: Diện tích cánh hoa, ♦ Bài 13: Cắt ghép hình ♣ CHUYÊN ĐỀ 7: CHUYỂN ĐỘNG ♦ Bài 1: Các bài toán về Lịch, ♦ Bài 2: Bài toán chuyển động của kim đồng hồ, ♦ Bài 3: Bài toán tính tuổi và số đo thời gian, ♦ Bài 4: Công thức chuyển động và các bài toán khởi đầu, ♦ Bài 5: Chuyển động cùng chiều đuổi nhau, ♦ Bài 6: Chuyển động ngược chiều gặp nhau, ♦ Bài 7: Vận tốc trung bình, ♦ Bài 8: Chuyển động trên dòng nước, ♦ Bài 9: Động tử có chiều dài đáng kể, ♦ Bài 10: Chuyển động lên dốc và xuống dốc, ♦ Bài 11: Một số bài toán chuyển động khác ♣ CHUYÊN ĐỀ 8: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ ♣ CHUYÊN ĐỀ 9: CÁC BÀI TOÁN VỀ CHỮ SỐ TẬN CÙNG

Monday 31 August 2020

Tuyển tập 7 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao

[Toán lớp 5] - Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 5 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN. Hệ thống Toán IQ cung cấp bộ tài liệu:  "Tuyển tập 7 chuyên đề bôi dưỡng Toán lớp 5 tư cơ bản đến nâng cao"
Quý phụ huynh quan tâm có thể xem mục lục dưới đây:
MỤC LỤC
♣ CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN SỐ:♦ Bài 1: Bài 1: Phân số. Hỗn số và Tính chất cơ bản của Phân số.
♦ Bài 2: Rút gọn phân số. Quy đồng phân số.
♦ Bài 3: So sánh phân số.
♦ Bài 4: Bốn phép tính về phân số.
♦ Bài 5: Phép cộng và phép trừ phân số .
♦ Bài 6: Phép nhân phân số.
♦ Bài 7: Phép chia phân số.
♦ Bài 8: Đếm số các phân số
♦ Bài 9: Thêm bớt một số ở Tử số - Mẫu số của phân số.
♦ Bài 10: Tính nhanh với phân số
♦ Bài 11: Tỉ số - Tỉ lệ bản đồ và Ứng dụng.
♦ Bài 12: Bài toán tỉ lệ thuận.
♦ Bài 13: Bài toán tỉ lệ nghịch.
♦ Bài 14: Tìm hai số khi biết Hiệu - Tỉ liên quan đến phân số.
♦ Bài 15: Tìm hai số khi biết Tổng - Tỉ liên quan đến phân số.
♣ CHUYÊN ĐỀ 2: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG
♦ Bài 1: Đo độ dài khối lượng.
♦ Bài 2: Đo diện tích. Đo thể tích.
♦ Bài 3: Số đo thời gian
♣ CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN
♦ Bài 1: Dãy số cách đều,
♦ Bài 2: Bài toán trồng cây,
♦ Bài 3: Các bài toán về số trung bình cộng,
♦ Bài 4: Dấu hiệu chia hết,
♦ Bài 5: Một số bài toán liên quan đến số tự nhiên,
♦ Bài 6: Bài toán về cộng trừ nhân chia sai,
♦ Bài 7: Thêm bớt chữ số vào số tự nhiên
♣ CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ THẬP PHÂN:
♦ Bài 1: Số thập phân,
♦ Bài 2: Cộng trừ số thập phân,
♦ Bài 3: Phép nhân số thập phân,
♦ Bài 4: Phép chia số thập phân,
♦ Bài 5: Thay đổi vị trí dấu phẩy số thập phân,
♦ Bài 6: Tỉ số phần trăm,
♦ Bài 7: Tìm tỉ số phần trăm của một số,
♦ Bài 8: Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm,
♦ Bài 9: Các bài toán về giá bán tiền, vốn, lãi suất ngân hàng,
♦ Bài 10: Tìm giá bán, giá gốc sau khi giảm giá hoặc tăng giá so với dự định


♣ CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
♦ Bài 1: Phương pháp tính ngược,
♦ Bài 2: Phương pháp giả thiết tạm,
♦ Bài 3: Phương pháp thế,
♦ Bài 4: Thủ thuật đếm gián tiếp,
♦ Bài 5: Rút về đơn vị
♣ CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC
♦ Bài 1: Tổng quan về hình học,
♦ Bài 2: Tam giác,
♦ Bài 3: Hình thang,
♦ Bài 4: Hình chữ nhật - Hình bình hành,
♦ Bài 5: Hình vuông - Hình thoi,
♦ Bài 6: Hình tròn,
♦ Bài 7: Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương,
♦ Bài 8: Giải toán liên quan đến tỉ lệ chiều cao tam giác,
♦ Bài 9: Giải toán liên quan đến tỉ lệ diện tích tam giác,
♦ Bài 10: Thêm bớt số đo Hình chữ nhật - Hình vuông,
♦ Bài 11: Tô màu hình hộp,
♦ Bài 12: Diện tích cánh hoa,
♦ Bài 13: Cắt ghép hình


♣ CHUYÊN ĐỀ 7: CHUYỂN ĐỘNG
♦ Bài 1: Các bài toán về Lịch,
♦ Bài 2: Bài toán chuyển động của kim đồng hồ,
♦ Bài 3: Bài toán tính tuổi và số đo thời gian,
♦ Bài 4: Công thức chuyển động và các bài toán khởi đầu,
♦ Bài 5: Chuyển động cùng chiều đuổi nhau,
♦ Bài 6: Chuyển động ngược chiều gặp nhau,
♦ Bài 7: Vận tốc trung bình,
♦ Bài 8: Chuyển động trên dòng nước,
♦ Bài 9: Động tử có chiều dài đáng kể,
♦ Bài 10: Chuyển động lên dốc và xuống dốc,
♦ Bài 11: Một số bài toán chuyển động khác

Quý phụ huynh quan tâm, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:
Hotline: 0948.228.325 (Cô Trang - zalo)
Email: nguyentrangmath@gmail.com

Monday 5 December 2016

CÁC DẠNG TOÁN LỚP 5 THƯỜNG GẶP - CHUYÊN ĐỀ 1: CHỮ SỐ TẬN CÙNG

CHUYÊN ĐỀ 1:

SỐ CHẴN, SỐ LẺ,

BÀI TOÁN XÉT CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ


* KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
- Chữ số tận cùng của 1 tổng bằng chữ số tận cùng của tổng các chữ số hàng đơn vị của các số hạng trong tổng ấy.
- Chữ số tận cùng của 1 tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số hàng đơn vị của các thừa số trong tích ấy.
- Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 có chữ số tận cùng bằng 5.
- Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 có chữ số tận cùng bằng 5.
- Tích a x a không thể có tận cùng bằng 2, 3, 7 hoặc 8.
Bài viết liên quan:
* BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Bài 1:
a) Nếu tổng của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tích của chúng có thể là 1 số lẻ được không?
b) Nếu tích của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tổng của chúng có thể là 1 số lẻ được không?
c) “Tổng” và “hiệu” hai số tự nhiên có thể là số chẵn, và số kia là lẻ được không?

Friday 18 November 2016

MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÍNH NHANH PHÂN SỐ Ở TIỂU HỌC.


NHÓM 1:
Bài 1: Tính nhanh
S = 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + ..................... + 1/128 + 1/256
Phân tích: Bài này ta thấy số hạng liền sau bằng 1/2 số hạng liền trước nên ta có thể giải theo các cách sau:
Cách 1:
S = 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + .....................1/128 + 1/256
= 1 + (1 – 1/2) + (1/2 – 1/4) + (1/4 – 1/8) + ....................... (1/128 – 1/256)
= 2 – 1/256 = 511/256
Cách 2:
S x 2 = 2 + 1 + 1/2 + 1/4 + .................................... + 1/128
S x 2 – S = 2 – 1/ 256 = 511/256
Vậy S = 511/256
Bài 2: Tính nhanh
S = 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + ..................... + 1/2187
Phân tích: Bài này ta thấy số hạng liền sau bằng 1/3 số hạng liên trước nên ta có thể giải theo cách 2 như bài 1:
S x 3 = 3 + 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + ..................... + 1/729
S x 3 – S = 3 – 1/2187 = 6560/2187
Vậy S =  6560/2187 : 2 = 6560/4374

Friday 4 November 2016

168 bài toán nâng cao lớp 5 có lời giải

[Toán lớp 5] - 168 bài toán nâng cao lớp 5 là tài liệu dành cho các em học sinh ôn luyện kỹ năng giải Toán  và cũng là tài liệu dành cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 
Có thể bạn quan tâm
- 52 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5
- Tuyển tập 22 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5
Link tải về tại đây

Sưu tầm và tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: 
- 8 Chuyên đề bồi dưỡng Violympic Toán lớp 5
- 866 bài  Toán lớp 5 có hướng dẫn