Wednesday 17 August 2016

Bài tập Nhận biết điểm - đoạn thẳng

[Toán lớp 1] - Bài tập về "Nhận biết điểm - Đoạn thẳng" nhằm giúp các em lớp 1 củng cố kiến thức về điểm - đoạn thẳng đã học trên lớp. Chúc các em học tốt!

Nguyễn Trang sưu tầm
Link tải về tại đây

No comments: