Wednesday 17 August 2016

Bảng âm vần theo chương trình VNEN


BẢNG ÂM VẦN
(Dành cho phụ huynh kèm con ở nhà)Link tải về file word: tại đây (Link slideshare) hoặc tại đây (Link violet)

No comments: