Thursday 18 August 2016

Giáo án buổi chiều lớp 2 theo chương trình SEQAP tham khảo

[Tài liệu lớp 2] - nguyentrangmath.com xin giới thiệu với quý thầy cô "bộ giáo án buổi chiều lớp 2" để quý thầy cô tham khảo. Chúc thầy cô dạy tốt!

Có thể bạn quan tâm:

GIÁO ÁN BUỔI CHIỀU LỚP 2 TRỌN BỘ theo chương trình SEQAP
Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…

Rèn Toán tuần 1 tiết 1
Luyện Tập Tổng Hợp  (tiết 1)

  1. MỤC TIÊU:
  2. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các số đến 100.
  3. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
  4. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

  1. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
  2. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
  3. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của giáo viênHoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.
- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

- Hát
- Lắng nghe.


- Học sinh quan sát và chọn đề bài.

- Học sinh lập nhóm.
- Nhận phiếu và làm việc.
b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút): 
Bài 1.a. Viết tiếp các số có một chữ số vào ô trống:

Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là : ..........
Số bé nhất có hai chữ số là   : ..........
Số lớn nhất có hai chữ số là  : ..........
Bài 1.c. Số liền sau của 49 là                : ..........
Số liền trước của 51 là            : ..........
Số liền trước của 100 là          : ..........
Số liền sau của 99 là               : ..........
Kết quả:


Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là : 9
Số bé nhất có hai chữ số là   : 10
Số lớn nhất có hai chữ số là  : 99
Bài 1.c. Số liền sau của 49 là                : 50
Số liền trước của 51 là            : 50
Số liền trước của 100 là          : 99
Số liền sau của 99 là               : 100

Bài 2. Viết (theo mẫu):
            49 = 40 + 9                 74 = ...........
45 = ...........                 62 = ...........
66 = ...........                 38 = ...........
Kết quả:
74 = 70 + 4
45 = 40 + 5                  62 = 60 + 2
66 = 60 + 6                  38 = 30 + 8
57 ..... 75                    63 ..... 36
49 ..... 51                    90 ..... 91
40 + 7 ..... 47               20 + 5 ..... 26
Bài 3.
57 < 75                       63 > 36
49 51                       90 < 91
40 + 7 = 47                  20 + 5 < 26
Kết quả:

Bài 4. Viết các số sau 45; 54; 36; 63:
a) Từ bé đến lớn : ............................................................................
b) Từ lớn đến bé : ............................................................................
Kết quả:

36; 45; 54; 63

63; 54; 45; 36
c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):
- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.
- Giáo viên chốt đúng - sai.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.

- Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.
- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.

RÚT KINH NGHIỆM
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Link violet: Tại đây
Nguyễn Trang sưu tầm

Có thể bạn quan tâm:

No comments: