Monday 22 August 2016

Học các công thức toán Tiểu học qua thơ

TÌM TRUNG BÌNH CỘNG CỦA 2 SỐ
Để tìm được số trung bình 
Tổng các số hạng, nào mình tính ra.
Số trung bình cộng sẽ là
Tổng chia đầu số(*), chúng ta cùng làm.
- TN -
(*) đầu số: số lượng các số hạng

TÍNH VẬN TỐC - QUÃNG ĐƯỜNG - THỜI GIAN
Bạn ơi vận tốc tính sao?
Quãng đường mình lấy chia vào thời gian.
Quãng đường để tính, cần làm
Ta mang vận tốc, thời gian nhân vào.
Còn thời gian tính thế nào?
Quãng đường, vận tốc chia vào cho nhau.
- TN -

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ
Muốn tìm số bé thì cần 
Tổng trừ đi hiệu, hai phần chia ra.
Muốn tìm số lớn thì ta
Lấy tổng cộng hiệu, chia ra hai phần.
Tìm được một số thì cần (**)
Lấy tổng trừ nó để lần số kia.
- TN -
(**): sau khi tìm được số lớn hoặc số bé ta lấy tổng trừ nó để tìm số còn lại, cách này nhanh hơn


CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA PHÂN SỐ

Cộng hai phân số với nhau 
Mẫu cùng: tử trước tử sau cộng vào
Nếu mà khác mẫu thì sao?
Quy đồng mẫu số, cộng vào như trên.
Mẫu chung ta phải giữ nguyên 
Rút gọn (nếu có) chớ quên bạn à.
Trừ hai phân số thì ta
Giống như phép cộng thay là trừ thôi.
Nhân hai phân số biết rồi 
Tử sau tử trước bạn ơi nhân nào
Tiếp tục hai mẫu nhân vào 
Rút gọn (nếu có) thế nào cũng ra.
Chia hai phân số sẽ là
Phân số thứ nhất chúng ta nhân cùng 
Số chia đảo ngược là xong
Bạn làm tốt nếu THUỘC LÒNG đó nha.
- TN -

TÍNH CHU VI - DIỆN TÍCH - THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH


Muốn tính diện tích hình vuông
 Cạnh nhân chính nó ta thường làm đây.
Chu vi mình tính thế này
Một cạnh nhân bốn đúng ngay bạn à.
Diện tích tam giác sao ta? 
Chiều cao nhân đáy chia ra hai phần.
Diện tích chữ nhật thì cần 
Chiều dài, chiều rộng bạn đem nhân vào.
Chu vi chữ nhật tính sao?
Chiều dài, chiều rộng cộng vào nhân hai.
Bình hành diện tích không sai 
Chiều cao nhân đáy ai ai cũng làm.
Muốn tính diện tích hình thang 
Giá trị hai đáy nhớ mang cộng vào
Tổng này nhân với chiều cao 
Chia đôi lấy nửa thế nào chẳng ra.
Hình thoi diện tích tính là 
Tích hai đường chéo chia ra hai phần.
Chu vi gấp cạnh bốn lần
Lập phương diện tích toàn phần tính sao? 
Diện tích một mặt tính nào
Rồi đem nhân sáu chẳng sai bao giờ 
Xung quanh tính dễ bất ngờ
Một mặt nhân bốn bây giờ là ra.
Thể tích mình sẽ tính là
Lấy cạnh, cạnh, cạnh ta nhân chúng vào.
Hình tròn, thì phải tính sao? 
Bán kính, bán kính nhân vào với nhau
Ba phẩy mười bốn nhân sau 
Chính là diện tích ở đâu cũng làm.
Chu vi tính cực nhẹ nhàng
Ba phẩy mười bốn ta mang nhân cùng 
Số đo đường kính là xong.
Hình hộp cũng chẳng lòng vòng bạn ơi 
Xung quanh hình hộp dễ thôi
Tính chu vi đáy xong rồi nhân ra 
Cùng chiều cao nữa thôi mà
Thể tích hình hộp chúng ta biết rồi 
Tích ba kích thước mà thôi
Để giải hình tốt bạn ơi THUỘC LÒNG.
- TN -
Nguyễn Trang Sưu tầm

No comments: