Wednesday 17 August 2016

[Violympic Toán lớp 3] - Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 5)

[Violympic Toán lớp 3] - Hôm nay nguyentrangmath.com xin giới thiệu với các em học sinh lớp 3 các dạng Toán về số tự nhiên mà các em sẽ gặp phải trong kì thi Violympic sắp tới. Chúc các em học tốt!

Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 5)
Dạng 41: Khi thực hiện nhân một số tự nhiên A với 9, do sơ xuất, ,Lan thực hiện chia số A cho 9 và được kết quả là 85. Tìm kết quả cua phép nhân số đó với 8.
Hướng dẫn
Số tự nhiên A đó là: 85 x 9 = 765
Kết quả đúng của phép nhân A với 9 là: 765 x 9 = 6885
Dạng 42: Biết tích của hai thừa số là 3468. Nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai thêm 4 đơn vị thì tích mới là: 6788. Tìm thừa số thứ nhất trong phép nhân đó.
Hướng dẫn
Tích tăng thêm số đơn vị là: 6788 - 3468 = 3320
Thừa số thứ nhất có phép nhân đó là: 3320 : 4 = 830
Dạng 43: 
Tích của một phép nhân bằng số chẵn bé nhất có 4 chữ số. Khi giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai lên gấp 5 lần thì tích mới là bao nhiêu?
Hướng dẫn     
Tích của phép nhân đó là: 1000
Thừa số thứ hai tăng gấp 5 lần thì tích cũng  tăng gấp 5 lần
Tích mới của hai thừa số đó là: 1000 x 5 = 5000
Dạng 44: Tích của hai số bằng số lẻ bé nhất có 4 chữ số. Nếu tăng số thứ hai lên 2 lần và số thứ nhất lên 4 lần thì tích mới sẽ là bao nhiêu?
Hướng dẫn
Tích của hai số là: 1001
Tích mới tăng thêm số lần là: 2 x 4 = 8 (lần)
Tích mới là: 1001 x 8 = 8008
Dạng 45: Tìm y, biết: y x 2 + y x 4 + y x 3 + 1264 = 5674
Hướng dẫn
y x 2 + y x 4 + y x 3 + 1234 = 5674
y x 2 + y x 4 + y x 3               = 5674 - 1264
y x (2 + 4 + 3)                        = 4410
y x 9                             = 4410
y                                    = 4410 : 9
y                                    = 490

Dạng 46: Một số chia cho 8 được 114 và số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia. Tích của số đó với 5 là bao nhiêu?
Hướng dẫn
Số dư trong phép chia đó là: 8 - 1 = 7
Số đó là: 114 x 8 + 7 = 919
Tích của số đó với 5 là: 919 x 5 = 4595
Dạng 47: Một phép chia có số bị chia là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, thương là số lớn nhất có một chữ số và số dư là số dư lớn nhất bé hơn 4. Tìm số chia trong phép chia đó.
Hướng dẫn
Số bị chia trong phép chia đó là: 9876
Số dư trong phép chia đó là: 3
Thương của phép chia đó là: 9
Số chia trong phép chia đó là: (9876 - 3) : 9 = 1097
Dạng 48: Tìm y biết: 4476 - y x 5  = 1561
Hướng dẫn
4476 - y x 5  = 1561
y x 5 = 4476 - 1561
y x 5 = 2915
y        = 2915 : 5
y        = 583
Dạng 49: Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số mà mỗi số đó đều lớn hơn 18 và nhỏ hơn 54?
Hướng dẫn
Số chẵn bé nhất lớn hơn 18 là: 20
Số chẵn bé nhất nhỏ hơn 54 là 52
Số các số chẵn lớn hơn 18 và nhỏ hơn 54 là: (52 - 20) : 2 + 1 = 17 số
Dạng 50: Có bao nhiêu số lẻ lớn hơn 231 và nhỏ hơn 819
Hướng dẫn
Số lẻ nhỏ nhất lớn hơn 231 là 233
Số lẻ lớn nhất nhỏ hơn 819 là 817
Số các số lẻ lớn hơn 231 và nhỏ hơn 819 là: (817 - 233) : 2 + 1 = 293 sô
(Còn nữa)
Nguyễn Trang
Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 3 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 3. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Violympic trên mạng".
Quý bậc PH quan tâm, liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325 để đặt mua tài liệu.
Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu, các bậc PHHS có thể xem chi tiết tại đây.

No comments: