Wednesday 19 October 2016

Hỗ trợ Giải đáp Toán lớp 5 trực tuyến - B005 - B010

[Violympic Toán lớp 5] - nguyentrangmath.com xin hỗ trợ các em giải đáp các bài toán khó trong kì thi Violympic Toán lớp 5. Chúc các em thi tốt
Có thể bạn quan tâm:
                                     Hỗ trợ giải đáp Toán Violymic lớp 5 trực tuyến


Câu 5/ Một số được viết bằng 2006 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 63?
Hướng dẫn:
            Số gồm 2006 chữ số 7 chia hết cho 7.
            Để số đó chia hết cho 63 thì số đó phải chia hết cho 9
            Tổng của số đó là: 2006 x 7 = 14042
            Để số đó chia hết cho 9 thì tổng các số phải chia hết cho 9. Vậy phải cộng vào số đó ít nhất 7 đơn vị thì số đó chia hết chi 63
 Câu 6/ Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400g nước biển đó để tỷ lệ muối trong dung dịch là 2,5%?
Hướng dẫn:
            Lượng muối trong 400g nước biển là: 400 x 4 : 100 = 16 (g)
            Tổng khối lượng dung dịch lúc sau là: 16 : 2 x 100 = 800 (g)
            Số gam nước lã cần đổ vào là: 800 – 400 = 400 (g)
                                                                                    Đáp số: 400g nước lã

Câu 7/ Để ra nắng 8kg nước biển có tỉ lệ 5% muối thấy nhẹ đi 187,5g. Hỏi nước biển còn lại có tỉ lệ là bao nhiêu phần trăm muối?
Hướng dẫn:
            Đổi: 8kg = 8000g.
            Lượng muối có trong 8000g nước biển là:
                        8000 x 5 : 100 = 400 (g)
            Lượng dung dịch nước biển còn lại là:
                        8000 – 187,5 = 7812,5 (g)
            Nước biển còn lại có tỉ lệ phần trăm là:
                        (400 : 7812,5) x 100 = 5,12 (%)
                                                                        Đáp số: 5,12%

Câu 8/Lượng nước chứa trong hạt tươi là 25%. Có 200 kg hạt tươi sau khi đã phơi khô nhẹ đi 40 kg. Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô………
Hướng dẫn:
            Lượng nước ban đầu chứa trong 200kg hạt tươi là:
                        200 x 25 : 100 = 50 (kg)
            Số lượng hạt phơi khô còn lại là:
                        200 – 40 = 160 (kg)
            Lượng nước còn lại trong 160kg hạt đã phơi khô là:
                        50 – 40 = 10 (kg)
            Tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô là:
                        10 : 160 x 100 = 6,25 (%)
                                                                        Đáp số: 6,25%          
Câu 9/ Nước biển chứa 5% muối. Hỏi cần phải đổ thêm vào 20kg nước biển bao nhiêu ki – lô – gam nước lã để được một dung dich nước muối mới chứa 2% muối?...............................
Hướng dẫn:
            Lượng muối trong 20kg nước biển là:
                     20 x 5 : 100 = 1 (kg)
            Tổng khối lượng dung dịch lúc sau là: 
                    1 : 2 x 100 = 50 (kg)
            Số ki-lô-gam nước lã cần đổ vào là: 
                    50 – 20 = 30 (kg)
                                                                        Đáp số: 30kg nước lã
Câu 10/ Lượng nước trong hạt tươi là 16%. Người ta lấy 200kg hạt tươi đem phơi khô thì thấy khối lượng giảm đi 20kg. Vậy tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô là…%
Hướng dẫn:
            Lượng nước ban đầu chứa trong 200kg hạt tươi là:
                        200 x 16 : 100 = 32 (kg)
            Số lượng hạt phơi khô còn lại là:
                        200 – 20 = 180 (kg)
            Lượng nước còn lại trong 180kg hạt đã phơi khô là:
                        32 – 20 = 12 (kg)
            Tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô là:
                        12 : 180 x 100 = 6,7 (%)
                                                            Đáp số: 6,7%

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập bổ trợ kiến thức Toán lớp 5 và ôn luyện thi Violympic Toán lớp 5 trên mạng vui lòng liên hệ cho chúng tôi:
  • Hotline: 0948.228.325
  • Email: nguyentrangmath@gmail.com
  • Website: nguyentrangmath.com

Rất vui lòng được hợp tác cùng các quý PHHS!

Trân trọng!

Nguyễn Trang 
Có thể bạn quan tâm:


No comments: