Sunday 9 October 2016

Hỗ trợ giải đáp Toán Violymic lớp 5 trực tuyến - B001 - B004

[Violympic Toán lớp 5] - nguyentrangmath.com xin hỗ trợ các em giải đáp các bài toán khó trong kì thi Violympic Toán lớp 5. Chúc các em thi tốt
Có thể bạn quan tâm:
Hỗ trợ giải đáp Toán Violymic lớp 5 trực tuyến

Câu 1: Một hộp có 100 viên bi trong đó có 25 viên màu xanh, 25 viên màu đỏ, 25 viên màu vàng và 25 viên màu trắng. Không nhìn vào hộp, cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để số bi lấy ra chắc chắn có không ít hơn 8 viên bi cùng màu?
Hướng dẫn:
Trường hợp xấu nhất lấy ra được mỗi loại bi 7 viên.
Để số bi lấy ra chắc chắn có không ít hơn 8 viên bi cùng màu thì số bi lấy ra là:
                             7 x 4 + 1 = 29 (viên)
Câu 2: Một miếng bìa hình thôi có độ dài đường chéo là 30 cm và 40 cm, có chu vi bằng chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh 25 cm. Hãy tính chiều cao miếng bìa hình thoi đó.
Hướng dẫn:
Cạnh hình thoi là 25cm
Diện tích hình thoi là: (30 x 40) : 2 = 600 (cm2)
Chiều cao miếng bìa là: 600 : 25 = 24 (cm)
Đáp số: 24cm
Câu 3: Chữ số cuối cùng của: 7 x 17 x 27 x … x 97
Hướng dẫn:
-         Bước 1: Tìm tích có bao nhiêu thừa số
Dãy số có số thừa số là: (97 – 7) : 10 + 1 = 10 (thừa số)
-         Bước 2: Ghép 4 thừa số liên tiếp thành một nhóm có chữ số tận cùng là 1 được: 10 : 4 = 2 nhóm (dư 2 thừa số)
-         Bước 3: Nhóm cuối cùng có mấy thừa số:
Nhóm cuối cùng có 2 thừa số
-         Bước 4: Từ nhóm cuối cùng có thể tìm được chữ số tận cùng của tích
+ Nếu nhóm có 1 thừa số thì tích có chữ số tận cùng bằng 7
+ Nếu nhóm có 2 thừa số thì tích có chữ số tận cùng bằng 9
+ Nếu nhóm có 3 thừa số thì tích có chữ số tận cùng bằng 3
+ Nếu nhóm có 4 thừa số thì tích có chữ số tận cùng bằng 1
Nhóm cuối có hai thừa số, vậy tích trên có tận cùng bằng 9
Câu 4: Một người đem trứng ra chợ bán,buổi sáng bán được 3/5 số trứng trong thúng, như vậy bán gấp 2 lần buổi chiều bán.Trong thúng còn lại 6 quả trứng.Hỏi người đó đã đem ra chợ bao nhiêu quả trứng?
Hướng dẫn:
Buổi chiều người đó bán được số trứng là: 3/5 : 2 = 3/10 (số trứng)
6 quả trứng ứng với số phần là: 1 – 3/5 – 3/10 = 1/10 (số trứng)
Người đó mang ra chợ số trứng là: 6 x 10 = 60 (quả)

Đáp số: 60 quả trứng

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập bổ trợ kiến thức Toán lớp 5 và ôn luyện thi Violympic Toán lớp 5 trên mạng vui lòng liên hệ cho chúng tôi:
  • Hotline: 0948.228.325
  • Email: nguyentrangmath@gmail.com
  • Website: nguyentrangmath.com

Rất vui lòng được hợp tác cùng các quý PHHS!

Trân trọng!

Nguyễn Trang 
Có thể bạn quan tâm:

No comments: