Thursday 13 October 2016

TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 4 - NĂM 2016 - 2017

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath.com đã TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 4 - NĂM 2016 - 2017 và có hướng dẫn chi tiết. Chúc các em học tốt - thi tốt!Bài 1: Sắp xếp


Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Kho A có 1512 tấn thóc và hơn kho B 136 tấn thóc. Hỏi kho A phải chuyển sang kho B bao nhiêu tấn thóc để hai kho có số thóc bằng nhau.
a) 68            b) 688                   c) 136                   d) 756Câu 2: Tính: 64182 – 12300 x 4 = …
a) 12498                b) 14289                c) 14982                d) 19428

Câu 3: Tìm x biết: X : 2 x 5 = 1000
Giá trị của x là:
a) 600          b) 250                   c) 800                             d) 400

Câu 4: Cho các số: 245923; 254923; 245392; 254392. Số lớn nhất trong các số đã cho là: …
a) 245923              b) 245392              c) 254392              d) 254923

Câu 5: Cô giáo xếp các bạn trong lớp vào các bàn học, mỗi bàn hai bạn thì còn thừa một bạn. Cô giáo để ban đó ngồi riêng một mình vào bàn cuối cùng. Như vậy các bạn đã ngồi hết vào 12 bàn học của lớp. Lớp đó có …bạn
a) 24            b) 25           c) 26            d) 23

Câu 6: Cho hình chữ nhật, phải giảm chiều dài hình chữ nhật đi bao nhiêu cm để được hình chữ nhật mới có chu vi bé hơn chu vi hình chữ nhật ban đầu  là 96cm?
a) 48            b) 24           c) 32            d) 36

Câu 7: Tính độ dài đường gấp khúc, biết đoạn thứ nhất dài bằng đoạn thứ hai, đoạn thứ ba dài bằng hai đoạn đầu cộng lại, đoạn thứ ba dài hơn đoạn thứ hai là 18cm
Đường gấp khúc đó dài là: …cm
a) 90            b) 36           d) 72           d) 48


Câu 8: Cho 6 chữ số 4; 7; 0; 3; 2; 1. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số từ 6 chữ số trên?
a) 87            b) 90           c) 78            d) 120

Câu 9: Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 555
a) 543;                   b) 345                   c) 453                   d) 534


Câu 10: Một căn phòng hình chữ nhật được lát bởi các viên gạch hình vuông với chiều dài là 24 viên, chiều rộng là 16 viên. Tính số gạch viền ngoài của phòng đó.
a) 80            b) 60           c) 40            d) 76

Câu 11: Cho các số: 123456; 321405; 213102; 312789. Sắp xếp các số từ bé đến lớn là:
a) 123456; 213102; 312789; 321405
b) 213102; 123456; 312789; 321405
c) 123456; 213102; 312789; 321405
d) 312789; 123456; 213102; 321405

Câu 12: Cho số có 6 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số đã cho thì được số mới  hơn số cũ bao nhiêu đơn vị?

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào số {…}
Câu 1: Một quyển sách có 2016 trang. Hỏi cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của  quyển sách đó?

Câu 2: Người thợ cắt  chiều dài tấm vải thì được 27m. Hỏi tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét?

Câu 3: Tìm X biết: 12063 + X – 2106 = 37485

Câu 4: Cho một số A có 5 chữ số. Biết rằng số liền sau của A là số có 6 chữ số. Tìm số liền trước của A.

Câu 5: Nếu ta chia số bị chia cho 2 lần số chia thì được kết quả là 8. Nếu ta chia số bị chia cho 3 lần thương thì ta được kết quả là 8. Tìm số bị chia

Câu 6: Cho ba số biết rằng tổng số thứ nhất và số thứ hai là 473, tổng số thứ hai và số thứ ba là 498, tổng số thứ nhất và số thứ ba là 403. Trung bình cộng của ba số đó?

Hãy điền dấu >; <; = vào chỗ … cho thích hợp nhé!
Câu 7: So sánh: 9849 + 7584 …. 9894 + 7548


Câu 8: So sánh: 2 tạ 50kg…..20 tạ 5 yến


Câu 9: So sánh: 179 phút …. 3 giờ


Câu 10: So sánh:  phút….13 giây

Câu 11: Tính: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + … + 4096 + 8192 = …

Câu 12: Tính: 42016 x 3 – 32017 = 126048 – 32017 = 94031
Câu 13: Tìm X biết: X x 4 + 8 = 2016
Câu 14: Cô nhân viên đánh máy liên tục dãy số chẵn bắt đầu từ 2 như sau: 2, 4, 6, 8, …. cô phải đánh 2016 chữ số. Tìm chữ số cuối cùng cô đã đánh

Câu 15: So sánh: 3 tạ 5 yên ….3 tạ 50 kg
Câu 16: So sánh: Trung bình cộng của 7483 và 2735 …. Trung bình cộng của 7438 và 2754

Trên đây chỉ thể hiện một phần tài liệu, để xem đầy đủ và Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:


Nguyễn Trang tổng hợp

No comments: