Sunday 16 October 2016

Tổng hợp và hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2016 - 2017

[Toán lớp 3] - Nguyentrangmath.com đã TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 4 - NĂM 2016 - 2017 và có hướng dẫn chi tiết. Chúc các em học tốt - thi tốt!
Có thể bạn quan tâm:
BÀI 1: TÌM CẶP BẰNG NHAU


BÀI 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Câu 1: Một đoạn duy băng dài 2dm 5cm. Muốn cắt được 4 đoạn ruy băng như thế thì cần một sợi duy băng dài…m

Câu 2: Một hộp bánh trung thu có 6 chiếc bánh. Một cửa hàng có 12 hộp bánh như thế và 3 chiếc bánh rời. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu chiếc bánh Trung thu?

Câu 3: Tính 6 x 4 = ….
Câu 4: Tính: 42 x 2 = …

Câu 5: Tìm X biết: X x 6 + 142 = 196

Câu 6: Tìm x: Biết: 6 x X + 6 = 60

Câu 7: Tính: 6 x 7 = … 
Câu 8: Tìm X, biết X : 6 – 16 = 38

Câu 9: Tính: 35 x 2 + 230 = …

Câu 10: Tính: 42 x 2= … 

BÀI 3: CÓC VÀNG TÀI BA

Câu 1: Tìm X biết: X : 6 = 30
a) 5             b) 36            c) 24            d) 180

Câu 2: Tìm X, biết X : 5 = 25
a) 125                   b) 30            c) 20            d) 5

Câu 3: Mỗi bao gạo đựng 35kg. Hỏi 4 bao gạo như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
a) 140kg                b) 39kg                  c) 1220kg              c) 120kg

Câu 4: 1/4 của 16m là: ….
a) 4             b) 4m           c) 12m                   d) 20

Câu 5: Tìm X biết: X x 6 + 45 = 63
a) 108                   b) 3             c) 18            d) 102

Câu 6: Một cửa hàng có 35 gói bánh. Sau khi bán  số gói bánh thì cửa hàng còn lại …hộp bánh.
a) 28 hộp               b) 30 hộp               c) 7 hộp                 c) 5 hộp

Câu 7: Tính: 32cm x 5 – 48cm = …
a) 112                   b) 122                   c) 122cm               d) 112cm

Câu 8: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau là tất cả các chữ số đều lẻ?

Câu 9: Tính: 48 x 3 =
a) 124                   b) 114                   c) 154                   d) 144

Câu 10: Có 42 lít dầu chia đều vào các can, mỗi can 6 lít. Hỏi chia được tất cả bao nhiêu can?

Xem hướng dẫn giải chi tiết tại đây:Nguyễn Trang tổng hợp
Bài viết liên quan:

No comments: