Tuesday 8 November 2016

Chú ý phần trọng tâm ôn Toán lớp 3 - lớp 4 các vòng 6 - 7 - 8 - 9 - 10

[Toán lớp 3] - nguyentrangmath xin chú ý cho các bố mẹ phần trọng điểm ôn thi của các con trong các vòng 6 - 7 - 8 - 9 - 10

VÒNG
LỚP 3
LỚP 4
6
-     Chuyên đề phép chia – số dư
-     Đại lượng (số đo thời gian)
-     Dạng toán gấp lên hay giảm đi một số lần
-     Tìm một phần mấy của 1 số
-     Tìm hai số khi biết tổng và hiệu
-     Trung bình cộng
-     Đại lượng (số đo thời gian)

No comments: