Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÒNG 7 LỚP 3 - 4 VÀ CÁCH HD CÁCH LÀM NHANH DẠNG BÀI TÌM CẶP BẰNG NHAU

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath xin chú ý một số điểm trọng tâm để bố mẹ nhắc lại cho con trước khi cho con làm bài thi VÒNG 7 năm nay. 

Nội dung trong tâm :

Lớp 4: Tập trung chính các dạng tìm hai số khi biết Tổng và hiệu, dạng tăng giảm ít hơn nhiều hơn, dạng tính nhanh. (tập trung chuyên đề 12, chuyên đề 7, 9, 2 trong Tuyển tập 23 chuyên đề ôn luyện thi Violympic Toán lớp 4

Lớp 3: Tập trung chính chuyên đề gấp lên , giảm đi 1 số lần, chuyên đề tăng, giảm ít hơn nhiều hơn, phép chia số dư.  (Tập trung chuyên đề 6 - 9 - 10 trong Tuyển tập 18 chuyên đề ôn luyện thi Violympic Toán lớp 3) Bài viết liên quan: 

Chú ý khi làm nhanh dạng bài TÌM CẶP BẰNG NHAU đã trình bày lúc trước BẰNG TÍNH CHỮ SỐ TẬN CÙNG

Cô sẽ hướng dẫn ví dụ 1 đề của vòng 4 để các con tham khảo.

Bước 1: Tính chữ số tận cùng của các ô như sau:Bước 2: Chọn các cặp có tận cùng bằng nhau

Nhìn vào bảng chữ số tận cùng ta thấy: (Xét các cặp không lặp trước)
- Các ô có tận cùng bằng 5 là: 1 và 6 nên 1 = 6
- Các ô có tận cùng bằng 4 là: 2 và 8 nên 2 = 8
- Các ô có tận cùng bằng 1 là 3 và 11 nên 3 = 11
- Các ô có tận cùng bằng 9 là 9 và 10 nên 9 = 10
- Các ô có tân cùng bằng 0 là:17 và 19 nên 17 = 19
- Các ô có tận cùng bằng 6 là: 14 và 15 nên 14 = 15
- Các ô có tận cùng bằng 8 là: 7; 13; 18 và 20
Ta thấy ô 13 và 20 có cùng số đầu tiên là 1, ô 7 và 18 có cùng số đầu tiên là 5 nên 13 = 20; 7 = 18
- Các ô có tận cùng bằng 3 là: 4; 5; 12; 16
Ta nhẩm thấy 4 = 5, nên 12 = 16


Chúc các con thi tốt!