Tuesday 15 November 2016

HD CÁCH LÀM NHANH DẠNG BÀI TÌM CẶP BẰNG NHAU

[Toán lớp 4] - HD CÁCH LÀM NHANH DẠNG BÀI TÌM CẶP BẰNG NHAUCó thể bạn quan tâm:

Chú ý khi làm nhanh dạng bài TÌM CẶP BẰNG NHAU đã trình bày lúc trước BẰNG TÍNH CHỮ SỐ TẬN CÙNG

Cô sẽ hướng dẫn ví dụ 1 đề của vòng 4 để các con tham khảo.

Bước 1: Tính chữ số tận cùng của các ô như sau:Bước 2: Chọn các cặp có tận cùng bằng nhau

Nhìn vào bảng chữ số tận cùng ta thấy: (Xét các cặp không lặp trước)
- Các ô có tận cùng bằng 5 là: 1 và 6 nên 1 = 6
- Các ô có tận cùng bằng 4 là: 2 và 8 nên 2 = 8
- Các ô có tận cùng bằng 1 là 3 và 11 nên 3 = 11
- Các ô có tận cùng bằng 9 là 9 và 10 nên 9 = 10
- Các ô có tân cùng bằng 0 là:17 và 19 nên 17 = 19
- Các ô có tận cùng bằng 6 là: 14 và 15 nên 14 = 15
- Các ô có tận cùng bằng 8 là: 7; 13; 18 và 20
Ta thấy ô 13 và 20 có cùng số đầu tiên là 1, ô 7 và 18 có cùng số đầu tiên là 5 nên 13 = 20; 7 = 18
- Các ô có tận cùng bằng 3 là: 4; 5; 12; 16
Ta nhẩm thấy 4 = 5, nên 12 = 16


Chúc các con thi tốt!

No comments: