PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY TOÁN TIỂU HỌC

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY TOÁN TIỂU HỌC

Tuesday, November 15, 2016

HD CÁCH LÀM NHANH DẠNG BÀI TÌM CẶP BẰNG NHAU

[Toán lớp 4] - HD CÁCH LÀM NHANH DẠNG BÀI TÌM CẶP BẰNG NHAUCó thể bạn quan tâm:

Chú ý khi làm nhanh dạng bài TÌM CẶP BẰNG NHAU đã trình bày lúc trước BẰNG TÍNH CHỮ SỐ TẬN CÙNG

Cô sẽ hướng dẫn ví dụ 1 đề của vòng 4 để các con tham khảo.

Bước 1: Tính chữ số tận cùng của các ô như sau:Bước 2: Chọn các cặp có tận cùng bằng nhau

Nhìn vào bảng chữ số tận cùng ta thấy: (Xét các cặp không lặp trước)
- Các ô có tận cùng bằng 5 là: 1 và 6 nên 1 = 6
- Các ô có tận cùng bằng 4 là: 2 và 8 nên 2 = 8
- Các ô có tận cùng bằng 1 là 3 và 11 nên 3 = 11
- Các ô có tận cùng bằng 9 là 9 và 10 nên 9 = 10
- Các ô có tân cùng bằng 0 là:17 và 19 nên 17 = 19
- Các ô có tận cùng bằng 6 là: 14 và 15 nên 14 = 15
- Các ô có tận cùng bằng 8 là: 7; 13; 18 và 20
Ta thấy ô 13 và 20 có cùng số đầu tiên là 1, ô 7 và 18 có cùng số đầu tiên là 5 nên 13 = 20; 7 = 18
- Các ô có tận cùng bằng 3 là: 4; 5; 12; 16
Ta nhẩm thấy 4 = 5, nên 12 = 16


Chúc các con thi tốt!