Thursday 18 August 2016

Bài tập ôn tập Toán Rút về Đơn vị có đáp án

[Toán lớp 3] - nguyentrangmath.com giới thiệu với quý phụ huynh và các em tài liệu "Bài tập ôn tập Toán Rút về Đơn vị  có đáp án" để các em rèn luyện kỹ năng giải toán rút về đơn vị. Chúc các em học tốt!

Có thể bạn quan tâm:

BÀI TẬP VỀ RÚT VỀ ĐƠN VỊ CÓ ĐÁP ÁN

Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?
Hướng dẫn
Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)
5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)
Bài 2: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.
Hướng dẫn
Mỗi thùng chứa số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)
Cửa hang đã bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)
Cửa hang còn lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)
Bài 3: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau)
Bài giải
Mỗi xe chở số bao đường là:
210 : 5 = 42 (bao)
3 xe chở được số bao là:
3 x 42 = 126 (bao)
Số bao đường được chở vào kho là:
210 + 126 = 336 (bao)
Đáp số: 336 bao gạo
Bài 4: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì nh nhau đựng tổ cộng 144 cây bút chì, cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì?
Bài giải
Mỗi hộp đựng số bút chì là:
144 : 6 = 24 (cây)
Cửa hàng đã bán hết số bút chì là:
4 x 24 = 96 (cây)
Cửa hàng còn lại số bút chì là:
144 – 96 = 48 (cây)
Đáp số: 48 cây bút chì

Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng mua đợc bao nhiêu quyển truyện tranh?
Bài giải
1 quyển truyện có giá là:
56 : 8 = 7 (nghìn đồng)
Dũng có số tiền là:
56 – 21 = 35 (nghìn đồng)
Dũng mua được số quyển truyện tranh là:
35 : 7 = 5 (quyển)
Đáp số: 5 quyển truyện tranh

Bài 6: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộpkẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?
Bài giải
Lan cho bạn số hộp kẹo là:
6 – 4 = 2 (hộp)
Mỗi hộp có số kẹo là:
24 : 2 = 12 (viên)
Lan có tất cả số viên kẹo là:
6 x 12 = 72 (viên)
Đáp số: 72 viên kẹo
Để xem đầy đủ vui lòng tải về tại đây: 20 bai toan rut ve don vi co dap an
Nguyễn Trang

Có thể bạn quan tâm:

No comments: