Thursday 18 August 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2015 - 2016

[Toán lớp 5] - Đề thi Violympic Toán  lớp 5 vòng 1 năm 2015 - 2016 kèm đáp án là đề thi giải Toán Tiếng Việt qua mạng dành cho học sinh lớp 5  được nguyentrangmath.com sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Có thể bạn quan tâm:


Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2015 - 2016
Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần.
Bài 2: Cóc vàng tài ba (Chọn các giá trị bằng nhau)
Câu 1: Giữa hai số chẵn có tất cả 5 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 8                   b/ 12                                       c/ 11                                         d/ 10
Câu 2: Giữa hai số chẵn có tất cả 18 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 34                            b/ 38                                                    c/ 37                            d/ 36
Câu 3: Giữa hai số chẵn có tất cả 8 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 15                b/ 16                                                                c/ 14                                        d/ 18
Câu 4: Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 31                            b/ 30                                        c/ 32                                       d/ 28
Câu 5: Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 30                                       b/ 31                                        c/ 32                                        d/ 28
Câu 6: Giữa hai số tự nhiên có 10 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 10                             b/ 11                                                   c/ 5                                                      d/ 9
Câu 7: Giữa hai số tự nhiên có 99 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:
a/ 98                            b/ 99                                        c/ 101                                      d/ 100
Câu 8: Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng 798. Vậy số bé nhất trong 4 số đó là:
a/ 199                          b/ 197                                      c/ 198                          d/ 201
Câu 9: Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 1795. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là:
a/ 367                          b/ 359                                                 c/ 354                                      d/ 363
Câu 10: Tổng của 3 số chẵn liên tiếp bằng 558. Vậy số lớn nhất trong 3 số đó là:
a/ 188                           b/ 184                                                             c/ 186                                      d/ 190
Bài 3: Vượt chướng ngại vật.
Câu 1: Tìm hai số biết tổng là 2009 và hiệu là 163.
Câu 2: Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 15.
Câu 3: Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 20.
Câu 4: Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 10.
Câu 5: Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 12.
Câu 6: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215.
Câu 7: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 419.
Câu 8: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2009.
Câu 9: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 338.
Câu 10: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 694.
ĐÁP ÁN
Bài 1: 13/2013 < 17/2013 < 19/2013 < 20/2013 < 21/2013 < 24/2013 < 30/2013 < 39/2013 < 39/1997 < 39/1995 < 39/1993 < 100/98 < 100/95 < 100/92 < 100/85 < 100/83 < 100/49 < 100/33 < 100/29 < 100/21
Bài 2:
Câu 1: b                       Câu 2: b                        Câu 3: b                       Câu 4: b                                  Câu 5: a
Câu 6: b                       Câu 7: d                       Câu 8: c                       Câu 9: d                       Câu 10: a
Bài 3:
Câu 1: 923; 1086         Câu 2: 69         Câu 3: 389                   Câu 4: 43210   Câu 5: 63210
Câu 6: 107; 108                       Câu 7: 209; 210                      Câu 8: 1004; 1005       Câu 9: 168; 170
Câu 10: 346; 348

Nguyễn Trang sưu tầm

Có thể bạn quan tâm:

No comments: