Monday 29 August 2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 5 (2014 - 2015; 2015 -2016) CÓ LỜI DICH VÀ HD ĐÁP ÁN

[Toán lớp 5] - Nhằm giúp các em có tài liệu ôn tập trong cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5, nguyentrangmath.com cung cấp bộ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 (2014 - 2015; 2015 -2016) CÓ LỜI DICH VÀ HD ĐÁP ÁN  để giúp các em rèn luyện và ôn tập. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!
Nguyễn Trang sưu tầm

No comments: